Eenvoudig markten volgen met indexbeleggen

OAKK biedt twee indexbeleggingsstrategieën aan, waarin belegd wordt in indexfondsen van fondshuizen Blackrock (B), Vanguard (V) en Northern Trust (N): OAKK MARKTEN BVN & OAKK SOLID BVN.

De essentie van van indexbeleggen

Indexbeleggen is gestoeld op de overtuiging dat koersen van aandelen en obligaties betrouwbare informatie over verwachte rendementen bevatten, omdat de koers het resultaat is van collectieve kennis van miljoenen van kopers en verkopers.
Als eenvoudige belegger is de kans zeer klein dat je een informatievoorsprong hebt op andere (groepen van) beleggers in deze markten. Indexbeleggers proberen dan ook niet de markt te verslaan. Hun beste strategie is dan ook om de markt in volle breedte te bezitten.

Hoe werkt indexbeleggen?

Indexbeleggen kun je doen in indexfondsen. Indexfondsen bezitten aandelen, obligaties of andere verhandelbare effecten die horen bij een bepaalde index. Denk bijvoorbeeld aan de AEX (de index van de 25 meest waardevolle Nederlandse aandelen), de S&P 500 (de index van de 500 meest waardevolle Amerikaans aandelen) en de MSCI World Index (de index van de ca. 1.600 meest waardevolle aandelen in ontwikkelde markten). Ook voor obligaties zijn er indices ontwikkeld.

Voor indexbeleggers is en aantal dingen belangrijk:

 • Er wordt marktbreed belegd in indices, waardoor er zo groot mogelijk spreiding is (over aandelen, obligaties, landen, sectoren, industrieën et cetera).
 • Er wordt zo goedkoop mogelijk belegd. De lopende fondskosten moeten dus laag zijn.
 • Er wordt passief belegd. De gevolgde indices worden zo weinig mogelijk (meestal één keer per jaar) herwogen. Dat scheelt weer transactiekosten.

Implementatie van indexbeleggen door OAKK

Bij OAKK kun je 100% indexbeleggen in de strategie MARKTEN BVN. Je kunt daarbij kiezen uit 5 risicoprofielen. Dit is de goedkoopste strategie binnen het pallet van OAKK.

Daarnaast kun je indexbeleggen in de strategie SOLID BVN, waarbij 25% van de indexportefeuille vervangen wordt door actieve handelsstrategieën. Over de lange termijn bekeken is een SOLID-portefeuille wat robuuster in neergaande markten. Ook in deze strategie kun je kiezen uit 5 risicoprofielen.

OAKK hanteert geen transactiekosten, waardoor er een belangrijke drempel wordt weggenomen bij het overstappen naar een andere strategie of risicoprofiel.

In de indexstrategie wordt er als volgt belegd:

 • De aandelenfondsen van Northern Trust beleggen in aandelen van (middel)grote en kleine bedrijven in ontwikkelde markten. Deze fondsen kennen een duurzaam screenings- en uitsluitingenbeleid.
 • Het aandelenfonds van Robeco belegt in aandelen van (middel)grote en kleine bedrijven in ontwikkelde markten. Het fonds heeft duurzaamheid volledig geïntegreerd in haar beleggingsproces en heeft met herweging van de posities in het fonds de “environmental footprint” omlaag gebracht, terwijl er wel voldoende spreiding is aangebracht.
 • Het aandelenfonds van Vanguard belegt in aandelen in opkomende markten. Dit fonds kent een duurzaam screenings- en uitsluitingenbeleid.
 • De twee obligatiefondsen van Blackrock (onder de naam iShares) beleggen in bedrijfsobligaties en green bonds. Deze fondsen kennen een duurzaam screenings- en toelatingsbeleid.
 • Het geldmarktfonds van Blackrock houdt bij haar selectie wel rekening met duurzame kenmerken van de beleggingen maar streeft geen concreet duurzaam doel na.
 • De twee obligatiefondsen van Vanguard belegggen in wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties en in Europese inflatie-geïndexeerde obligaties. Deze fondsen hebben geen duurzaamheidsbeleid, maar zijn van belang om een goede spreiding aan te brengen in het obligatiedeel van de portefeuille.

Kortom, er wordt marktbreed belegd door passieve indices te volgen tegen zo laag mogelijke fondskosten (ca. 0,17%). Uiteraard komen daar nog wel de kosten voor vermogensbeheer en vermogensbegeleiding bij.

Dividendlek afgedicht

In een beleggingsportefeuille is rendement meestal toe te schrijven aan de aandelenbeleggingen. Veel bedrijven kiezen ervoor om dividend uit te keren aan aandeelhouders. Dividend is dan ook een belangrijk onderdeel van het totale rendement op aandelenbeleggingen. Dividend wordt in het zogenaamde bronland belast met dividendbelasting. Voor een goed rendement is het daarom belangrijk dat je niet teveel dividendbelasting betaalt.

Hoe werkt dit? Als je zelf een Nederlands aandeel zou bezitten en dat aandeel keert dividend, dan betaal je 15% dividendbelasting aan de Nederlandse fiscus. Zou je een Amerikaans aandeel bezitten, dan betaal je over dat dividend 30% dividendbelasting aan de Amerikaanse fiscus. Je bent dan afhankelijk van belastingverdragen of je dat verschil in dividendbelasting weer terug kunt krijgen. Lukt dat niet, dan is er sprake van een dividendlek.

De fondsen van Northern Trust hebben de structuur van een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Met deze structuur kan er worden geprofiteerd van fiscale voordelen via het Nederlandse verdragennetwerk. Het fonds vordert namelijk al zelf een deel van de in andere landen betaalde dividendbelasting terug. Dit komt ten goede aan de beleggers in het fonds. Daarmee is het dividendlek voor een groot deel gedicht.

Daarnaast wordt er belegd in een in Nederland geregistreerd fonds van Robeco, waardoor er geen sprake is van een dividendlek. Dit fonds keert zelf jaarlijks dividend uit, wat automatisch door OAK wordt herbelegd.

Beperkingen van indexbeleggen

Indexbeleggen kent echter wel een aantal beperkingen:

 • Indexfondsen volgen vaak breed gespreide markten en staan niet of nauwelijks grote afwijkingen van de gevolgde index toe. De ruimte voor het maken van actieve keuzes is nauwelijks aanwezig.
 • De implementatie van duurzaam beleggen is lastig. Omdat indexbeleggers breed belegd willen zijn, kan er niet teveel in niche indices worden belegd (zoals de Green bond index) of mag er met de gevolgde duurzame index niet teveel afgeweken worden van de niet-duurzame variant.
 • Indices zijn vaak samengesteld op basis van marktkapitalisatie. Dat is eigenlijk het aantal aandelen of obligaties vermenigvuldigd met de koers daarvan. In indices zijn dan ook vaak de duurste aandelen of de uitgevers (van obligaties) met de hoogste schuld oververtegenwoordigd. Dit zogenaamde concentratierisico zorgt ervoor dat de indexbelegger erg afhankelijk is van dit kleine aantal aandelen of obligaties voor het rendement in de indices.
 • Indices worden meestal jaarlijks herwogen, waarbij er aandelen of obligaties worden toegevoegd aan en worden verwijder uit een index. Fondshuizen die deze indices volgen (ver)kopen in een kort tijdbestek dus veel aandelen of obligaties om zodoende zo weinig mogelijk van de indices af te wijken. Daardoor wordt tijdelijk de evenwichtige koersvorming van vraag en aanbod verstoort en dat gaat meestal ten koste van rendement van beleggers.

Voor wie is indexbeleggen geschikt?

Indexbeleggen binnen de BVN-indexstrategieën is dus geschikt voor beleggers die niet de markt willen verslaan en die eenvoudig, tegen zo laag mogelijke kosten, passief, zo transparant mogelijk breed gespreid en overwegend lichtgroen willen beleggen in aandelen- en obligatiemarkten.

Meer weten?

Wil je meer weten over Impactbeleggen en de andere beleggingsoplossingen die via ons beschikbaar zijn, kijk dan hier. Op onze Facts & Figures pagina kun je meer lezen over de samenstelling van de portefeuilles, rendement, risico’s, kosten én vind je relevante documentatie en video’s.

Wil je beginnen met beleggen neem dan contact op met je vaste adviseur, met Mark Kiesbrink of Remy de Graaff.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen