Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij geven u advies over uw mogelijkheden om uw inkomen op peil te houden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wij kijken naar uw gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, beoordelen verzekeringsoplossingen en helpen u deze in te passen in uw praktijksituatie. Ook helpen wij u bij het regelen van een arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV).

Voor alle vragen over AOV’s kunt u terecht bij uw bekende adviseur. Wij staan u graag te woord.

Arbeidsongeschikt? Wat nu?

Uw inkomen op peil

Als medicus bent u de drijvende kracht van uw praktijk. Mocht u ziek worden, dan heeft dat direct invloed op uw inkomen, zeker als u hierdoor lange tijd niet kunt werken. Ondernemers kunnen meestal geen beroep doen op een wettelijk vangnet en zijn dan aangewezen op hun reserves.

Een AOV kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. Met deze verzekering kunt uw inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor het geheel; of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen opgevangen wordt.

Ook voor medici in loondienst kan een AOV interessant zijn. Vaak is er wel wettelijk geregeld vangnet, maar deze kent haar beperkingen. Een inkomensterugval ligt dan snel op de loer. Hiervoor kunt u of kan uw werkgever zich verzekeren.

Wij adviseren u over uw verzekeringsopties. Daarbij kijken wij onder andere naar de betaalbaarheid van de premie, de lopende waarneemregelingen en de hoogte van de dekking in relatie tot uw vaste lasten.

Premies en voorwaarden

Kijken en vergelijken

Om AOV’s goed met elkaar te kunnen vergelijken hebben wij een voorwaardevergelijking gemaakt.

U ziet dan direct de belangrijkste verschillen tussen de diverse verzekeraars, bijvoorbeeld ten aanzien van dekking, arbeidsongeschiktheidscriterium, zwangerschapsuitkering,  et cetera.

Wij adviseren u of de AOV ook echt bij u past.

Vaak is de premie ook belangrijk bij het maken van een keuze voor een AOV. De premie is sterk afhankelijk van de keuzes die u maakt. Een eventuele uitkering is wel belast.

Om u te helpen bij uw keuze hebben wij maatmensvergelijkingen gemaakt:

Collectief verzekeren

Oplossingen voor MSB’s

Wij staan MSB’s en andere besturen van grote zorgondernemingen bij het in kaart brengen van risico’s van hun leden. Vervolgens geven wij advies over collectieve verzekeringsoplossingen op maat voor deze risico’s, met oog voor de persoonlijke belangen van iedere deelnemer.

Ook geven wij aan op welke punten een verzekeringsaanpak wel werkt en op welke punten preventie of een andere aanpak beter werkt.

Met het collectief verzekeren van risico’s:

  • heeft u toegang tot scherpe premies;
  • is de acceptatie van de dekking gemakkelijk;
  • draagt u actief bij aan het solidariteitsgevoel in uw onderneming;
  • ontstaat er ruimte voor slimme oplossingen binnen uw onderneming.

Meer weten?

Online klantprofiel AOV

Een AOV is maatwerk. We sturen u daarom niet zomaar een offerte toe. Overweegt u een AOV en wilt u een offerte? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Wij maken gebruik van een online klantprofiel. Naast het essentiële advies zorgen wij er zo voor dat de offerte aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening ten aanzien van AOV’s, waaronder:

  • onze dienstenwijzer;
  • onze dienstverleningsdocumenten risico’s afdekken;
  • onze privacyverklaring;
  • onze algemene voorwaarden.

Lees ook de verzekeringskaart bij de AOV.

Kosten en nazorg

Kosten AOV-advies

Om u goed te kunnen adviseren over uw AOV moeten wij uw financiële situatie en uw praktijksituatie goed in kaart brengen. Goed advies kost tijd en geld.

Met uw bekende adviseur maakt u hier nadere afspraken over.

Nazorg: AOV-Monitor

Een AOV sluit u af voor een lange tijd. Misschien wel tot uw 68ste. In die tijd kan veel gebeuren.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid, een gewijzigd inkomen, een andere baan of nieuwe wetgeving.

Wij vinden het belangrijk dat uw AOV bij uw situatie blijft passen. Om die reden stellen wij – na het afsluiten van de AOV – een AOV Monitor verplicht voor de nazorg van uw AOV.

Zodoende kunnen wij vinger aan de pols houden, u adviseren over wijzigingen en actie ondernemen, als dat nodig is. Daardoor zijn uw zaken op orde en zullen ze dat ook blijven. Voorkomen is en blijft beter dan genezen.

Mocht u arbeidsongeschikt worden,  dan maken wij een dossier aan, checken de dekking, monitoren de schadeprocedure en controleren de schade-uitkeringen. Tevens fungeren wij als sparringpartner voor uw gesprekken met een arbeidsdeskundige, keurend arts en anderen.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen