Mediation: oplossen door samenspraak

Mediation is erop gericht jouw/jullie conflict op te lossen onder begeleiding. Dikwijls worden conflicten opgelost door middel van een geschillencommissie of een juridische procedure. Deze procedures duren meestal lang, zijn vaak erg kostbaar en de partijen zijn niet altijd blij met de uitkomst.
Vaak biedt conflictbemiddeling door middel van mediation een adequate oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Tussen de partijen!

Bij mediation zijn de partijen gezamenlijk en vrijwillig betrokken en wordt er met behulp van een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) geprobeerd om de problemen op te lossen. Er wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing waarbij veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan bij andere trajecten.
De mediator begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. Hierbij staat de bemiddelaar niet boven de partijen maar er tussen.

Lees meer over mediation

Vrijwillig- en vertrouwelijkheid

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden aan een mediationproces mee te doen en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding.

Dwang biedt geen uitkomst

De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De bereidheid tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt vaak hoog. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Het vertrouwen in elkaar wordt hersteld en partijen gaan samen verder of gaan op goede voet uit elkaar.

Mediation is een kostenefficiënte methode voor het oplossen van conflicten.

Een onafhankelijke mediator

Arjan Bonthond is werkzaam als all-round mediator gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling en samenwerkingsproblematieken.

Arjan heeft in de 12 jaar dat hij geregistreerd mediator bij MfN is, veel ervaring opgedaan in de gezondheidszorg. Die branchegerichte kennis van de zorg – zowel in 1e als 2e lijn – geeft hem een voorsprong wanneer het gaat om conflicten in samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, MSB’s en dergelijke.

Lees meer over Arjan Bonthond

Ik werk gericht en doeltreffend naar een oplossing die voor partijen minimaal acceptabel is. Vaak leidt de mediation tot een goede en prettige verstandhouding, waarbij de issues uit het verleden zijn beslecht. Dit is geen doel op zich maar een fijne bijkomstigheid. De wijze waarop dit tot stand komt is vaak verrassend en ook ingrijpend. Doordringen tot de kern is een van mijn specialismen. Vervolgens maakt dat beweging van partijen mogelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden of vraag er naar bij je eigen Raadgevers adviseur.

Kosten

Vaak worden de kosten in gelijke delen gedragen. Bij arbeidszaken is het vaak de werkgever die de kosten van de mediation op zich neemt. In het algemeen is er ook dekking via een rechtsbijstandsverzekering. Vraag dit na bij uw Raadgevers adviseur.

Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen