Regeling vergoeding woekerpolissen

Regeling vergoeding woekerpolissen a.s.r., Aegon en Nationale Nederlanden

Een aantal verzekeraars heeft regelingen getroffen over compensatie van houders van beleggingsverzekeringen:

  • Op 29 november 2023 heeft a.s.r. een akkoord bereikt met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over een finale regeling voor polishouders met beleggingsverzekeringen van a.s.r. en Aegon.
    Volgens de Consumentenbond varieert de vergoeding per polishouder van minimaal enkele honderden euro’s tot in een enkel geval tienduizend euro of meer.
  • Aansluitend heeft Nationale Nederlanden op 9 januari 2024 met dezelfde claimorganisaties over compensatie van polishouders van de beleggingsverzekeringen van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO. Aangesloten polishouders kunnen volgende de Consumentenbond een vergoeding tegemoet zien van minimaal €500 tot meer dan tienduizend euro.

Einde aan periode van onzekerheid

Door deze regeling zijn alle collectieve, juridische procedures van deze belangenorganisaties tegen deze verzekeraars stopgezet en worden er door deze belangenorganisaties geen nieuwe rechtszaken meer aangespannen. a.s.r. heeft hiervoor voor deze regeling € 250 miljoen vrijgemaakt en Nationale Nederlanden ca. € 300 miljoen.

Voor wie?

Alleen polishouders die bij deze belangenorganisaties op of vóór 29 november 2023 (inzake regeling a.s.r.) c.q. 9 januari 2024 (inzake regeling Nationale Nederlanden) waren aangesloten kunnen rechten aan deze regeling ontlenen. Hierdoor is er voor deze groep polishouders een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid. De belangenorganisaties zullen de komende maanden betreffende polishouders persoonlijk informeren over de details over de uitvoering, waaronder mede begrepen de hoogte van de finale uitkering.

De regeling heeft betrekking op alle beleggingsverzekeringen van de betreffende verzekeraars en dus niet alleen op producten waarvoor de rechtszaken waren aangespannen.

Minimaal 90% van de deelnemende polishouders dient wel akkoord te gaan om deze regeling te bekrachtigen.

Wat kunt u nog?

  • Polishouders van a.s.r., Aegon, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO die voor de datum van treffen van de regeling niet waren aangesloten bij deze belangenorganisaties kunnen zich niet alsnog aanmelden.
  • Polishouders van beleggingsverzekeringen van Achmea, Reaal, de Goudse en andere verzekeraars kunnen zich alsnog aanmelden.
  • Met Allianz is in een eerder stadium al een schikking bereikt, waardoor deelname aan die regeling ook niet meer openstaat.
  • a.s.r. heeft aangegeven dat zij een extra voorziening van 50 miljoen euro aanlegt voor schrijnende gevallen en voor polishouders die niet zijn aangesloten en die niet eerder een vergoeding hebben gehad. Kijk hier of u in aanmerking komt voor de regeling uit de extra voorziening.
  • Nationale Nederlanden heeft aangegeven dat zij een extra voorziening van 60 miljoen euro aanlegt voor schrijnende gevallen en voor polishouders die niet zijn aangesloten en die niet eerder een vergoeding hebben gehad.

 

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen