Beleggen in de BV of in privé

Beleggen in de BV of in privé?

Geregeld krijgen wij de vraag van DGA’s of het verstandig is om te beleggen binnen de eigen BV of juist in privé. In BV’s blijft namelijk vaak geld achter. Meestal staat dit dan op een betaal- of spaarrekening. Met de huidige rentestand wordt er dan vrijwel geen rendement gemaakt. Dat roept de vraag op of het niet beter is dat de BV dit geld gebruikt om mee te beleggen.
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet eerst worden gekeken welk rendement verwacht mag worden zou de BV gaan beleggen.

Wat is het te verwachten rendement

Beleggen binnen een bepaald risicoprofiel gaat gepaard met een verwacht rendement. Wij gaan uit van een langetermijnverwachting van 10-15 jaar. Wij maken daarbij gebruik van de Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) van 31 maart 2020 van J.P. Morgan Asset Management.

Het verwachte rendement binnen het risicoprofiel is afhankelijk van de beleggingscategorieën waarin belegd wordt. In ons voorbeeld gaan wij uit van een belegging in Europese obligaties (Euro Aggregate Bonds) en wereldwijde aandelen (All Country World Equity).

Wij gaan daarbij uit van de volgende langetermijnverwachtingen (10-15 jaar):

Contant geld 0,60%
Zeer defensief risicoprofiel (80% obligaties / 20% aandelen) 2,59%
Defensief risicoprofiel (60% obligaties / 40% aandelen) 3,71%
Neutraal risicoprofiel (40% obligaties / 60% aandelen) 4,84%
Offensief risicoprofiel (20% obligaties / 80% aandelen) 5,96%
Zeer offensief risicoprofiel (100% aandelen)  7,09%

Beleggen in privé of binnen de BV?

Nadat de keuze is gemaakt om te gaan beleggen, heeft de DGA in principe de volgende drie opties:

  • beleggen binnen de BV;
  • dividend uitkeren en daarna sparen/beleggen in privé;
  • lenen van de BV, sparen/beleggen in privé.

Welke optie interessant is, is met name een fiscaal vraagstuk.

Beleggen binnen de BV

Bij sparen en beleggen binnen de BV wordt alleen het werkelijke rendement belast. Zou men beleggen in privé, dan wordt in box 3 het forfaitaire (fictief) rendement belast. De belastingdruk in box 3 (2020) varieert in 2020 tussen 0,54% en 1,58%. In dit voorbeeld gaan wij uit van 1,3%.

Indien de BV de winst niet uitkeert, dan is er alleen vennootschapsbelasting verschuldigd en bedraagt het VPB-tarief 16,5% (2020) bij een winst tot € 200.000,- en 26,25% vanaf € 200.000,-  (2020). In dat geval is het bij het lage VPB-tarief van 16,5% voor all risicoprofielen voordeliger om binnen de BV te beleggen. Voor het hoge VPB-tarief van 26,25% is het voordeliger om de (zeer) offensieve beleggingen in privé aan te houden.

Binnen dit voorbeeld wordt de winst niet uitgekeerd. Daarmee wordt betaling van inkomstenbelasting in box 2 (aanmerkelijk belang) uitgesteld. Uiteraard zal de winst een keer worden uitgekeerd en dient te worden afgerekend. Indien het belastingtarief (box 2) de komende jaren stijgt, dan moet de DGA wel beslissen of het uitstellen van betaling van deze belasting hier wel tegen opweegt.

Dividend uitkeren en daarna beleggen in privé

De DGA kan ook besluiten om dividend uit te keren en om de uitkering – na 26,25% inkomstenbelasting – in privé te beleggen.

De eenmalige belasting neemt echter wel een grote hap uit het te beleggen vermogen en wordt om die reden dan ook niet vaak toegepast.

Lenen van de BV en daarna beleggen in privé

In plaats van het doen van een dividenduitkering is het ook mogelijk het te beleggen vermogen ook van de BV naar privé te halen door dit bedrag te lenen van de BV. Daarmee wordt (voor nu) 26,25% inkomstenbelasting bespaard en is er meer geld over om mee te beleggen.

Dit zou bijvoorbeeld overwogen kunnen worden indien de BV belast wordt tegen het hoge VPB-tarief en (zeer) offensief wil beleggen. Ten opzichte van beleggen in de BV wordt er dan een tariefvoordeel gerealiseerd; de belastingdruk in box 3 (privé) ligt voor (zeer) offensieve risicoprofielen dan lager dan binnen de BV.

De lening tussen de BV en de DGA en de overeengekomen rente dienen zakelijk te zijn. De DGA moet in staat zijn om de rente en aflossingen daadwerkelijk te betalen. Daarbij dient de DGA er rekening mee te houden dat de betaalde rente niet aftrekbaar is; wel mag de schuld in box 3 worden opgevoerd ter verlaging van de rendementsgrondslag. Voor de BV is de ontvangen rente belast.

Deze optie lijkt op papier dus interessant. Er zijn echter nog wel een paar kanttekeningen te plaatsen.

  • De rente, aflossingen en de belasting over het forfaitaire rendement dienen door de DGA te kunnen worden betaald. Dat betekent concreet dat de DGA in privé deze kosten uit inkomen of privévermogen dient te kunnen (blijven) voldoen, dus ook als het even tegenzit met de beleggingen.
  • De verwachte rendementen zijn gemiddelde rendementen en zullen in de praktijk bestaan uit hoge, lage en ( soms ) negatieve rendementen. De indruk zou kunnen bestaan dat het altijd verstandig is om in privé te beleggen in een neutraal of (zeer) offensief profiel. Dat is echter niet juist, omdat de daadwerkelijke jaarrendementen soms ook beneden verwachting kunnen zijn, waardoor het wellicht (achteraf bezien) toch verstandig was om binnen de BV te beleggen.
  • Er worden begrenzingen aangelegd ten aanzien van lenen van de BV. Uit het concept Wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap blijkt dat met ingang van 1 januari 2023 het excessief lenen van de BV (lees: meer dan € 500.000) wordt ontmoedigd.

Tot slot

Indien de BV beschikt over vrije middelen, dan is de keuze om hiermee te gaan beleggen snel gemaakt. De verwachting is namelijk dat beleggen op de (middel)lange termijn meer rendement oplevert dan sparen.

Of er dan binnen de BV of privé wordt belegd is een fiscaal gemotiveerde keuze en hangt af van het risicoprofiel van de beleggingen, de te verwachte rendementen van deze beleggingen, de vermogensbuffer van de DGA in privé en de bereidheid van de DGA om al dan niet mee te werken aan een construct.

De DGA moet er ook rekening mee te houden dat stelsel- en tariefswijzigingen in de nabije toekomst ook van invloed kunnen zijn op deze keuze. Voor de eenvoud zou eerst gekozen kunnen worden om te beleggen binnen de BV en later te beslissen of het handiger is om (een deel van) het vermogen in privé aan te houden.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden om te beleggen met de BV? Bekijk dan onze beleggingsoplossingen van OAKK of Impactbeleggen of neem contact op met mij of uw vaste adviseur.

Deel dit verhaal:
Mark Kiesbrink

Geschreven door:

Mark Kiesbrink

Zoeken

Gerelateerde berichten

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen