Impactbeleggen vernieuwd

Impactbeleggen vernieuwd

In de maand dat de 26ste UN Climate Change Conference (COP26) is gehouden steken wij onze modelportefeuilles van Impactbeleggen in een nieuw jasje. Wij leggen hierna graag even uit waarom wij wijzigingen hebben doorgevoerd, en wat de wijzigingen inhouden.

Achtergrond

De portefeuilles van Impactbeleggen zijn in 2019 voor het laatst aangepast. Natuurlijk kijken wij voortdurend of de fondsen in de portefeuille nog steeds passen bij onze beleggingsstrategie. Die beleggingsstrategie wordt natuurlijk zelf ook beïnvloed door een veranderend maatschappelijk debat over klimaatverandering, desinvesteren in fossiele brandstoffen, behoud van biodiversiteit et cetera. Deze discussies vinden niet alleen plaats in het publieke debat, maar ook binnenskamers en op board room niveau, bijvoorbeeld binnen pensioenfondsen.

Met de in 2019 ingezette impactbeleggingsstrategie hebben wij ons als doel gesteld om mensen te helpen om te beleggen in bedrijven, overheden en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan duurzame (lees: toekomstbestendige) ontwikkelingen. Onze verwachting was en is dat beleggers hiervoor op de lange termijn beloond zullen worden in de vorm van rendement. Daarnaast denken wij dat bij  impactbeleggen heel erg goed gekeken wordt naar het bedrijf of instelling, waardoor de kans op onaangename verrassingen minder wordt en dat verlaagd uiteindelijk weer het risico voor beleggers.

De uitgangspunten van onze “oude” impactbeleggingsstrategie waren helder. De invulling van de strategie was echter niet optimaal. Twee ontwikkelingen waren belangrijk voor een andere kijk op zaken:

  • Wij zien dat de echte impactbelegger behoefte heeft aan fondsen die zowel een duurzame als een financiële analyse kunnen uitvoeren en deze met elkaar kunnen integreren. Daarom hebben wij de keuze hebben gemaakt voor 100% actief beheerde fondsen met een gedegen (duurzame) track record. Zodoende passen indexfondsen niet meer binnen onze strategie. Dat is jammer omdat indexfondsen doorgaans lagere kosten hanteren dan actief beheerde fondsen. Aan de andere kant zien wij dat indexfondsen vrijwel niet mogen afwijken van hun benchmark. Er vindt dan vaak green washing plaats door met een beperkt uitsluitingenbeleid toch nog een “duurzaam” fonds aan te bieden. De echte impactbelegger wil juist een stap extra zetten en niet alleen beleggen op basis van uitsluitingen, maar ook door positieve insluitingscriteria te stellen. Dat verkleint weliswaar wel het universum waarin je belegt, maar vergroot je focus op het bedrijf of de instelling waarin je belegt.
  • Een andere belangrijke ontwikkeling is dat er sinds 2019 meer duurzame ratingbureaus actief zijn. Dat maakt het voor ons een stuk eenvoudiger om binnen het hele scala van fondsen een geschikt fonds te vinden dat voldoet aan onze criteria.

Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat wij anders zijn gaan kijken naar onze impactportefeuilles.

Impactbeleggen geherdefinieerd

Ons doel is om met deze wijzigingen een betere invulling te geven aan het concept “impactbeleggen” dan nu het geval is. Wij vinden dat met impactbeleggen alleen belegd mag worden in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en daarmee de wereld een stukje beter maken. Met duurzame ontwikkeling bedoelen wij dat de activiteiten die de organisaties met het beschikbaar gestelde kapitaal uitvoeren toekomstbestendig dienen te zijn. Het is onze overtuiging dat beleggers daar uiteindelijk financieel voor worden beloond.

De wijzigingen in een notendop

Wij willen blijven beleggen in aandelen, obligaties en microkredieten. Deze beleggingscategorieën hebben zo’n onderlinge samenhang dat het geheel meer is dan het som der delen. Dat zien wij als beleggers graag omdat we dan goed spreiden waardoor de portefeuilles robuuster worden.

Daarnaast bevat de huidige portefeuilles helaas een aantal fondsen dat niet aan onze strengere (duurzaamheids)eisen voldoet. Deze waren niet “best-in-class”, werden niet actief beheerd of er was een goedkoper alternatief. Van deze fondsen hebben wij afscheid genomen. Twee fondsen zijn er behouden en zes fondsen zijn toegevoegd. Er wordt nu belegd in impactfondsen van ACTIAM, ASN, Fidelity, Lombard Odier & Triodos.

Met de geselecteerde fondsen als bouwstenen hebben wij een modelportefeuille gemaakt in vijf risicoprofielen, van Defensief tot Offensief+. Voor de bestaande impactbeleggers betekenen deze nieuwe risicoprofielen dat zij voor 5% meer belegd zullen zijn in aandelen. De nieuwe impactbelegger heeft meer keuze gekregen.

De portefeuilles zijn low carbon en bestaan in de kern uit beleggingen die verschillende impactdoelen nastreven. Naast deze multi-impact doelen wordt er ook belegd in fondsen die beleggen in specifieke impactthema’s: vitaliteit, circulariteit en financiële inclusie.

In ons uitgeschreven beleggingsbeleid lees je hier meer over.

Waarom kiezen voor Impactbeleggen?

Impactbeleggen bestaat al enige tijd, maar wij merken nu pas dat er bij gewone beleggers meer animo voor is. Dat is ook te verklaren. Mensen worden zich steeds bewuster over hun eigen impact op de omgeving. Dat vertaalt zich uiteraard ook naar bewustwording over wat er met het geld gebeurd dat wordt gespaard of belegd en de invloed die je daar als belegger op kunt uitoefenen. Impactbeleggen is dus één van de manieren om je doelen te verwezenlijken.

Betekent dat Impactbeleggen dan een niche is waar alleen wereldverbeteraars in kunnen en willen beleggen? Wij denken van niet. Met Impactbeleggen sta je juist beter en langer stil bij de bedrijven en instellingen waar je in wilt beleggen. Ieder(e) aandeel, obligatie en krediet is een investment case. Dat betekent ook dat er op fonds- en portefeuilleniveau meer bewustzijn is over waarin precies wordt belegd. Dat vertaalt zich ook in de rapportages van de fondsen. Naast maandelijkse rapportages van de fondsen (waarin de aan- en verkopen worden toegelicht), zijn er ook jaarlijkse impactrapportages waarin de meetbare impact van de fondsen wordt weergegeven, waarin wordt uitgelegd waar het fonds haar stemrecht voor heeft gebruikt en op welke onderwerpen zij het dialoog met een bedrijf of instelling is aangegaan. Kortom, er wordt echt verantwoording afgelegd. Dat alles zorgt ervoor dat Impactbeleggen juist meer aansluit bij het begrip investeren dan bij beleggen.

De combinatie van bewustwording en echt mee willen investeren, maakt Impactbeleggen ook interessant voor een breder publiek.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier.

Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur, met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen