Waarom wij multi-impactbeleggen

Bij Impactbeleggen wordt er belegd volgens een zogenaamde core/satellite strategie. Het core-deel van de portefeuille is belegd in aandelen- en obligatiefondsen die meerdere impactdoelen nastreven, terwijl het satellite-deel van de portefeuille is belegd in fondsen die één impactdoel nastreven.

Wat is multi-impact beleggen?

Met multi-impact beleggen wordt er belegd in bedrijven en instellingen om zodoende verschillende doelen, met een meetbare positieve impact op het milieu of de samenleving te creëren, én een positief financieel rendement te behalen.

De multi(ple)-impactfondsen vormen een belangrijk deel van de portefeuille van Impactbeleggen. Op portefeuilleniveau gaat het dan om 74% van de portefeuille in het Defensieve risicoprofiel dat met multi-impact is belegd en dat loopt af tot 70% van de portefeuille en het risicoprofiel Offensief+. Hierna leggen wij uit welke beleggingsdoelstellingen deze fondsen nastreven.

Multi-impact benadering bij aandelen

In het aandelendeel van de portefeuille van Impactbeleggen wordt er belegd in het Cardano Impact Equity Global – C1 Inc EUR, het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het Triodos Pioneer Impact fonds. In totaal vormen deze fondsen 70% van de aandelenbeleggingen van de portefeuilles en zijn daarmee belangrijk voor de omvang en de richting van het rendement van de portefeuilles. De fondsen beleggen wereldwijd in aandelen van duurzame koplopers, waarbij de fondsen van Cardano Asset Management en ASN Impact Investors meer beleggen in aandelen van grote bedrijven en het fonds van Triodos in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven.

De drie fondsen hebben duurzaam beleggen in hun DNA en hanteren de volgende instrumenten om hun doelen te bereiken: integratie van duurzaamheidsprincipes in hun beleggingsbeleid, het hanteren van uitsluitingscriteria, het screenen van bedrijven, engagement met bedrijven en instellingen, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen & het rapporteren over hun duurzame vooruitgang.

Het interessante aan de combinatie van deze fondsen is dat zij op hun eigen wijze invulling geven aan het behalen van hun impactdoelstellingen:

  • Cardano Asset Management hanteert vanuit haar eigen Duurzaamheidsraamwerk uitsluitings- en toelatingsvoorwaarden en verbindt haar impactdoelstellingen aan die van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • ASN Impact Investors hebben hun duurzaamheidsbeleid verankert in beleidsdocumenten die hen helpen om bedrijven goed te kunnen beoordelen bij een toelating of uitsluiting. Dit beleid kent drie kernpijlers: mensenrechten, klimaat & biodiversiteit. Concrete impactdoelen die worden nagestreefd zijn het minimaliseren van de CO2-uitstoot, het minimaliseren van de impact op biodiversiteit en het implementeren van alle benodigde processen om leefbaar loon toegankelijk te maken voor fabriekswerknemers.
  • Triodos richt zich echt op concrete beleggingsthema’s die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Zo wordt er belegd in Duurzame Energiebronnen, Innovatie voor Duurzaamheid, Welvarende & Gezonde Mensen, Duurzaam voedsel & duurzame landbouw, Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur, Sociale inclusie & emancipatie en de Circulaire economie. Deze thematische beleggingsdoelstellingen zijn verankerd in het IEB-beleid van Triodos. Ook rapporteert het fonds ook over de bijdrage die zij levert aan het behalen van de SDG’s en over haar ecologische voetafdruk.

Omdat de benadering van de fondsen van elkaar verschilt zijn wij van mening dat deze fondsen elkaar goed aanvullen in de portefeuilles van Impactbeleggen.

Multi-impact benadering bij obligaties

In het obligatiedeel van de portefeuille wordt voor 75% multi-impactvol belegd in obligaties die grotendeels zijn uitgegeven door instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Dat wordt gedaan in het Global Climate Bond fonds van Lombard Odier. Het fonds lijkt in eerste instantie te zijn gericht op één specifiek thema, namelijk het beleggen in obligaties, waarmee uitgevende instellingen worden gefinancierd die de wereld de effecten van klimaatverandering helpen te verzachten of de wereld helpt om zich daarop aan te passen. Het fonds benadert het probleem van de klimaattransitie over meerdere dimensies. Zo wordt er belegd in:

  • groene obligaties (die milieuprojecten financieren, zoals groene energie & fysieke infrastructuur);
  • sociale obligaties (die projecten financieren die duidelijke sociale resultaten hebben, zoals onderwijs, opleiding en werkgelegenheid);
  • duurzame obligaties (die projecten financieren die zich inzetten voor zowel de sociale als de groene sector, bijvoorbeeld het bouwen van veerkrachtige gemeenschappen en economieën), en;
  • duurzaamheidsgerelateerde obligaties (een restcategorie van obligaties die voor 50% of meer zijn afgestemd op de milieu- en sociale taxonomie van de fondsbeheerder).

Lombard Odier hanteert voor haar impactbeleggingen het CLIC™ (Circular Lean Inclusive & Clean) raamwerk. Het Global Climate Bond fonds richt zich op de laatste twee pijlers van dit raamwerk: Inclusive & Clean. Daarmee kijkt de fondsbeheerder verder dan alleen de harde kant van de klimaattransitie, maar streeft het ook sociale impactdoelen na die die transitie ondersteunen. In haar jaarlijkse duurzaamheidsrapportage rapporteert zij dan ook over de voortgang van het behalen van 15 van de 17 SDG’s.

Multi-impactbeleggen in de portefeuilles van Impactbeleggen

De beleggingsbenaderingen van de 4 geselecteerde multi-impactfondsen zijn gelukkig verschillend. Er worden door de fondsbeheerders verschillende impactdoelen nagestreefd en het (duurzame) beleggingsproces is bij alle vier fondsen goed doordacht (en ook anders ingericht). Omdat wij de portefeuille niet afhankelijk wilden maken van één of twee impactdoelen, maar juist ook hier spreiding wilden aanbrengen, hebben wij deze 4 fondsen toegevoegd als core belegging.  Het rendementsverloop tussen de fondsen zal ook van elkaar verschillen en dat draagt weer bij aan de robuustheid van de portefeuille.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier. Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur, met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen