Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij geven advies over jouw mogelijkheden om je inkomen op peil te houden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wij kijken naar je gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, beoordelen verzekeringsoplossingen en helpen je deze in te passen in je praktijksituatie. Ook helpen wij je bij het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Jouw inkomen op peil

Arbeidsongeschikt? Wat nu?

Je bent de drijvende kracht van je onderneming. Mocht je ziek worden, dan heeft dat direct invloed op jouw inkomen. Zeker als je lange tijd niet kunt werken. Als ondernemer kun je meestal geen beroep doen op een wettelijk vangnet en ben je aangewezen op reserves. Dan kan een AOV uitkomst bieden. Met deze verzekering kun je je inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor het geheel (deels) wegvallen van het inkomen opgevangen wordt. Wij adviseren je over jouw verzekeringsopties. Daarbij kijken wij onder andere naar de betaalbaarheid van de premie, de lopende waarneemregelingen en de hoogte van de dekking in relatie tot je vaste lasten.

Ook voor medici in loondienst kan een AOV interessant zijn. Vaak is er wel een wettelijk geregeld vangnet, maar deze kent haar beperkingen. Een inkomensterugval ligt dan snel op de loer. Hiervoor kun jij of kan je werkgever een verzekeren sluiten.

Kijken en vergelijken

Voorwaarden & Premies

Voorwaarden
Wij hebben een voorwaardenvergelijking voor je gemaakt, zo zie je direct de belangrijkste verschillen tussen de diverse verzekeraars, o.a. wat betreft dekking, zwangerschapsuitkering, arbeidsongeschiktheidscriterium e.d. Wij adviseren je graag of de AOV ook echt bij je past.

Premies
Vaak is de premie ook belangrijk bij het maken van een keuze voor een AOV. De premie is sterk afhankelijk van de keuzes die je maakt. Een eventuele uitkering is wel belast.
Om je te helpen bij je keuze hebben wij maatmensvergelijkingen gemaakt. Voor een medisch specialist is dit niet mogelijk. Maak voor uitleg en premies met een van onze adviseurs.

Oplossingen voor MSB’s

Collectief verzekeren

Wij helpen MSB’s en andere besturen van grote zorgondernemingen bij het in kaart brengen van risico’s van hun leden. Op basis daarvan geven wij advies over collectieve verzekeringsoplossingen op maat voor deze risico’s, met oog voor de persoonlijke belangen van iedere deelnemer.

Daarnaast geven wij aan op welke punten een verzekeringsaanpak wel werkt, en op welke punten preventie of een andere aanpak beter werkt.

Met het collectief verzekeren van risico’s:

  • heb je toegang tot scherpe premies;
  • is de acceptatie van de dekking gemakkelijk;
  • draag je actief bij aan het solidariteitsgevoel in je onderneming;
  • ontstaat er ruimte voor slimme oplossingen binnen je onderneming.

Meer weten?

Online klantprofiel AOV

Een AOV is maatwerk. We sturen je daarom niet zomaar een offerte toe. Overweeg je een AOV en wil je een offerte? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.
Wij maken gebruik van een online klantprofiel. Naast het essentiële advies zorgen wij er zo voor dat de offerte aansluit bij jouw persoonlijke omstandigheden.

Kosten en nazorg

Kosten AOV-advies

Om je goed te kunnen adviseren over een AOV moeten wij jouw financiële- en praktijksituatie goed in kaart brengen. Goed advies kost tijd en geld.
Met je eigen adviseur maak je hier nadere afspraken over.

Nazorg: AOV-Monitor

Een AOV sluit je af voor een lange tijd. Misschien wel tot je 68ste. In die tijd kan veel gebeuren. Ziekte of arbeidsongeschiktheid, een gewijzigd inkomen, een andere baan of nieuwe wetgeving.

Wij vinden het belangrijk dat je AOV bij jouw situatie blijft passen. Om die reden stellen wij – na het afsluiten van de AOV – een AOV Monitor verplicht voor de nazorg van je verzekering. Zo kunnen wij vinger aan de pols houden, je adviseren over wijzigingen en actie ondernemen, als dat nodig is. Daardoor zijn je zaken op orde en zullen ze dat ook blijven. Voorkomen is en blijft beter dan genezen.

Mocht je arbeidsongeschikt worden, dan maken wij een dossier aan, checken de dekking, monitoren de schadeprocedure en controleren de schade-uitkeringen. Tevens fungeren wij als sparringpartner voor jouw gesprekken met een arbeidsdeskundige, keurend arts en anderen.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening waaronder:

  • onze dienstenwijzer;
  • onze dienstverleningsdocumenten risico’s afdekken;
  • onze privacyverklaring;
  • onze algemene voorwaarden.
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen