ouderschapsverlof en geboorteverlof

De werking van het ouderschaps- en geboorteverlof

Ouderschapsverlof

Alle werknemers hebben recht op ouderschapsverlof. Dit recht geldt voor elk kind dat jonger is dan 8 jaar. Onder kind valt niet alleen het eigen kind, maar ook het adoptiekind en het kind op hetzelfde adres dat door werknemer of werkneemster wordt verzorgd.

De duur

De duur van het ouderschapsverlof is afhankelijk van de arbeidsduur per week. Per kind bestaat er recht op maximaal 26 maal de arbeidsduur per week. Het ouderschapsverlof kan geheel flexibel worden opgenomen, maar de werkgever kan op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen de gewenste wijze van invulling van het ouderschapsverlof wijzigen. Tijdens de uren dat het verlof opgenomen wordt heeft de werknemer geen recht op loon.

Het verzoek tot

Het verzoek tot ouderschapsverlof moet schriftelijk ten minste twee maanden vóór ingang van het verlof worden ingediend onder opgave van de periode, het aantal uren per week en de spreiding.

Tussentijds beëindigen

Tussentijds beëindigen van het ouderschapsverlof is alleen mogelijk als:

    • werkneemster binnen de periode van het ouderschapsverlof weer in verwachting is en met zwangerschapsverlof gaat of;
    • werkneemster binnen de periode van het ouderschapsverlof na de geboorte van een volgend kind met bevallingsverlof gaat of;
    • werknemer of werkneemster met adoptieverlof of pleegzorgverlof gaat of;
    • als er een situatie voordoet die werknemer of werkneemster niet heeft voorzien, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid van zijn of haar partner.

Nieuwe richtlijnen vanuit het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft tot slot onlangs een richtlijn aangenomen waarin is opgenomen dat ouders recht hebben op minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Binnen drie jaar moet de richtlijn worden opgenomen in de nationale wetgeving. De hoogte van de vergoeding is aan het land zelf, maar gezinnen moeten een fatsoenlijke levenstandaard kunnen behouden. Hoe de wetgever de richtlijn gaat vormgeven is nog onduidelijk. Zodra hier meer over bekend wordt zullen we u hier uiteraard over informeren.

Geboorteverlof

De WIEG van minister Wouter Koolmees

Met ingang van 1 januari 2019 is het geboorteverlof van de partner bij een fulltime dienstverband uitgebreid van twee naar vijf dagen. Toen is namelijk de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (hierna: WIEG) van de minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van kracht. Op de site van onze collega’s van Inzet met Zorg kunt u een eerder artikel lezen over dit onderwerp.

Het doel van deze wet is het creëren van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden. Bij een parttime dienstverband hangt de duur van het verlof af van de arbeidsomvang per week. Het geboorteverlof kan naar eigen inzicht en flexibel worden opgenomen, maar dit moet binnen 4 weken na de geboorte van het kind. De regelingen van het kraamverlof en partnerverlof zijn per 1 januari 2019 vervallen en opgegaan in de nieuwe regeling van geboorteverlof.

Vijf extra weken

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner in het eerste half jaar na de geboorte van het kind nog eens vijf weken extra verlof krijgen, waardoor het totaal op maximaal zes weken komt. Dit extra aanvullende verlof is onbetaald. De partner heeft gedurende deze periode wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit betekent dat gezinnen 30% van het salaris inleveren. Dat kan een grote drempel zijn om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het is dus nog de vraag of partners hiervan gebruik zullen maken.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen