energielabelverplichting praktijkruimte

Geldt er een energielabelverplichting voor mijn praktijkruimte?

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen de regels over de energielabelverplichting. Gaan deze aangescherpte regels ook gelden voor praktijkruimten en gezondheidscentra? Hieronder zetten we een aantal zaken over de energielabelplicht voor je op een rij.

Wat is een energielabel?

De verplichtingen met betrekking tot het afgeven van een energielabel zijn geregeld in het Bouwbesluit, een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen, dus ook praktijkruimten en gezondheidscentra. Verbouwingen vallen ook onder dit Bouwbesluit. Een energielabel geeft een indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw(deel). De labels lopen van G (minst energiezuinig) naar A++++ (meest energiezuinig). Dit noemt men ook wel ‘energieprestatie’. Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Is er nu al een energielabelverplichting voor mijn praktijkruimte?

Een praktijkruimte of gezondheidscentrum waarin bijvoorbeeld een huisartsen- of dierenartsenpraktijk wordt uitgeoefend, wordt aangemerkt als een utiliteitsgebouw. Dit omdat het gebouw als gebruiksfunctie een (klinische of niet-klinische) gezondheidszorgfunctie heeft, eventueel gecombineerd met kantoorfunctie.

Voor verreweg de meeste van deze utiliteitsgebouwen geldt al de verplichting om een energielabel voor utiliteitsgebouwen te hebben op een transactiemoment (dus bij verkoop, verhuur of oplevering van nieuwbouw). Een aantal van deze utiliteitsgebouwen zijn echter van deze energielabelplicht uitgezonderd, zoals monumenten en alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Aanvragen en registratie energielabel

– Wie moet dit regelen?

Wie verantwoordelijk is om dit energielabel te regelen bij (ver)huur, (ver)koop of nieuwbouw lees je hieronder.

  • In geval van verhuur moet de verhuurder het energielabel verstrekken én op een zichtbare plek (bijv. bij de ingang of receptie) ophangen als de totale ruimte groter is dan 250m2. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe huurcontracten en niet bij stilzwijgende verlenging van al lopende huurcontracten. De huurder hoeft in dit geval niets te doen.
  • In geval van verkoop is de verkoper verantwoordelijk voor het verstrekken van het energielabel. Vervolgens moet de koper het energielabel op een zichtbare plek ophangen (energiemeldingsplicht).
  • In geval van nieuw gebouwde praktijkruimten of gezondheidscentra moet voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) bij de gemeente de energieprestatie worden aangetoond met een EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt). De berekende energieprestatie geldt voor 10 jaar na de verstrekking van de omgevingsvergunning. Bedrijven die energielabels opstellen kunnen de EPC omzetten naar een energielabel.
– Waar en hoe kun je dit regelen?

De wijze waarop je een energielabel voor een utiliteitsgebouw kan laten opstellen kun je vinden op de site van de RVO. Schakel voor het aanvragen van een energielabel een gediplomeerde EPA-U-adviseur in, die werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500).
Afgegeven energielabels moeten worden geregistreerd om rechtsgeldig te zijn. Als je een label hebt ontvangen of laat opstellen, vraag dan na of de verstrekker of adviseur zorgt voor de registratie.
Daarnaast is het belangrijk dat de praktijkruimte of het gezondheidscentrum als ‘gezondheidszorgfunctie’ staat geregistreerd. Je kunt dit controleren door op de site van het Kadaster het betreffende adres op te zoeken. In het kader aan de rechterkant staat achter “gebruiksdoel” de huidige registratie.
Onjuiste registratie kan leiden tot een onterechte labelplicht, bijvoorbeeld als jouw praktijkruimte als ‘kantoorfunctie’ is geregistreerd. Meld een onjuiste registratie door te klikken op het blauwe potloodje bij ‘verblijfsobject’.

Geldt voor praktijkruimten en gezondheidscentra ook de verplichting om uiterlijk per 1 januari 2023 een energielabel C of beter te hebben?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw van meer dan 100 m2 minimaal een energielabel C hebben. Voldoet het kantoorgebouw hier niet aan, dan mag het kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
Deze verplichting geldt niet als de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw en/of de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is en/of in een aantal andere situaties.

Aangezien de meeste praktijkruimten en gezondheidscentra hoofdzakelijk als gebruiksfunctie een gezondheidszorgfunctie (en geen kantoorfunctie) hebben, geldt vorenbedoelde verplichting om per 1 januari 2023 een energielabel C of beter te hebben hiervoor (nog) niet. Als een deel van de praktijkruimte of de gezondheidscentra in gebruik is voor administratie (kantoorfunctie) dan zal dat namelijk vaak vallen onder vorenbedoelde uitzonderingen.

Conclusie

Voor de meeste praktijkruimten en gezondheidscentra blijft alleen een energielabel voor utiliteitsgebouwen verplicht bij verhuur, verkoop en oplevering en geldt hiervoor dus geen wettelijke verplichting om een energielabel C of beter te hebben vanaf 1 januari 2023.

Toch is het belangrijk om rekening te houden met het verkrijgen van een energielabel C of beter als je overweegt om praktijkruimte te gaan kopen, bouwen of verbouwen. Als je namelijk een financiering hiervoor wilt aangaan, zullen banken vaak als vereiste voor financiering een energielabel C of beter stellen en investeringen in duurzaamheid kosten extra geld. Het behalen van een beter energielabel kan ook voordelen opleveren, zo zullen sommige banken bijvoorbeeld een korting op de rente hanteren als een pand over een beter energielabel beschikt. Belangrijk is dus om tijdig met je financieel adviseur je plannen te bespreken en je hierover goed te laten adviseren.

Meer weten?

Wil je meer hierover weten dan kun je contact opnemen met je vaste adviseur of Willemijn ten Kate.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen