Waarom wij beleggen in financiële inclusie

Binnen Impactbeleggen wordt er belegd in financiële inclusie. Wij leggen graag uit wat financiële inclusie is en waarom wij er graag in beleggen.

Wat is financiële inclusie?

Financiële inclusie houdt in dat mensen en bedrijven toegang krijgen tot nuttige en betaalbare financiële producten en diensten die voldoen aan hun behoeften en die op een verantwoorde en duurzame manier worden geleverd.

Concreet houdt dit in dat mensen en bedrijven in staat worden gesteld om:

 • betaaltransacties te kunnen doen;
 • te kunnen sparen;
 • kredieten te krijgen;
 • verzekeringen te sluiten.

In Nederland is toegang tot deze diensten vanzelfsprekend, maar in ontwikkelingslanden is dat absoluut nog niet het geval. Financiële inclusie is dan ook met name gericht op het bereiken van dat deel van de bevolking in die landen dat op het bestaansminimum leeft of in een lage inkomensgroep zit.

Hoe werkt financiële inclusie?

Startpunt van financiële inclusie is meestal het toegang geven van mensen en bedrijven tot betaaldiensten. Met deze toegang gaan ook andere deuren tot financiële diensten open.

Met financiële toegang wordt het dagelijks leven van mensen, gezinnen en bedrijven aanzienlijk makkelijker gemaakt. Met toegang tot verzekeringen kunnen risico’s worden overgedragen, met toegang tot kredieten wordt het eenvoudiger om een bedrijf te starten, met toegang tot sparen wordt het realiseren van langetermijndoelen realistischer, et cetera. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd.

Op de lange termijn zien wij dat door financiële toegang:

 • gezinsinkomens stijgen;
 • er veilig kan worden gespaard;
 • er schoolgeld kan worden betaald;
 • er geld is voor gezondheidszorg ;
 • er land kan worden gekocht;
 • er woningen kunnen worden gebouwd;
 • er productiegoederen kunnen worden gekocht;
 • er voorraden kunnen worden aangelegd;
 • er banen kunnen worden gecreëerd (zeker voor vrouwen);
 • et cetera.

Is financiële inclusie nodig?

Volgens de laatste Findex-gegevens van de Wereldbank heeft echter bijna een derde van de volwassenen – 1,7 miljard – nog steeds geen bankrekening. Daarmee hebben zij eigenlijk geen toegang tot financiële diensten. Daarbij zien wij ook dat er nog steeds sprake van een genderkloof bij de groep die wel een rekening hebben. Er is dus nog steeds werk aan de winkel.

Is financiële inclusie een interessante belegging?

Wij denken van wel. Binnen Impactbeleggen wordt er in 4 van de 5 risicoprofielen (behalve Offensief+) belegd in het Cardano Impact Financial Inclusion Fund. Het fonds belegt haar vermogen in zogenaamde Financial Inclusion Institutions (FIIs). Dat zijn financiële instellingen die een scala van financiële diensten leveren aan de lokale bevolking. Met deze financiële diensten wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van 7 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Er wordt dus op meerdere niveaus impact gecreëerd. Lees ook meer daarover in het Responsibility and Impact Report van het fonds.

Daarnaast zien wij, als financieel dienstverlener, hoe belangrijk het is dat mensen toegang kunnen krijgen tot financiële diensten. Toegegeven, dat gaat in Nederland een stuk makkelijker. Maar wij zien soms ook wel eens de keerzijde indien financiële toegang (deels) wegvalt of dreigt weg te vallen en welke impact dat heeft op iemand en zijn of haar gezin. Voor ons is financiële toegang een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling. Wij voelen ons derhalve beroepshalve nauw verbonden met het verbreden van financiële inclusie in de wereld.

Daarnaast is het ook gewoonweg een interessante belegging. De koersbewegingen van financiële inclusie als beleggingscategorie zijn wezenlijk anders dan die van aandelen en obligaties. Eén van de belangrijkste aspecten van het maken van een goede beleggingsportefeuille is dat de bouwblokken van de portefeuille een lage samenhang (correlatie) met elkaar hebben. De portefeuille is dan meer dan de som der delen. Het maakt de portefeuille robuust. Wij zien dat de correlatie* met aandelen en obligaties (gemeten vanaf 2004 t/m oktober 2021) negatief c.q. erg laag is, namelijk -0.078 respectievelijk 0.084. Als we deze eigenschap combineren met een aantrekkelijk rendement** en een erg lage beweeglijkheid**, dan denken wij dat dit een welkome aanvulling is op de portefeuilles van Impactbeleggen. Om een goede balans te houden tussen spreiding en impact wordt bij Impactbeleggen 25% van de beleggingen in vastrentende waarden in dit fonds belegd.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier. Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur,
met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.

* Gebruikte data:
Aandelen : MSCI All Country World Index gross div, EUR), van 1-1-2004 t/m 31-10-2021, geen kostenafslag.
Obligaties: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged to EUR), van 1-1-2004 t/m 31-10-2021, geen kostenafslag.
Financiële inclusie: SMX EUR – Symbiotics Microfinance Index – Euros , van 1-1-2004 t/m 31-12-2014 (geen kostenafslag), Actiam Istitutional Microfinance Fund III, van 1-1-2015 t/m 30-9-2021 (kostenafslag 0,35% per kwartaal) & ACTIAM Impact Financial Inclusion Fonds vanaf 1-10-2021 (o.b.v. koersen na inhouding lopende fondskosten.

** Gebruikte data:
Actiam Istitutional Microfinance Fund III, van 1-1-2015 t/m 30-9-2021 (kostenafslag 0,35% per kwartaal) & ACTIAM Impact Financial Inclusion Fonds vanaf 1-10-2021 (o.b.v. koersen na inhouding lopende fondskosten).

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen