(bij)sparen aanvullend pensioen

Meer ruimte voor (bij)sparen aanvullend pensioen vanaf 2023

Naar alle waarschijnlijkheid zal er met ingang van 1 januari 2023 meer ruimte komen om fiscaal vriendelijk te kunnen (bij)sparen voor een aanvullend pensioen. Zoveel wordt wel duidelijk uit de Derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen en de schriftelijke beantwoording van Kamervragen bij het Belastingplan 2023.

Dat heeft alles te maken met een wijziging in de rekenmethode die daarvoor wordt gebruikt. Deze zogenaamde jaarruimteberekening geeft aan welk bedrag maximaal als inleg op een aanvullend pensioen in aftrek mag worden genomen. Op dit moment mag namelijk 13,3% van de premiegrondslag (lees: het gemaximeerde bruto-inkomen van het voorgaande jaar minus de AOW-franchise) worden meegenomen in de berekening. Dat percentage wordt verhoogd naar 30%.

Rekenvoorbeeld

Stel je verdient het gemaximeerde bruto-inkomen van € 114.866 (2022). Daarvan wordt de AOW -franchise groot € 12.837 (2022) afgetrokken en dan houd je als premiegrondslag € 102.029 over.
Als je geen deelnemer bent aan een pensioenregeling en/of geen dotatie hebt gedaan aan een fiscale oudedagsreserve, dan mag je in 2022 maximaal (13,3% van € 102.029) € 13.569 in aftrek brengen.
Stel dat de premiegrondslag in 2023 hetzelfde is, dan mag je maximaal (30% van € 102.029) € 30.608 in aftrek brengen. Een aanzienlijke verruiming, die soms ook echt nodig is om pensioentekorten weg te werken.

Let op: nog niet alle cijfers voor de berekening zijn definitief, maar dit geeft je een redelijk goede indruk.

Bijsparen naast een lopende pensioenregeling

Heb je al een pensioenregeling lopen? Dan is het aftrekbare bedrag beperkt of soms helemaal niet aanwezig. Dat komt omdat de zogenaamde pensioenaangroei het bedrag dempt.

Rekenvoorbeeld

Als we even voortborduren op het vorige rekenvoorbeeld en nu uitgaan van een pensioenaangroei van € 1.500, dan mag je in 2022 maximaal ((13,3% van € 102.029) -/- (6,27 x € 1.500,)=) € 4.165 in aftrek brengen.

In 2023 mag je dan maximaal ((30% van € 102.029) -/- (6,27 x € 1.500)=) € 21.203 in aftrek brengen. Ook hier geldt dat ruimte voor een fiscaal vriendelijke inleg aanzienlijk is.

Aanvullend pensioen belangrijke peiler oudedagsinkomen

Bij pensionering bestaat je oudedagsinkomen uit je AOW, het inkomen uit je verplichte pensioenregeling (indien van toepassing), het aanvullend pensioeninkomen en eventuele onttrekkingen die je doet uit je vermogen (privé of bv).

Voor het pensioen, dat opgebouwd is in een verplichte pensioenregeling, staan er veel wijzigingen in de steigers. Voor sommige deelnemers zal er sprake zijn van een versobering. De inkomenszekerheid van veel pensioenregelingen zal op de schop gaan. Daarnaast zal ook in 2023 de fiscale oudedagsreserve voor IB-ondernemers komen te vervallen.

Om deze versoberingen het hoofd te kunnen bieden wordt het (bij)sparen in een aanvullend pensioen aantrekkelijker gemaakt. Wij verwachten dan ook dat het aanvullend pensioen een prominentere rol zal gaan spelen in het oudedagsinkomen dan nu het geval is.

Meer regie op je eigen pensioen

Het aanvullend pensioen biedt je de mogelijkheid om zelf regie te voeren op je oudedagsinkomen. Je bepaalt namelijk:

  • of je gaat sparen of beleggen;
  • of je naar een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar gaat;
  • binnen welke beleggingsstrategie en binnen welk risicoprofiel je wilt beleggen;
  • of je aanvullende zekerheden wilt hebben voor je partner en/of kinderen.

De fiscale voordelen van een aanvullend pensioen zijn ook aantrekkelijk. Zo kun je binnen de jaarruimte de inleg op een aanvullend pensioen in box 1 volgens het schijventarief in aftrek brengen. Zit je in de hoogste schijf dan is je aftrek 49,5% (2022). Is je oudedagsinkomen lager dan de huidige hoogste schijf, dan heb je een belastingvoordeel. Daarnaast stel je belastingheffing uit, doordat alleen de uitkeringen worden belast. Tot slot wordt de waarde van een aanvullend pensioen in de opbouwfase niet belast, wat het interessant maakt omdat vermogen in box 3 zwaarder zal worden belast.

Daar staat overigens tegenover dat je tijdens de opbouw alleen bij hoge uitzondering bij (een deel van) je geld kunt komen. De regel is dat je het opgebouwde aanvullend pensioen echt alleen mag gebruiken om je oudedagsinkomen mee aan te vullen.

Meer weten

Wij kunnen je helpen bij het maken van de keuzes voor een aanvullend pensioen. Bijvoorbeeld door de jaarruimte voor je te berekenen of door een Quick Scan of een PensioenPlan te maken. Ook kunnen we je helpen met het opzetten van een aanvullend pensioen.

Wil je meer weten over je mogelijkheden voor een aanvullend pensioen, kijk dan hier. Ook kun je contact opnemen op met je vaste adviseur of Mark Kiesbrink.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen