Bepaal jouw Beleggersprofiel

Voor klanten van Raadgevers Kuijkhoven en Sikking Advies

De Beleggersprofielpeiler is een vragenlijst. Aan de hand van jouw antwoorden kunnen wij snel in kaart te brengen wat voor type belegger je bent.

Met je Beleggersprofiel zoeken wij een belegging die bij je past

Zodra wij weten wat voor type belegger je bent, kunnen wij je adviseren over welke beleggingen het beste bij je passen. Wij zoeken dan aansluiting tussen je beleggersprofiel en het risicoprofiel van jouw beleggingen. Beleg je binnen een risicoprofiel dat lager is dan je beleggersprofiel, dan kunnen deze beleggingen rendementen opleveren die lager zijn dan je zou verwachten. Beleg je juist in een hoger risicoprofiel dan je beleggersprofiel toestaat, dan kunnen de risico’s op een negatief rendement groter zijn dan je zou verwachten.

Jij verandert en je beleggersprofiel verandert met je mee

Het vaststellen van een Beleggersprofiel is een momentopname. Wijzigingen in je persoonlijke situatie, economische ontwikkelingen of andere oorzaken kunnen ertoe leiden dat je beleggersprofiel in de loop van de tijd wijzigt. Het is dan ook verstandig om je beleggersprofiel tussentijds te controleren, zodat wij kunnen toetsen of (het risicoprofiel van) jouw beleggingen nog steeds past bij je beleggersprofiel.

Bepaal nu je beleggersprofiel

Toelichting
Privacy
Wij vragen je om privacygevoelige informatie met ons te delen. Maar wat doen wij met jouw gegevens?
– Wij gaan op een verantwoordelijke manier met je gegevens om.
– Wij gebruiken de gegevens om je beleggersprofiel te administreren.
– Wij gebruiken de gegevens om jou te helpen en te adviseren.
– Wij vragen je alleen om informatie die wij echt nodig hebben.
In onze privacyverklaring kun je meer lezen over dit onderwerp.

Beleggersprofiel
Vragen met een * zijn verplicht.

Algemene informatie belegger(s)

Ik wil graag beleggen: *
De beleggingen moeten op naam komen te staan van: *

Doel Beleggersprofiel

Over jouw bv

Mag deze bv statutair beleggen? *
Wat is de herkomst van het voor beleggingen beschikbare vermogen?
Zijn er restricties opgenomen met betrekking tot beleggen? *
Heeft de bv een stamrecht- en/of een pensioenverplichting? *
Is de bv in enige mate afhankelijk voor de nakoming van haar verplichtingen van het te beleggen vermogen? *
Is er een (rechts)persoon die 25% of meer van de aandelen in de bv houdt of voor 25% of meer van het stemrecht in de bv kan uitoefenen? *

Een voorbeeldberekening opvragen

Mijn beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon

Mijn financiële positie (risicotolerantie)

Mijn kennis, ervaring en risicobewustzijn

Mijn risicobereidheid

Slotvragen

17. Hoe duurzaam moeten uw beleggingen zijn? *
18. Mijn voorkeur gaat uit naar:
19. Wil je dan ook de portefeuille robuuster maken door deze aan te vullen met actieve handelsstrategieën, zodat deze beter bestand is tegen langdurige crises? Dit is zeker aan te bevelen indien je van plan bent om minder dan 10 jaar te beleggen.

Aanvullende informatie voor een rekeningaanvraag

Voor het aanvragen van een rekening hebben wij nog aanvullende informatie van je nodig. Wil je dat nu al invullen? *
Ben je al klant bij ons kantoor, Robbie Kompleet of Sikking Advies?
Ben je in grote mate van afhankelijk van deze beleggingen voor je levensonderhoud na de beleggingshorizon?
Oefent u, of heeft u een belangrijke openbare functie uitgeoefend in de afgelopen 12 maanden?
Oefent jouw echtgenoot/samenwonende partner, één van je kinderen of je ouders een belangrijke openbare functie uit of heeft/hebben zij een dergelijke functie in de afgelopen 12 maanden uitgeoefend?
Heb je ooit een geschil gehad met een financiële instelling?
Ben je Amerikaans staatsburger en/of belastingplichtig in de VS?

Opmerkingen

Jouw beleggersprofiel

Passendheid van de belegging

Documenten voor rekeningaanvraag

Voor deze vermogensdienstverlening moeten wij jou en jouw financiële positie goed kennen, zowel bij de aanvraag van de rekening, als bij het monitoren van de voortgang. Om een aanvraag voor een beleggersrekening in behandeling te nemen, zijn er nadere gegevens nodig. Je kunt de gevraagde gegevens e-mailen naar beleggen@raadgevers.nl Gegevens die al bij ons kantoor, Robbie Kompleet of Sikking Advies bekend zijn hoef je natuurlijk niet aan te leveren. Je kunt natuurlijk ook eerst de voorbeeldberekening afwachten. Je weet dan in ieder geval welke gegevens je nog aan moet leveren voor een rekeningaanvraag.
*

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen