Factorbeleggen the Dimensional way

OAKK biedt twee beleggingsstrategieën (OAKK MARKTEN Dimensional & OAKK SOLID Dimensional) aan, die gebruik maken van fondsen van:

Dimensional is een Amerikaans fondshuis dat zich sinds 1981 volledig toelegt op het zogenaamde factorbeleggen.

Beter willen presteren dan indexbeleggen

Normaal gesproken worden beleggingsportefeuilles samengesteld uit aandelen en obligaties. De rendementen en risico’s van deze fondsen bewegen mee met deze markten. Door meer belegd te zijn in aandelen (obligaties) loop je meer (minder) risico en is je verwachte rendement hoger (lager). Door aandelen en obligaties zodanig te combineren kan er een goed gespreide marktportefeuille worden gemaakt.

Indexbeleggen is een goed voorbeeld van deze traditionele manier van beleggen. De indexbelegger accepteert het rendement dat het marktindexfonds hem of haar geeft. Dimensional is ontstaan uit de gedachte om het beter te kunnen doen dan indexbeleggen.

Inzichten uit financiële wetenschap benutten

Dimensional kijkt op een andere manier naar spreiding (diversificatie) dan indexbeleggen. In plaats van een portefeuille te zien als een verzameling van aandelen en obligaties, ziet Dimensional de portefeuille als een verzameling van diversifiërende factoren (dimensies).

Dimensional gelooft – net als indexbeleggers – dat koersen van aandelen en obligaties betrouwbare informatie over verwachte rendementen bevatten, omdat de koers het resultaat is van collectieve kennis van miljoenen van kopers en verkopers.

In de financiële wetenschap is uitgebreid onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de koers en het verwachte rendement van aandelen of obligaties. Er is vastgesteld groepen van aandelen of obligaties eigenschappen hebben die bijdragen aan een hoger verwacht rendement (ook wel hogere verwachte toekomstige kasstromen of premies genoemd). Die gemeenschappelijke kenmerken worden factoren genoemd.

Door de koersen en factoren ten opzichte van elkaar te bezien, waren wetenschappers in staat om het rendement van (bijvoorbeeld) een aandelenportefeuille te ontleden. Een deel van het rendement was dan toe te schrijven aan:

 • de marktpremie:
  aandelen hebben over de lange termijn een hoger verwacht rendement dan obligaties;
 • de omvangpremie:
  aandelen van kleine bedrijven hebben een hoger verwacht rendement dan aandelen van grote bedrijven;
 • de waardepremie:
  aandelen van waardebedrijven hebben een hoger verwacht rendement dan aandelen van groeibedrijven;
 • de winstgevendheidspremie:
  aandelen van bedrijven met een hoge winstgevendheid hebben een hoger verwacht rendement dan aandelen met een lage winstgevendheid.

Factorbeleggen gaat dus niet over een voorspelling van een rendement, maar om een verwachting van een rendement. Het verschil is gelegen in de definitie van een factor.

Wat is een factor?

Om als een factor te worden beschouwd, moet een premie:

 • logisch te verklaren zijn;
 • stand houden over lange perioden;
 • terug te vinden zijn in alle markten;
 • robuust genoeg zijn (voor alternatieve factordefinities);
 • daadwerkelijk rendabel zijn (dus ook na kosten).

Hoewel er inmiddels vele factoren zijn “gevonden” blijken deze niet allemaal aan deze eisen te voldoen. Dimensional belegt alleen in factoren die aan deze eisen (blijven) voldoen.

Implementatie van factorbeleggen door Dimensional

Dimensional heeft in haar beleggingsstrategie factoren geïntegreerd:

 • In haar multi-factor aandelenfondsen betekent dit dat er wel marktbreed (over landen, over sectoren & industrieën) in aandelen wordt belegd, maar dat aandelen die een hoger verwacht rendement hebben (zoals aandelen van kleine, waarde- en bedrijven met een hoge winstgevendheid) worden overwogen.
 • In haar single-factor aandelenfondsen (zoals fondsen die alleen beleggen in waardebedrijven) zorgt Dimensional ervoor dat de aandelen in dit fonds blijven voldoen aan de factordefinitie, zodat het een hoger verwacht rendement behoudt.
 • Ook voor obligaties heeft Dimensional een beleggingsstrategie ontwikkeld, waarbij er wordt gekeken naar de gevoeligheid van obligatiekoersen voor rentewijzigingen en de kredietkwaliteit van de uitgever en de valuta van de obligaties.

Zodra de koersen van aandelen en obligaties veranderen kan ook het verwachte rendement veranderen. Omdat Dimensional niet gebonden is aan een index, is zij in staat om heel flexibel, dagelijks te herbalanceren om de focus op een hoger verwacht rendement te behouden.

De strategieën van Dimensional zijn wetenschappelijk onderbouwd, transparant en worden op systematische wijze geïmplementeerd. Bovendien voert Dimensional deze strategie zo passief mogelijk en tegen zo laag mogelijke handelskosten uit.

Over de langere termijn hebben de strategieën van Dimensional goed gepresteerd. Er is (nog) geen oplossing voor het afdichten van het dividendlek. De door OAKK aangeboden Dimensional-beleggingsstrategieën zijn dan ook voor beleggers een goed alternatief voor de BVN-indexstrategieën.

Duurzaam beleggen door Dimensional

In haar zogenaamde Global Sustainability Core fondsen integreert Dimensional duurzaam beleggen op een geheel eigen, systematische wijze. Het is een climate change-focused approach, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het aanpakken van de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, namelijk de uitstoot van broeikasgassen. Ook houdt zij ook rekening met gerelateerde duurzaamheidsproblemen, zoals het landgebruik van een bedrijf, de productie van (giftig) afval en waterbeheer. Dimensional evalueert en vergelijkt bedrijven en instellingen met behulp van een emissiegericht duurzaamheidsscoresysteem. Op portefeuilleniveau worden de ergste overtreders in alle sectoren onderwogen of helemaal uit de portefeuille worden verwijderd. Op sectorniveau worden leiders met een hoge duurzaamheidsscore overwogen en worden achterblijvers onderwogen of helemaal verwijderd. Tot slot worden bedrijven uitgesloten die geld verdienen met kolen, palmolie, bio-industrie, pornografie, alcohol, gokken, tabak,  civiele wapens, controversiële wapens, nucleaire wapens, kinderarbeid en privégevangenissen. Met deze uitsluitingen en herwegingen wordt het duurzaamheids- en emissieprofiel van de portefeuille aanzienlijk verbeterd. Naast deze integratie van duurzaamheidsoverwegingen in haar beleggingsproces is Dimensional ook actief op het gebied van engagement, brievencampagnes en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Lees daar meer over in hun Stewardship report.

De Global Sustainability Core fondsen vormen ca. 71%-89% van de aandelen- en obligatiebeleggingen in de portefeuille al naar gelang het risicoprofiel. De fondsen die niet horen tot de Global Sustainability Core fondsen hebben geen duurzaamheidsbeleid. Deze fondsen hebben wel een aantal basale uitsluitingen. Het is echter wel mogelijk dat deze fondsen wel goed scoren op duurzaamheidsratings, maar dat is dan niet de opzet geweest.

Voor wie is factorbeleggen geschikt?

Factorbeleggen is geschikt op beleggers die systematisch, tegen relatief lage kosten, passief, zo transparant mogelijk, breed gespreid en overwegend lichtgroen willen beleggen in aandelen- en obligatiemarkten en daarbij hun portefeuilles willen blootstellen aan verschillende factoren voor een hoger verwacht rendement.

Met factorbeleggen worden een aantal beperkingen van indexbeleggen weggenomen:

 • Bij factorbeleggen worden er geen indices gevolgd, maar wordt op een flexibel wijze ervoor gezorgd dat er voldoende blootstelling is naar factoren binnen de portefeuilles. Dat geeft veel meer beleggingsvrijheid. Ook scheelt dat veel handelskosten omdat er niet gehandeld hoeft te worden bij herweging van een index.
 • Op landenniveau worden de fondsen van Dimensional wel ingericht op basis van marktkapitalisatie, maar op portefeuilleniveau is het concentratierisico relatief klein omdat belegd wordt in een groot aantal aandelen en obligaties. Bovendien zal door de overweging naar kleine, waarde- en bedrijven met een hoge winstgevendheid,  de positie van een hoogvlieger op de beurs relatief klein zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier. Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur, met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen