Raadgevers Kuijkhoven
uw adviseur voor ondernemen met zorg

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wij geven u advies over uw mogelijkheden om uw inkomen op peil te houden in geval van arbeidsongeschiktheid. Wij kijken naar uw gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, beoordelen verzekeringsoplossingen en helpen u deze in te passen in uw praktijksituatie.  Ook helpen wij u bij het regelen van een arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV).

Arbeidsongeschikt? Wat nu?

Uw inkomen op peil

Als medicus bent u de drijvende kracht van uw praktijk. Mocht u ziek worden, dan heeft dat direct invloed op uw inkomen, zeker als u hierdoor lange tijd niet kunt werken. Ondernemers kunnen meestal geen beroep doen op een wettelijk vangnet en zijn dan aangewezen op hun reserves.

Een AOV kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. Met deze verzekering kunt uw inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor het geheel; of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen opgevangen wordt.

Ook voor medici in loondienst kan een AOV interessant zijn. Vaak is er wel wettelijk geregeld vangnet, maar deze kent haar beperkingen. Een inkomensterugval ligt dan snel op de loer. Hiervoor kunt u of kan uw werkgever zich verzekeren.

Wij adviseren u over uw verzekeringsopties. Daarbij kijken wij onder andere naar de betaalbaarheid van de premie, de lopende waarneemregelingen en de hoogte van de dekking in relatie tot uw vaste lasten.

Premies en voorwaarden

Kijken en vergelijken

Om AOV’s goed met elkaar te kunnen vergelijken hebben wij een voorwaardenvergelijking gemaakt.

U ziet dan direct de belangrijkste verschillen kunt zien tussen de diverse verzekeraars, bijvoorbeeld ten aanzien van dekking, arbeidsongeschiktheidscriterium, zwangerschapsuitkering,  et cetera.

Wij adviseren u of de AOV ook echt bij u past.

Vaak is de premie ook belangrijk bij het maken van een keuze voor een AOV. De premie is sterk afhankelijk van de keuzes die u maakt. Een eventuele uitkering is wel belast.

Om u te helpen bij uw keuze hebben wij maatmensvergelijkingen gemaakt:

Premievergelijkingen

voor huisartsen 30 jaar eindleeftijd 67 jaar

voor huisartsen 35 jaar eindleeftijd 67 jaar

voor tandarts/mondarts 25 jaar eindleeftijd 67 jaar

voor tandarts/mondarts 30 jaar eindleeftijd 67 jaar

voor medisch specialisten 32 jaar eindeleeftijd 67

voor medisch specialisten 37 jaar eindeleeftijd 67

voor dierenartsen gezelschapsdieren 30 jaar eindleeftijd 67

voor dierenartsen gezelschapsdieren 40 jaar eindleeftijd 67

voor dierenartsen landbouwhuisdieren 30 jaar eindleeftijd 67

voor dierenartsen landbouwhuisdieren 40 jaar eindleeftijd 67

Collectief verzekeren

Oplossingen voor MSB’s

Wij staan MSB’s en andere besturen van grote zorgondernemingen bij het in kaart brengen van risico’s van hun leden. Vervolgens geven wij advies over collectieve verzekeringsoplossingen op maat voor deze risico’s, met oog voor de persoonlijke belangen van iedere deelnemer.

Ook geven wij aan op welke punten een verzekeringsaanpak wel werkt en op welke punten preventie of een andere aanpak beter werkt.

Met het collectief verzekeren van risico’s:

 • heeft u toegang tot scherpe premies;
 • is de acceptatie van de dekking gemakkelijk;
 • draagt u actief bij aan het solidariteitsgevoel in uw onderneming;
 • ontstaat er ruimte voor slimme oplossingen binnen uw onderneming.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Voor alle vragen over AOV’s kunt u terecht bij uw bekende adviseur.

Wij staan u graag te woord.

Kosten en nazorg

Kosten AOV-advies

Om u goed te kunnen adviseren over uw AOV moeten wij uw financiële situatie en uw praktijksituatie goed in kaart brengen. Goed advies kost tijd en geld.

Met uw bekende adviseur maakt u hier nadere afspraken over.

Nazorg: AOV-Monitor

Een AOV sluit u af voor een lange tijd. Misschien wel tot uw 67ste. In die tijd kan veel gebeuren.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid, een gewijzigd inkomen, een andere baan of nieuwe wetgeving.

Wij vinden het belangrijk dat uw AOV bij uw situatie blijft passen. Om die reden stellen wij – na het afsluiten van de AOV – een AOV Monitor verplicht voor de nazorg van uw AOV.

Zodoende kunnen wij vinger aan de pols houden, u adviseren over wijzigingen en actie ondernemen, als dat nodig is. Daardoor zijn uw zaken op orde en zullen ze dat ook blijven. Voorkomen is en blijft beter dan genezen.

Mocht u arbeidsongeschikt worden,  dan maken wij een dossier aan, checken de dekking, monitoren de schadeprocedure en controleren de schade-uitkeringen. Tevens fungeren wij als sparringpartner voor uw gesprekken met een arbeidsdeskundige, keurend arts en anderen.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening ten aanzien van AOV’s, waaronder:

 • onze dienstenwijzer;
 • onze dienstverleningsdocumenten risico’s afdekken;
 • onze privacyverklaring;
 • onze algemene voorwaarden.

Lees ook de verzekeringskaart bij de AOV.

Laatste nieuws
 •  

  De nieuwe zorgpremies voor 2018

  Premie is belangrijk, maar u wilt natuurlijk vooral goed verzekerd zijn. Kiest u puur op premie, dan kunt u nog wel eens duur uit zijn. Wij adviseren u om goed te letten op wat de verschillende verzekeraars u te bieden hebben. Het loont in ieder geval om te vergelijken.

  Lees Meer...

 •  

  Tijdelijke regeling aftrekbaarheid restschuld vervalt

  De overheid heeft aangekondigd dat per 1 januari 2018 de huidige regeling ‘aftrekbare rente bij restschuldfinanciering’ vervalt. Wat zijn de gevolgen voor de maandlasten?

  Lees Meer...

 •  

  Ons beleggingsbeleid in een notendop

  Het formuleren van een beleggingsbeleid is niet eenvoudig. Iedere stap in het proces moet goed zijn doordacht. Het is een iteratief proces, dat ook periodiek moet worden gereviewd. Wij realiseren dat dit voor veel beleggers ondoenlijk is. Toch is het hebben van een goed beleggingsbeleid essentieel voor een positieve beleggingservaring. Daar ligt dan ook de kracht van Beleggen met Advies. Als adviseur nemen wij voor u deze taak uit handen en formuleren en reviewen voor u het beleggingsbeleid en een daarbij passende belegging.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact