Dimensional Global Short Fixed Income fonds

Uitgelicht: het Dimensional Global Short Fixed Income fonds

Het Dimensional Global Short Fixed Income fonds is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in obligaties met een hoge kredietkwaliteit en een korte looptijd (tot 5 jaar). Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.

Waar het fonds in belegt

Het fonds wordt actief beheerd en het belegt in schuldinstrumenten van hoge kwaliteit zoals obligaties, handelspapier, bank- en
bedrijfsleningen met een looptijd van vijf jaar of minder. De uitgevende instellingen zijn overheden, andere openbare instellingen en ondernemingen uit ontwikkelde landen. De kredietkwaliteit van deze instellingen is hoog (minstens AA- of Aa3).

Het fonds kent geen duurzaam mandaat. Wel heeft Dimensional Fund Advisors zich aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investment, dat onder meer eisen stelt aan integratie van ESG in het beleggingsproces, actief aandeelhouderschap, transparantie en rapportage.

Het fonds wordt  actief beheerd. Dat betekent grofweg dat fondsmanagers actief de beleggingen selecteren en dat er niet een index wordt nagebootst. Het fonds selecteert actief  kortlopende obligaties en stelt daarbij hoge eisen aan de kredietkwaliteit van de uitgevende instelling.  Het fonds belegt d.d. 31 december 2018 in 177 obligaties en is dus goed gespreid.

De prestaties van het fonds

Het fonds is opgericht op 25 januari  2007 en bestaat dus redelijk lang. Kijken wij naar de track record over de periode van 2012-2018 dan is er in 2 van de 7 jaren (2017 en 2019) beter gepresteerd dan de benchmark (BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR). De benchmark belegt echter in obligaties over alle looptijden en kent de restricties van een looptijd van maximaal 5 jaar niet. Vergelijken we de prestaties van het fonds met een beter passende benchmark (FTSE World Government Bond Index 1-5 Years hedged to EUR) dan ontstaat er een ander beeld en presteert het fonds in 5 van de 7 jaren beter. Houden we ook rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties goed te noemen. De lopende kosten van 0,29% (2-9-2019) zijn overigens voor een actief beheerd fonds niet erg hoog.

Rol binnen portefeuille

Binnen onze portefeuilles van Impactbeleggen vormt het fonds samen met het NN (L) Green Bond – N Cap EUR fonds de kern van de obligatiebeleggingen. In de defensieve portefeuille is de weging van het fonds 70% van de obligatiebeleggingen, in de neutrale portefeuille 50% en in de offensieve portefeuille 0%. Kortom, naarmate het risicoprofiel van de portefeuille hoger wordt, wordt er binnen het obligatiedeel minder of helemaal niet belegt in het onderhavige fonds.

Dat heeft er mee te maken dat het fonds restricties kent ten aanzien van de looptijden van de obligaties waarin mag worden belegd. Voor de defensieve en neutrale portefeuilles geven wij de voorkeur aan een bescheiden rendement en een lager risico. Het fonds heeft daarmee een ankerfunctie. Voor de offensieve portefeuille geldt dat de weging van obligaties dermate bescheiden is dat de doorwerking van het looptijdrisico op het totale portefeuillerisico beperkt is. Om die reden tref je dit fonds dan ook niet in de offensieve portefeuille.

Met dit fonds wordt er belegd in kortlopende obligaties met een hoge kredietkwaliteit. Hoewel het fonds geen duurzaamheidsmandaat kent zien wij echter wel dat door zware eisen te stellen aan kredietkwaliteit de portefeuille als zodanig bovengemiddeld scoort op het gebied van duurzaamheid.  Uiteraard goed om de duurzaamheidsscores in de gaten te houden. Het fonds valt dan ook in de lichtste categorie om met ESG-criteria richting te geven aan een beleggingsstrategie: ESG Aware.

Conclusie

Het fonds vormt het anker binnen de beleggingsportefeuille. Wij verwachten dat het rendement van het fonds bescheiden zal zijn. Daar staat tegenover dat het risico ook beperkt zal zijn. Wij denken dat het goed zal zijn  als dit fonds ESG in formele zin meer zal gaan integreren in heer beleggingsbeleid.  In materiële zin scoort het fonds al goed op duurzaamheid en dat is voor ons belangrijk. Wij denken dat het opnemen van dit fonds in onze portefeuille een goede bijdrage zal leveren aan de allocatie van kapitaal naar overheden, bedrijven en instellingen die duurzaam opereren en past daarmee in het ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid.

Quick view: financieel

Fondshuis: Dimensional Fund Advisors
ISIN: IE0031719473
Morningstar Rating™ Rendement (3 jr): Benedengemiddeld (31-7-2019)
Morningstar Rating™ Risico (3 jr): Benedengemiddeld (31-7-2019)

Quick view: duurzaamheid

Duurzaamheidsmandaat?: Nee/ ESG Aware
Morningstar Sustainability Ranking™: Bovengemiddeld (30-6-2019)
Morningstar Historische Sustainability Score™: 50,26 (31-7-2019)
Morningstar Carbon Metrics™: Niet beschikbaar (2-9-2019)

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen