zbc en het ziekenhuis

Van concurrent naar stakeholder: als ZBC samenwerken met het ziekenhuis

Ondernemende medisch specialisten die in willen spelen op de groeiende zorgvraag leveren hun zorg steeds vaker buiten het ziekenhuis. In een zelfstandige behandelcentrum (ZBC) kunnen ze binnen hun specialisme een deel van de zorg goedkoper en efficiënter leveren. Maar in de praktijk zien we dat goede ideeën al vroegtijdig stranden, omdat er afspraken zijn met het ziekenhuis en het MSB.

Om aan de slag te kunnen, is toestemming van deze partijen nodig. Helaas zijn er vaak, valide of minder valide, argumenten om deze te weigeren. Bij onze advisering komt deze vraag vaak voorbij: hoe krijgen we het ziekenhuis of MSB zover om mee te werken aan ons ZBC?

Helder stappenplan

Het starten van een ZBC kan een taai traject zijn. Een vakgroep begint enthousiast, omdat ze een goed plan hebben om wachtlijsten weg te werken, maar zodra de eerste bureaucratische en administratieve hordes in beeld komen, is soms enige aansporing nodig. Om te voorkomen dat de specialisten door de bomen het bos niet meer zien, hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Hierin worden alle werkzaamheden die verricht moeten worden opgedeeld in behapbare onderdelen en wordt er structuur aangebracht in het traject om een ZBC op te richten.

Wat zijn de afspraken

De eerste stap is altijd het in kaart brengen van de contractuele afspraken met het ziekenhuis en MSB. In de overeenkomsten met deze partijen staan bepalingen om de kwaliteit van de zorg te garanderen en concurrentie te voorkomen. Het is terecht dat hier afspraken over gemaakt worden, maar het kan een groot struikelblok vormen om een ZBC op te zetten. Als het contact met het ziekenhuis of MSB stroef verloopt, worden vaak de grenzen van de afspraken opgezocht. Er wordt aan de minimale eisen voldaan, maar het ZBC positioneert zich als een concurrent. Bijvoorbeeld door zich net buiten de geografische grenzen van het concurrentiebeding te vestigen.

Hiermee wordt het beeld wat ziekenhuizen vaak hebben over ZBC’s bevestigd. Een ZBC is een concurrent die naast zorg ook omzet uit het ziekenhuis onttrekt. Daar komt bij dat gedurende alle tijd die specialisten in het ZBC besteden er niet wordt gewerkt in het ziekenhuis. Winst voor de specialisten, maar verlies voor het ziekenhuis. Er blijft weinig motivatie over om toestemming te geven of mee te werken aan een ZBC.

Zet in op de kansen

De ambitieuze specialisten moeten zich echter realiseren dat samenwerking met het ziekenhuis juist kansen biedt. Een ZBC hoeft het ziekenhuis niet volledig buitenspel te zetten en de verhoudingen onder druk te zetten. Het heeft grote voordelen om het MSB en het ziekenhuis als stakeholder te betrekken bij het ZBC. Het is de taak van de ondernemende artsen om ze hiervan te overtuigen.

Dit kan door vanuit het ondernemingsplan inzichtelijk te maken waarom het ZBC nodig is in de regio en te laten zien wat dit betekent voor de zorgvraag van het ziekenhuis. Kijkend naar de stijging in zorgvraag en -kosten kan het uitbesteden van (kleine) verrichtingen ook kostentechnisch voordelig zijn voor het ziekenhuis.

Gemeenschappelijk belang

Maar maak de samenwerking ook op andere vlakken aantrekkelijk: huur als ZBC ruimtes in het ziekenhuis, die normaal leeg staan tijdens bepaalde uren op een dag. Bespreek het detacheren van personeel, zodat concurrentie op de arbeidsmarkt voorkomen wordt. Kan het ziekenhuis materiaal beschikbaar stellen of is er bereidheid een financiële investering te doen? Op deze manier kom je tot een gemeenschappelijk belang, in plaats van enkel een winst-verlies scenario.

Minstens zo belangrijk is het om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren. Maak afspraken over wanneer het ziekenhuis betrokken wordt, zoals doorverwijzingen als het ZBC niet de juiste zorg kan bieden, of als achterwacht op het moment dat complicaties optreden.

Maak gebruik van ons enthousiasme

Zoals eerder al gesteld: het initiatief voor deze samenwerking ligt bij de medisch specialisten. Een ZBC oprichten doe je niet in een vacuüm, maar in een regionale context. Denk daarom niet enkel in het belang van de ZBC, maar ook in dat van het ziekenhuis, MSB en andere zorgverleners in de regio.

Waarom is het oprichten van het ZBC een voordeel voor alle partijen? Op welke manier wordt er profijt gecreëerd door alle stakeholders en welke rol hebben de stakeholders? Wij buigen ons graag hierover samen met medisch specialisten, want ook wij worden enthousiast van nieuwe manieren van samenwerken om de zorg te leveren, met als doel efficiëntie, kwaliteit en kostenverlaging.

Bel met Niels

Wil jij of willen jullie meer weten over ons stappenplan? Of kun je hulp gebruiken bij het overtuigen van het ziekenhuis/MSB om mee te werken in plaats van tegen? Bel Niels voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Meer over onze visie en ideeën

Wij publiceren regelmatig artikelen geschreven of geïnspireerd door onze adviseurs en andere experts van Raadgevers Kuijkhoven. De focus van deze artikelen ligt op de kansen en mogelijkheden van het medisch ondernemen, door en voor medisch specialisten.

In deze artikelen belichten wij verschillende onderwerpen, waarmee wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe plannen en ontwikkelingen. We hopen dat deze serie artikelen inspireert tot ondernemerschap binnen en buiten ziekenhuizen.

Wij helpen graag door te faciliteren, te inspireren, te ontzorgen en bovenal door te motiveren. Zo kunnen we gezamenlijk innovatief, creatief en rendabel medisch ondernemerschap realiseren.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen