Profielfondsen

Goed doordacht en duurzaam

Onze Profielfondsen zijn beleggingsportefeuilles die zijn samengesteld op basis van een goed doordacht beleggingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richt zich op beleggingen met een hoger verwacht rendement, een screening op duurzaamheid en een goed risicomanagement.

De basisinformatie van onze Profielportefeuilles treft u hierna aan. Meer belangrijke informatie vindt u terug door te klikken op onderstaande fondsnamen, Morningstar® x-rays en de logo’s van de fondshuizen.

Wilt u meer weten over beleggen? Wij staan voor u klaar.

Duurzaam beleggen defensief

 • 28% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 3% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 4% Aandelen medische sector
 • 35% Kortlopende obligaties
 • 23% Duurzame obligaties
 • 7% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Risico en samenstelling

Het defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief groot belang in obligaties en een relatief klein belang in aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een bescheidener rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor gematigd risico kiest en gematigde waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Bij Duurzaam beleggen defensief wordt er wereldwijd gespreid in aandelen en/of obligaties belegd met aandacht voor duurzaamheid en een goed risicomanagement. In de kern van de portefeuille is de nadruk gelegd op wetenschappelijk aangetoonde factoren die samenhangen met een hoger verwacht rendement. Bij de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen gaat het om blootstelling aan de factoren: markt, waarde, omvang en winstgevendheid. Bij de obligatiebeleggingen gaat om beleggingen in obligaties met een korte looptijd en een hoge kredietwaardigheid. Vervolgens hebben wij de Profielfondsen aangevuld met duurzame beleggingen in opkomende landen en hebben wij een blootstelling aan aandelen in de medische sector toegevoegd. De obligatiebeleggingen zijn nog aangevuld met duurzame obligaties met diverse looptijden en inflatiegeïndexeerde obligaties (voor koopkrachtbehoud).

Duurzaam beleggen neutraal

 • 44% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 5% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 6% Aandelen medische sector
 • 27% Kortlopende obligaties
 • 15% Duurzame obligaties
 • 3% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Risico en samenstelling

Het neutrale karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een min of meer gelijk weging in obligaties en aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een gemiddeld risico met kans op een gemiddeld rendement in vergelijking tot de andere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor gemiddeld risico kiest en gemiddelde waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Bij Duurzaam beleggen neutraal wordt er wereldwijd gespreid in aandelen en/of obligaties belegd met aandacht voor duurzaamheid en een goed risicomanagement. In de kern van de portefeuille is de nadruk gelegd op wetenschappelijk aangetoonde factoren die samenhangen met een hoger verwacht rendement. Bij de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen gaat het om blootstelling aan de factoren: markt, waarde, omvang en winstgevendheid. Bij de obligatiebeleggingen gaat om beleggingen in obligaties met een korte looptijd en een hoge kredietwaardigheid. Vervolgens hebben wij de Profielfondsen aangevuld met duurzame beleggingen in opkomende landen en hebben wij een blootstelling aan aandelen in de medische sector toegevoegd. De obligatiebeleggingen zijn nog aangevuld met duurzame obligaties met diverse looptijden en inflatiegeïndexeerde obligaties (voor koopkrachtbehoud).

Duurzaam beleggen offensief

 • 60% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 7% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 8% Aandelen medische sector
 • 13% Kortlopende obligaties
 • 9% Duurzame obligaties
 • 3% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Risico en samenstelling

Het offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief klein belang in obligaties en een relatief groot belang aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en forsere waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Bij Duurzaam beleggen offensief wordt er wereldwijd gespreid in aandelen en/of obligaties belegd met aandacht voor duurzaamheid en een goed risicomanagement. In de kern van de portefeuille is de nadruk gelegd op wetenschappelijk aangetoonde factoren die samenhangen met een hoger verwacht rendement. Bij de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen gaat het om blootstelling aan de factoren: markt, waarde, omvang en winstgevendheid. Bij de obligatiebeleggingen gaat om beleggingen in obligaties met een korte looptijd en een hoge kredietwaardigheid. Vervolgens hebben wij de Profielfondsen aangevuld met duurzame beleggingen in opkomende landen en hebben wij een blootstelling aan aandelen in de medische sector toegevoegd. De obligatiebeleggingen zijn nog aangevuld met duurzame obligaties met diverse looptijden en inflatiegeïndexeerde obligaties (voor koopkrachtbehoud).

Groenbeleggen (zeer defensief)

 • 100% Groenbeleggingen

Groenbeleggingen (100%)

Triodos Groenfonds (EUR, Inc.) 50%

ASN Groenprojectenfonds (EUR, Inc.) 50%


Rendement*

2014: 4,6%

2015: 1,7%

2016: 2,8%

2017: -0,72% (tot 1-12-2017)


Kosten

Lopende fondskosten: 0,95% (bij benadering)

Advieskosten

Platformkosten


Dwarsdoorsnede portefeuille

Morningstar® x-ray Groenbeleggen (2 oktober 2017)


Risico en samenstelling

Het zeer defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief zeer groot belang in obligaties en een relatief zeer klein belang in aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een lager risico met kans op een lager rendement in vergelijking tot de andere, meer offensieve, beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor beperkt risico kiest en beperkte waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Bij Groenbeleggen wordt belegd in zogenaamde “groene beleggingen” waarmee oplossingen voor het behoud en de bevordering van het klimaat, de natuur en het milieu worden gefinancierd. Naast het maatschappelijke rendement van de beleggingen kan er ook een gering beleggingsrendement worden verwacht, welk rendement nog wordt vergroot door de toepassing van een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.385 (2017) en € 114.770 (2017) voor fiscale partners. Net deze vrijstelling kan, afhankelijk van de box 3 heffingsgrondslag in 2017, tussen 0,861% en 1,617% vermogensrendementsheffing worden bespaard over het deel dat is vrijgesteld. Ook krijgt u een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Stallingsrekening (zeer defensief)

 • 100% Kortlopende obligaties

Obligaties (100%)

Dimensional Global Short Fixed Income Fund

(EUR, Acc.) 100%


Rendement*

2014: 2,6%

2015: 1,1%

2016: 1,0%

2017: 0,30% (tot 1-12-2017)


Kosten

Lopende fondskosten: 0,31% (bij benadering)

Advieskosten

Platformkosten


Dwarsdoorsnede portefeuille

Morningstar® x-ray Stallingsrekening (2 oktober 2017)


Risico en samenstelling

Het zeer defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief zeer groot belang in obligaties en een relatief zeer klein belang in aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een lager risico met kans op een lager rendement in vergelijking tot de andere, meer offensieve, beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor beperkt risico kiest en beperkte waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Op de Stallingsrekening wordt er wereldwijd obligaties belegd. Daarmee zorgen wij voor een brede geografische spreiding. Deze beleggingen leggen de nadruk op factoren die – volgens wetenschappelijk onderzoek – samenhangen met een hoger verwacht rendement. Wij beleggen daarom in obligaties met een korte looptijd en een hoge kredietwaardigheid.

Groei van vermogen** (inleg € 10.000 op 1 januari 2014)

 • Groenbeleggen
 • Stallingsrekening
 • Duurzaam beleggen defensief
 • Duurzaam beleggen neutraal
 • Duurzaam beleggen offensief

*Brutorendement op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuilles op de laatste handelsdag van ieder maand, zonder rekening te houden met herbeleggen van dividenden. Het rendement is na aftrek van lopende fondskosten maar vóór aftrek van advies- en platformkosten, koopkrachtverlies en belastingen. De portefeuilles worden jaarlijks geherbalanceerd.


**Gesimuleerd rendement op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuilles op de laatste handelsdag van ieder kwartaal, zonder rekening te houden met herbeleggen van dividenden. Het rendement is na aftrek van lopende fondskosten maar vóór aftrek van advies- en platformkosten, koopkrachtverlies en belastingen. Ook is geen rekening gehouden met eventuele belastingvoordelen. De portefeuilles worden jaarlijks geherbalanceerd.


De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door hierboven op de naam van ieder fonds te klikken.

De Morningstar® X-rays geven op algemeen niveau en in detail de eigenschappen van de Profielfondsen weer, zoals de samenstelling, het rendement en het risico van de portefeuilles.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht. In ons uitgebreide Beleggingsbeleid leest u meer over de achtergronden van de samenstelling van deze portefeuille. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Laatste nieuws
 •  

  De nieuwe zorgpremies voor 2018

  Premie is belangrijk, maar u wilt natuurlijk vooral goed verzekerd zijn. Kiest u puur op premie, dan kunt u nog wel eens duur uit zijn. Wij adviseren u om goed te letten op wat de verschillende verzekeraars u te bieden hebben. Het loont in ieder geval om te vergelijken.

  Lees Meer...

 •  

  Tijdelijke regeling aftrekbaarheid restschuld vervalt

  De overheid heeft aangekondigd dat per 1 januari 2018 de huidige regeling ‘aftrekbare rente bij restschuldfinanciering’ vervalt. Wat zijn de gevolgen voor de maandlasten?

  Lees Meer...

 •  

  Ons beleggingsbeleid in een notendop

  Het formuleren van een beleggingsbeleid is niet eenvoudig. Iedere stap in het proces moet goed zijn doordacht. Het is een iteratief proces, dat ook periodiek moet worden gereviewd. Wij realiseren dat dit voor veel beleggers ondoenlijk is. Toch is het hebben van een goed beleggingsbeleid essentieel voor een positieve beleggingservaring. Daar ligt dan ook de kracht van Beleggen met Advies. Als adviseur nemen wij voor u deze taak uit handen en formuleren en reviewen voor u het beleggingsbeleid en een daarbij passende belegging.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact