Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je nadenkt over een AOV is het wel handig om meer te weten over deze verzekering. Het is handig om te weten wat een AOV is, wanneer je er iets aan hebt en natuurlijk wat het kost. In dit artikel beantwoorden wij deze vragen en kun je doorklikken naar nog meer informatie.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het korte antwoord is dat een AOV een verzekering is die een maandelijkse uitkering geeft als je niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid. Met arbeidsongeschiktheid wordt bedoeld tijdelijk of voorgoed niet meer (volledig) kunnen werken. Arbeidsongeschikt volgens de voorwaarden van de verzekering, dat is van belang namelijk.
De AOV (link naar pagina met meer informatie) is voor zelfstandig ondernemers, omdat er voor deze groep geen sociale regelingen zijn. Je krijgt dus geen uitkering van de overheid als je ziek wordt of invalide raakt. Dit geldt dus ook voor medische ondernemers zoals huisartsen, tandartsen, verloskundige, medisch specialisten, enz.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een deel van het antwoord is al gegeven, namelijk omdat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een uitkering geeft als vervanging van je inkomen als je niet meer kunt werken door ziekte of invaliditeit. Maar er zijn meer redenen. Voor medische ondernemers die samen een praktijk voeren is het vaak verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, zodat met de uitkering een waarnemer ingehuurd kan worden. Ook zijn er banken die een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht stellen als er een hypotheek wordt aangevraagd. En je hebt natuurlijk jarenlang in jezelf geïnvesteerd door lang te studeren. Deze investering wil je ook veilig stellen.

Tip! Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert iedere maand een vast bedrag uit, maar vaak heb je ook behoefte aan een groter geldbedrag in één keer, bijvoorbeeld voor omscholing of aanpassing van je woning. Met een ongevallenverzekering krijg je in één keer een flink bedrag als je blijvend invalide raakt door een ongeluk.

Hoe zit het met de verplichte AOV voor ZZP’ers?

In juni 2019 is het Pensioenakkoord gesloten en hierin zijn ook afspraken gemaakt voor een verplichte AOV voor ZZP’ers. Hiervoor zijn een aantal redenen, maar het komt er vooral op neer dat overlegpartijen niet willen dat de kosten en risico’s van onverzekerden op de samenleving neerkomen.

Hoe zit het met de verplichte AOV voor ZZP’ers?

Volgens de plannen gaat de verplichte AOV er zo uitzien:

  • De verzekering geldt voor ZZP’ers, DGA’s, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten, maar niet voor zelfstandige ondernemers met personeel.
  • De premie wordt ongeveer 8% van het inkomen, met een maximum van € 220 per maand en is fiscaal aftrekbaar.
  • Je verzekert dan 70% van je laatstverdiende inkomen met een maximum van € 1.650 per maand. Dit komt neer op het wettelijk minimumloon.
  • De standaard wachttijd is 52 weken, maar die kun je halveren of verdubbelen. De premie wordt hierdoor ook hoger of lager.
  • De AOV loopt tot je de AOW-leeftijd hebt bereikt.
  • De verzekering houdt geen rekening met opleiding en ervaring bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid. Het UWV kijkt alleen waar je lichamelijk nog toe in staat bent.

Kortom, een behoorlijk dure verzekering met matige voorwaarden. Maar er is een uitzondering. Heb je al een AOV die minstens hetzelfde verzekert als de verplichte AOV? Dan hoef je niet mee te doen.

Het akkoord is er en de plannen zijn er, maar de invoering laat nog even op zich wachten.

Hoe stel ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering samen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is best een ingewikkelde verzekering. Je moet veel keuzes maken. Maar zo kun je een AOV wel helemaal op jouw situatie afstemmen. Verder zijn de verzekeringsvoorwaarden belangrijk, maar ook de ervaringen van onze adviseurs met bepaalde verzekeraars.
De belangrijkste keuzes die je moeten maken gaan over het verzekerde bedrag, de periode die je wilt of kunt overbruggen en hoe lang je een uitkering wilt hebben.
Je leest hier meer over de keuzes die je hebt.

Tip! Vraag professionele hulp bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onze adviseurs zijn wettelijk bevoegd en bekwaam om je hierbij te helpen. Ook bij het up-to-date houden van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je persoonlijke situatie verandert door de jaren heen, dus jouw AOV ook.

Wat kost een AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen goedkope verzekering, maar dit is grotendeels afhankelijk van de keuzes die je maakt. De premie is namelijk afhankelijk van een aantal factoren, zoals je leeftijd, het verzekerd bedrag, de eindleeftijd die je kiest en de eigen risicoperiode. Het risico op uitval stijgt de laatste jaren. De werkdruk in de zorg is hoog, dus medici met burn-out verschijnselen zijn geen uitzondering.

Hier staat tegenover dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar is. Hierdoor betaal je netto bijna 40% minder.

Startende zelfstandige ondernemers krijgen vaak korting op de premie. Dit kan een tijdelijke hoge korting zijn bijvoorbeeld voor de eerste drie jaar, maar ook een lage korting die je houdt tijdens de hele looptijd van de verzekering. Hoe dit werkt en wat het beste is voor jou situatie kun je met een adviseur bespreken en doorrekenen. Je kunt hier meer lezen over de kosten van een AOV.

Alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er zijn een paar alternatieven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dit zijn vaak minder goede oplossingen voor het plotselinge inkomensverlies.

– Zelf sparen
Dit lijkt een logische gedachte zeker als je wat jonger bent. Mij gebeurt toch niets, dus ik spaar zelf een kapitaal bij elkaar voor als ik het nodig heb. Het is natuurlijk goed om een klein spaarpotje te hebben, maar het probleem is dat als er na een paar jaar wel wat gebeurt je nog niet genoeg hebt gespaard om bijvoorbeeld tot je 68ste een inkomen te hebben. Ook zijn maar weinig mensen zo gedisciplineerd om iedere maand een flink bedrag te sparen of om van het spaargeld af te blijven.

– Het Broodfonds
Een ander alternatief is het broodfonds. Dat is een groep van 20 tot 50 ondernemers. Samen spreken zij af dat ze elkaar helpen bij arbeidsongeschiktheid. Alle deelnemers sparen elke maand een bedrag op hun broodfondsrekening. Wordt een van hen ziek? Dan ontvangt hij of zij schenkingen van de andere deelnemers. Met deze schenkingen kan de zieke deelnemer maximaal 2 jaar lang rondkomen. Een mooi en solidair idee, maar er kleven wel wat nadelen aan. Meer weten? Lees hier meer over het broodfonds.

– Vrijwillige verzekering UWV
Je kunt je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Je krijgt de eerste twee jaar een uitkering op basis van de Ziektewet en daarna krijg je mogelijk een WIA-uitkering. Je kunt je alleen vrijwillig verzekeren bij het UWV als je eerst een dienstbetrekking of uitkering hebt gehad.
Het voordeel van vrijwillig verzekeren bij het UWV is dat je zonder medische keuring wordt geaccepteerd. Het nadeel is het vrijwillig verzekeren bij het UWV duur is, zeker in verhouding tot de voorwaarden. Je krijgt niet zomaar een uitkering krijgt. Het UWV zal namelijk bekijken of je ander werk kunt doen. Is dat het geval? Dan ben je volgens het UWV niet arbeidsongeschikt en krijg je geen uitkering. Het UWV houdt geen rekening met je opleiding of huidige beroep. Meer weten? Lees hoe jij je vrijwillig verzekert bij het UWV.

En wat als ik arbeidsongeschikt raak

Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar in de praktijk komt het regelmatig voor, ook bij jongere ondernemers. De zorgvraag is hoog en blijft stijgen. De instroom van nieuwe zorgverleners is beperkt en veel oudere staan op het punt van stoppen. Het is niet verstandig om de kans om arbeidsongeschikt te raken te onderschatten.

Voorkomen is beter dan genezen, dus zorg ervoor dat je fit werkt en leeft! Signaleer je gezondheidsverlies bij je zelf? Aarzel dan niet om op tijd hulp te vragen. Jouw adviseur kan je hier eventueel in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij mee helpen.

Raak je toch arbeidsongeschikt, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij je adviseur. Ook als je denkt dat het maar een paar weken duurt. Duurt het langer dan heb je afhankelijk van de door jou gekozen wachttijd recht op een uitkering. Natuurlijk staat je adviseur ook dan voor jou klaar, zodat jij je energie kunt richten op jezelf.

Hoe vraag ik een AOV aan

We gaven je al de tip om je te laten helpen bij het aanvragen van een AOV. Je moet aardig wat doorrekenen en er zijn veel keuzes. Het draait vooral om wat jij van een AOV verwacht en welke verzekeraar daarbij past.
Ook het aanvragen zelf is een behoorlijk ingewikkeld proces waarbij je vaak een gezondheidsverklaring moet invullen en soms ook medisch gekeurd moet worden. De kosten hiervoor betaalt de verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie over het aanvragen van een AOV vind je in onze infographic. Meer weten over medische keuringen? Kijk dan op VanAtotZekerheid.

Andere zaken

Wil je meer weten over de producten en diensten van Raadgevers Kuijkhoven, op deze pagina vind je een overzicht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen