ondernemingsplan voor een ZBC

Het fundament onder een ZBC

Ondernemende medisch specialisten zien naast hun werk in het ziekenhuis veel kansen om in een ZBC uitvoering te geven aan hun vak en aan het ondernemerschap. De ideeën variëren van het efficiënt uitvoeren van eenvoudige ingrepen; het aanbieden van zeer specialistische zorg tot aan het toepassen van innovaties in de zorg en het vormgeven van multidisciplinaire samenwerkingen. Vanuit dit enthousiasme willen deze specialisten zo snel mogelijk aan de slag om waarde toe te voegen aan de reeds bestaande patiëntenzorg.

Als financieel adviseur zijn wij vaak één van de eerste partijen waar deze ondernemende specialisten mee in gesprek gaan. Enthousiasme en ideeën zijn dan vaak in overvloed aanwezig, maar een goed plan ontbreekt veelal. Dat is hét moment om samen aan de tekentafel te gaan zitten en een goed idee te vertalen naar een ondernemingsplan. Door in gesprek te gaan over een aantal vragen en thema’s kunnen we hier gezamenlijk concreet vorm aan geven.

Ondernemingsplan als fundament

Het opstellen van een helder ondernemingsplan is namelijk het fundament voor de toekomstige kliniek. Dit proces dwingt je om gestructureerd na te denken over de te maken keuzes. Het geeft inzicht in de kansen en bedreigingen van het ZBC én het is een vertrekpunt om vragen over de inrichting van de organisatie te kunnen beantwoorden. Daarnaast is het een noodzakelijk instrument om externe partijen, zoals financiers en eventuele samenwerkingspartners, te overtuigen waarom jouw ZBC een succes wordt. Hierdoor word je behalve een medisch specialist ook een medisch ondernemer.

Welke zorg?

Het eerste onderwerp om bij stil te staan is natuurlijk wélke zorg wordt aangeboden in het ZBC. Met andere woorden: welke verrichtingen gaan er worden uitgevoerd? Dat bepaalt namelijk wat er geregeld moet worden qua vergunningen, wat voor ruimtes en wat er aan instrumentarium noodzakelijk is.

Daar volgt ook direct de belangrijke vraag uit voort: bied je verzekerde of ook onverzekerde zorg aan? Verzekerde zorg betekent meer administratie en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Het voordeel is echter dat het debiteurenrisico minimaal is want verzekeraars betalen uiteindelijk de factuur wel. Het alternatief is onverzekerde zorg. De rekening gaat direct naar de patiënt en die zal zelf moeten afrekenen. Minder administratie maar een groter debiteurenrisico, want er zijn altijd patiënten die hun facturen uiteindelijk niet betalen.

Onderscheidend en flexibel

Als tweede thema proberen we zo concreet mogelijk vast te leggen hoe jouw ZBC onderscheidend gaat zijn ten opzichte van de concurrenten. Op welke manier wordt er concurrentievoordeel gerealiseerd? Wat maakt het ZBC speciaal? Ook is het goed om na te denken hoe het ZBC bestand is tegen de veranderende zorgomgeving. In hoeverre is er sprake van flexibiliteit als het gaat om omgaan met nieuwe regels op zowel macro- (beleid en regelgeving) als microniveau (werkvloer). Kan jouw ZBC snel inspelen op veranderingen in het Nederlandse zorglandschap?

Target populatie en locatie

Het volgende vraagstuk is aan welke (patiënt)populatie jouw ZBC de zorg gaat aanbieden. Als de zorg specialistisch is en patiënten vanuit het hele land komen, dan zijn er talloze locaties om huisvesting voor de kliniek te vinden. Als het aanbod zich richt op het efficiënt uitvoeren van eenvoudige ingrepen, dan zal de doelgroep gezocht moeten worden in een grote stad of een beperkte regio.

Maar ook andere kenmerken kunnen een rol spelen. Een regio waar de gemiddelde leeftijd hoog ligt is interessant voor orthopedie. In de randstand zal waarschijnlijk meer vraag zijn naar plastische chirurgie dan in de krimpregio’s. De locatie is dus onderdeel van de strategie; de demografische ligging kan ervoor zorgen de doelgroep gemakkelijk en sneller naar het ZBC kan reizen.

De ruimte

Als er een vestigingslocatie is bepaald, dan is de logische vervolgvraag wat voor ruimte of pand er precies gekozen wordt om het ZBC in te vestigen. En doe je dat door de praktijkruimte te kopen of te huren? Dit is niet alleen een financieel vraagstuk. Afhankelijk van het zorgaanbod worden er eisen gesteld aan de inrichting van de ruimtes. Bestaande zorglocaties kunnen dan vaak uitkomst bieden. Ze zijn al geheel of gedeeltelijk ingericht en staan soms een deel van de tijd leeg. Bovendien kan vestiging in een zorgcentrum bijdragen aan een instroom van patiënten.

Gevonden worden

Daarmee komt gelijk een ander aspect aan bod: hoe weten patiënten de weg naar jouw ZBC te vinden? Hierin zijn zorgaanbieders in de eerste lijn essentieel. De samenwerking van het ZBC met huisartsen bepaalt of zij doorverwijzen naar jouw ZBC. Informeren is maar een deel van de oplossing. Op welke manier kun je samenwerken en investeren in anderhalflijnszorg, zodat de eerste lijn er baat bij heeft? Wat maakt het voor deze aanbieder eenvoudig om juist naar jou door te verwijzen?

Leg het fundament

Op basis van alle voorgaande informatie kan een raming opgesteld worden van de te leveren zorg en de te verwachten groei. Daarmee kan verder invulling gegeven worden aan concrete zaken, zoals het personeelsbestand, de huisvestingskosten, de inkoop van materialen en andere lasten. De eerste contouren van een financiële paragraaf, inclusief de noodzakelijke investeringen, komen daarmee ook al tot stand.

De uitwerking van de voornoemde vragen is de basis voor een gedegen ondernemingsplan. Met dat plan wordt een fundament gelegd onder het toekomstige ZBC. Wij hebben de kennis en benodigde disciplines in huis om dit te begeleiden, zijn beschikbaar om mee te denken en helpen jou het succesvol realiseren van jouw onderneming.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op om samen plannen te maken.

Meer over onze visie en ideeën

Wij publiceren regelmatig artikelen geschreven of geïnspireerd door onze adviseurs, andere experts en relaties van Raadgevers Kuijkhoven. De focus van deze artikelen ligt op de kansen en mogelijkheden van het medisch ondernemen, door en voor medisch specialisten.

In deze artikelen belichten wij verschillende onderwerpen, waarmee wij willen bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe plannen en ontwikkelingen. We hopen dat deze serie artikelen inspireert tot ondernemerschap binnen en buiten ziekenhuizen.

Wij helpen graag door te faciliteren, te inspireren, te ontzorgen en bovenal door te motiveren. Zo kunnen we gezamenlijk innovatief, creatief en rendabel medisch ondernemerschap realiseren.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen