schenken

Schenken anno 2019

Hoe en waarom?

Recent publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haar bevindingen naar aanleiding van onderzoek naar schenkingen. Hierbij vielen drie dingen op:

  1. In ruim driekwart van de gevallen was de schenker 65-plus;
  2. Ongeveer 90% van de schenkingen vond plaats tussen ouder en kind;
  3. In de meeste gevallen hoorden de schenker en de ontvangen tot de groep meest vermogende huishoudens.

Reguliere schenkingen aan de orde van de dag

Dit beeld zien wij terug in onze adviespraktijk. Steeds vaker vinden schenkingen plaats tussen ouders en kind of kinderen. Meestal zodra een kind een woning wil kopen. Met een schenking worden zij dan ‘op weg’ geholpen door zijn of haar ouders. Doorgaans wordt schenkbelasting bespaard met de eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 102.010, -.

Belasting besparen

Of het nu gaat om een schenking of om een nalatenschap, het is altijd goed om te kijken wat de belastingdruk is bij vermogensoverheveling tussen ouders en kind. Niet alles wordt namelijk belast. Er zijn vrijstellingen van toepassing. Bij schenkingen is er jaarlijks een bedrag van € 5.428, – per kind vrijgesteld. Daarnaast kan er sprake zijn van (eenmalig) verhoogde vrijstellingen. Bijvoorbeeld bij een dure studie of aankoop van een woning. Bij een erfenis is een bedrag van € 20.616, – vrijgesteld per kind.

Qua belastingtarief zijn er geen verschillen. Het bedrag tot en met € 124.727, – is belast met 10% schenk- of erfbelasting. Het meerdere wordt belast met 20%. Deze schijven gelden per kind.

Meestal valt niet te voorkomen dat er belasting moet worden betaald. Om vermogensoverheveling fiscaal zo gunstig mogelijk te laten plaatsvinden, is het maken van een plan erg verstandig. Zeker wanneer de ouders vermogend zijn en het hun wens is om hun vermogen (op termijn) over te dragen aan de kinderen. Het doel van dit plan is om de erfrechtelijke verkrijging van de kinderen zoveel mogelijk binnen het 10%-tarief te laten vallen. Het is daarbij raadzaam om alle kinderen hierbij te betrekken, zodat er geen scheve ogen ontstaan.

Dit is ook een goed moment om gezamenlijk overeenstemming te krijgen over een beleggingsbeleid ten aanzien van het vrije vermogen. Blijft al het geld op een spaarrekening staan of wordt een deel van het geld aangewend voor een hoger verwacht rendement?

Schenking op papier

Wat kunnen ouders doen wanneer zij wel de belastingdruk willen verminderen en voldoende (pensioen) inkomen hebben, maar het vermogen hoofdzakelijk in stenen hebben zitten? In dat geval kan schenking op papier uitkomst bieden.

Bij schenking op papier vindt er door de ouders schuldigerkenning plaats ten behoeve van het kind. Daarbij verklaren de ouders aan het kind een bedrag verschuldigd te zijn.

Schenken op papier moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De schenking wordt vastgelegd in een notariële akte;
  • De ouders moeten aan het kind over de schenking een rente van 6% per jaar betalen;
  • De rente moet ook daadwerkelijk betaald worden en aangetoond kan worden dat ouders deze lasten ook kunnen blijven betalen.

Feitelijk vindt er dus geen vermogensoverheveling plaats. Voor het kind dat het geld echt wil gaan gebruiken (bijvoorbeeld voor de financiering van een eigen woning) is deze schenkingsvorm dus niet interessant.

Daarnaast zijn er nog fiscale gevolgen. Het kind moet over het bedrag (na aftrek van de vrijstelling) schenkbelasting betalen. Voor de inkomstenbelasting verandert er ook iets: de vordering is een bezitting voor het kind in box 3 en voor de ouders is het een schuld. Het vermogen van het kind wordt dus wat hoger ten koste van de ouders. Dat kan betekenen dat het kind meer inkomstenbelasting moet betalen. Daarvoor wordt hij/zij overigens wel gecompenseerd door zijn/haar ouders met de belastingvrije rentevergoeding over de vordering.

Tot slot

Schenking op papier is mogelijk als beide ouders nog leven, maar komt in de praktijk wat vaker voor indien één van de ouders is komen te overlijden. Vaak kan er dan een redelijk goede inschatting worden gemaakt van de omvang van de nalatenschap bij zijn/haar overlijden en de verschuldigde erfbelasting. De schenking(en) op papier zijn dan een goed middel om de belastingdruk zoveel mogelijk te verlagen.

Hulp nodig?

Heb je hier vragen over of wil je weten wat in jouw situatie de beste oplossing is? Neem dan contact met ons op.

Contact

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen