Maatwerk met Raadgevers Consultancy

Door de veranderingen in het beleid en de bekostiging van de ziekenhuizen zijn medisch specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland nu georganiseerd in medisch specialistische bedrijven: De MSB’s.

Deze MSB’s leveren hun diensten aan de ziekenhuizen. Daarbij worden aan MSB’s vele en uiteenlopende eisen gesteld, met een veelheid van complexe problemen, met name rond het thema ‘verdienen en verdelen’. Onze consultants snappen de uitdagingen waar MSB’s voor staan. Wij begrijpen hoe het is om samenhang en sturing te geven aan medisch specialisten. En om ondernemend samen te werken in het ziekenhuis.

Advies, ondersteuning en begeleiding van MSB’s

Raadgevers Consultancy richt zich uitsluitend en exclusief op het adviseren, ondersteunen en begeleiden van (besturen van) samenwerkingsverbanden (zoals MSB’s) bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden.

Onze consultants beschikken ieder over ruime expertise en zijn met elkaar een unieke samenwerking aangegaan om hun kennis te delen en te bundelen ten behoeve van MSB’s. Zo kunnen zij bij elk vraagstuk het beste aanbod doen in de vorm van kennis, advies of projectbegeleiding en in de uitvoering ook continuïteit bieden.
Wij voeren de opdrachten zelf uit.

Het verdienmodel

In de praktijk is het verdienmodel onderwerp van veelvuldig overleg met het ziekenhuisbestuur. Daarbij worden vaak de details opgezocht en neemt de communicatie strakkere en hoekige vormen aan. Tijdens de gesprekken met het bestuur van het ziekenhuis worden nogal wat eisen en claims op tafel gelegd. Lees meer over het verdienmodel via de buttons hieronder.

Regeltjes

Eisen en claims

 • Het past niet/wel in fiscaal model
 • dit is marktconform/normaal/usance
 • we gaan enkel praten over een vast bedrag of enkel over omzetgerelateerde vergoeding
 • een percentage van de “geschoonde” omzet waarbij schoon diverse vormen kent.
 • een set aan doorbelaste kosten, want die “horen” bij het MSB.

Minder stress, meer resultaat

Minder stress, meer resultaat

Goede en zakelijke begeleiding bij deze gesprekken door adviseurs die de materie beheersen maken het overleg meer ontspannen. In eerste instantie door in de voorbereiding concrete uitgangspunten te formuleren en een agenda op te stellen voor de besprekingen. Maar ook heldere formuleringen aan tafel, een neutrale voorzitter en door een duidelijke structuur kunnen de gesprekken leiden tot een verdieping van de relatie tussen het ziekenhuisbestuur en het MSB. Dit zal namelijk leiden tot toenemend begrip en erkenning van elkaars positie.

Een goed model met draagvlak!

Resultaat: een goed verdienmodel met draagvlak

Met deze begeleiding wordt het eenvoudiger om een transparant en inzichtelijk verdienmodel overeen te komen. Dit kan bovendien leiden tot een duidelijke sterkere positie naar buiten. Denk hierbij aan kwaliteitsprojecten, transitie naar de 1e/1,5 lijnszorg en het effectief verplaatsen van medisch specialistische zorg buiten de muren van het ziekenhuis.

Het verdeelmodel

Daar waar het MSB-bestuur de moeizame gesprekken heeft afgerond begint het volgende traject. Onder de geldende verdeelsystematiek ontstaan er bij diverse vakgroepen binnenbrandjes die zonder tijdig ingrijpen kunnen uitbreiden tot een flinke brand die het MSB bedreigt. Elk MSB kent zijn lokale component waar het algemene verdeelmodel geen rekening mee kan houden.

Wat kom je tegen?

Vraagstukken!

Zo kan het op verschillende onderdelen bij het verdeelmodel misgaan, want:

 • bij de ondersteuners, dekt de vlag de lading wel?,
 • het inbouwen van de afspraken met de eerstelijnszorg, is er wel werkdrukverlichting in de 2e lijn?
 • de toepassing van de FMS handreiking Fte benchmark.
 • is de verdeling een juiste verhouding op grond van de werklast?
 • leent de lokale situatie zich wel voor het vigerende verdeelmodel?

Moeilijk, maar haalbaar

Een voor iedereen aanvaardbaar verdeelmodel

Een vertaling van alle lokale componenten in een aanvaardbaar verdeelmodel voor alle aangesloten leden lijkt een utopie maar is echt niet onhaalbaar. Transparant handelen, goede uitleg over de verdeling na het inbouwen van de lokale component en het inbouwen van heldere prestatie-indicatoren leiden tot een grotere acceptatie van het verdeelmodel.

Werkwijze

Belangrijk bij het maken van een verdien- of een verdeelmodel is het draagvlak onder de leden van het MSB. Omdat het uiteindelijk gaat over het verdelen van inkomens kan een model alleen succesvol worden geïmplementeerd als de leden dit model ook onderschrijven. Lees meer over de werkwijze van Raadgevers Consultancy via de buttons hieronder.

Lokaal en randvoorwaardelijk

Lokale uitgangspunten en randvoorwaarden

Om te kunnen komen tot een bruikbaar verdien- of verdeelmodel wordt in de aanpak van Raadgevers in de Zorg eerst de lokale uitgangspunten en randvoorwaarden in kaart gebracht en vastgelegd. Dat kan onder andere zijn:

 • Voldoende balans tussen productie en continuïteit en beschikbaarheid
 • Mogelijkheid tot sturen op kwaliteit, veiligheid en andere niet productie gebonden parameters
 • Transparant en eenvoudig systeem
 • Onafhankelijkheid van derden door het verdeelmodel in eigen beheer uit te voeren
 • Kosten effectief beheersen onder andere door gebruik te maken van bestaande rapporten, overzichten en getallen binnen en buiten het ziekenhuis
 • Mogelijkheid om per vakgroep op specifieke onderdelen te sturen
 • Overzichtelijke en beheersbare overgang van huidige model naar het nieuwe eigen verdeelmodel.

Cijfermatige invulling van het model

Cijfermatige invulling van het model

Na het vaststellen van de randvoorwaarden zal het model inhoudelijk en cijfermatig verder  moeten worden ingevuld. Hierbij hanteren de adviseurs van Raadgevers in de Zorg geen vast landelijk model maar wordt een lokaal model ontwikkeld. Afhankelijk van de lokale keuzes zouden de onderstaande punten in het nieuwe verdeelmodel kunnen worden opgenomen:

 • Verdeling op normatieve (beschikbare) capaciteit. Hierbij wordt er voor elke vakgroep het aantal fte vastgesteld. Basis hiervoor kan zijn de ter zake uitgebrachte handreiking van de FMS aangevuld met de lokale keuzes.
 • Disutility. De mate van disutility kan per vakgroep worden vastgestelde op basis van de door de FMS opgestelde  handreiking aangepast aan de lokale context.
 • Gerealiseerde productie. Dit kan op verschillende wijze worden gemeten, meest voor de hand liggend, hetgeen ook aansluit met de met het ziekenhuis gemaakte afspraak over het verdienmodel is de gerealiseerde normtijd per specialisme.
 • Kwaliteitscriteria. Deze kunnen zeer divers zijn en  moeten nader worden ingevuld per vakgroep.
 • Efficiency. Ook hier kunnen per vakgroep afspraken worden gemaakt en criteria gesteld.

Laatste berichten

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen