Met impactbeleggen belegt u in in aandelen, obligaties en microkredieten van bedrijven, overheden en andere instellingen die goed scoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur én een positieve bijdrage leveren aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Onze portefeuille is door ons nauwgezet samengesteld op basis van ons eigen beleggingsbeleid. Kern van dit beleid is dat beleggen – naast een financieel rendement – ook een maatschappelijk verantwoord dient op te leveren. De beleggingsfondsen zijn dan ook geselecteerd op basis van onze strenge duurzame criteria, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of gepaard gaat met extra risico.

Als u kiest voor Impactbeleggen, dan regelen wij dat uw beleggersrekening geopend wordt bij Fondsenplatform, waar u 24/7 online toegang heeft tot uw beleggingen. Ook monitoren wij uw portefeuille en is er een periodiek contactmoment om de voortgang te bespreken.

Uitgelicht: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Bewust duurzaam

NN (L) Green Bond

We beleggen in fondsen die bewust duurzaam zijn en dit hebben geïntegreerd in hun beleggingsstrategie, zonder concessies te doen aan een goede beleggingservaring.

Steun duurzame ontwikkeling

We beleggen in bedrijven, overheden en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Leg duurzame accenten

We beleggen extra in fondsen, waarmee we aandacht geven aan de duurzame thema’s: gezondheid, schoon water en ondernemers in ontwikkelingslanden.

Eén portefeuille in drie smaken

Op basis van ons eigen beleggingsbeleid hebben we één modelportefeuille gemaakt in drie smaken, afhankelijk van het risico dat u kunt en wilt lopen: defensief (weinig risico), neutraal (gemiddeld risico) of offensief (veel risico).

We adviseren u altijd om te beleggen in de portefeuille die het beste bij u past. Wilt u snel weten welke portefeuille bij u past? Vul dan onze Beleggersprofielpeiler in.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 10% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 16% Impact
Aandelen gezondheidssector 4% Thema
Aandelen watersector 5% Thema
Obligaties kortlopend wereldwijd 35% Duurzaam
Green bonds Europa 15% Impact
Microkredieten 15% Impact

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

16% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

35% Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

4% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

5% iShares Global Water ETF USD Dist

15% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

10% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

15% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 2,86%
2018 -2,30%
2019 11,32%
2020 2,29%
2021 n.n.b.
Gemiddeld sinds 2017 3,43%
Totaal sinds 2017 14,42%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 2,86% 2018
2018 0,25% -2,30% 2019
2019 3,81% 4,28% 11,32% 2020
2020 3,43% 3,61% 6,71% 2,29%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 5,63%
Grootste maandelijkse daling -6,62% (03/2020)
Aantal positieve maanden 28 van 48

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,74% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 17% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 26% Impact
Aandelen gezondheidssector 5% Thema
Aandelen watersector 7% Thema
Obligaties kortlopend wereldwijd 17,5% Duurzaam
Green bonds Europa 17,5% Impact
Microkredieten 10% Impact

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

26% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

17,5% Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

5% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

7% iShares Global Water ETF USD Dist

17,5% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

17% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

10% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 4,90%
2018 -3,52%
2019 16,86%
2020 4,61%
2021 n.n.b.
Gemiddeld sinds 2017 5,47%
Totaal sinds 2017 23,73%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 4,90% 2018
2018 0,60% -3,52% 2019
2019 5,76% 6,18% 16,86% 2020
2020 5,47% 5,66% 10,57% 4,61%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 8,22%
Grootste maandelijkse daling -8,99% (03/2020)
Aantal positieve maanden 31 van 48

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,69% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 24% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 37% Impact
Aandelen gezondheidssector 6% Thema
Aandelen watersector 8% Thema
Green bonds Europa 20% Impact
Microkredieten 5% Impact

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

37% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

6% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

8% iShares Global Water ETF USD Dist

20% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

24% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

5% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 6,95%
2018 -4,74%
2019 22,32%
2020 7,06%
2021 n.n.b.
Gemiddeld sinds 2017 7,47%
Totaal sinds 2017 33,41%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 6,95% 2018
2018 0,94% -4,74% 2019
2019 7,61% 7,95% 22,32% 2020
2020 7,47% 7,65% 14,43% 7,06%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 10,85%
Grootste maandelijkse daling -11,43% (03/2020)
Aantal positieve maanden 31 van 48

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,65% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen