Samenwonen, wat moet ik regelen

We gaan samenwonen…

Wat gaan we regelen?

Met de lage hypotheekrentes nemen steeds meer jonge mensen de stap om samen een eigen huis te kopen. Een geweldig moment en daar moet je natuurlijk van genieten. Het is nog fijner als je weet dat je alles goed geregeld hebt.

Regel een samenlevingscontract en testamenten

Naast het vastleggen van de koop en het regelen van de hypotheek is het ook verstandig om te kijken naar een samenlevingscontract en een testamenten, zeker als het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk nog niet aan de orde is.

Een samenlevingscontract, moet dat echt?

Samenwonen, wat moeten we vastleggen

Samenwonen, wat moeten we vastleggen. Foto: Pixabay

Nee, maar het is wel verstandig. Het vastleggen van afspraken is belangrijk, zeker als je samen een eigen woning koopt en een gezamenlijke rekening opent. Ons advies is om goed vast te leggen wat van wie is.

Voor samenwonen is in de wet niet zo veel geregeld

In het Burgerlijk Wetboek is niet zo veel geregeld over samenwonen. Je doet er goed aan om deze contractvrijheid te gebruiken om heldere afspraken met elkaar te maken en deze vast te leggen in een samenlevingscontract.

Een notarieel samenlevingscontract is fiscaal slim

Als je gaat samenwonen in een gezamenlijk aan te kopen woning, dan word je automatisch fiscaal partner voor de inkomstenbelasting. Samenwoners kunnen fiscaal partner voor de inkomstenbelasting worden als zij:

 • een notarieel samenlevingscontract hebben,
 • samen een eigen woning hebben,
 • samen een kind hebben of
 • elkaar hebben aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen.

Geen reden om naar de notaris het samenlevingscontract te laten opstellen toch?

Toch wel….

Als de notaris het samenlevingscontract opstelt en daarin een wederzijdse zorgverplichting  opneemt, dan worden de samenwoners ook direct voor de Successiewet fiscaal partner. In geval van overlijden heeft de overlevende partner dan recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 636.180 (2016) in plaats van € 2.122 (2016). Als er sprake is van (redelijk) grote vermogens en de partner is ook aangewezen als testamentair erfgenaam, dan zorgt deze hogere vrijstelling voor een aanzienlijke besparing op erfbelasting.

Welke afspraken in het samenlevingscontract?

Samenwonende maken in de praktijk in het samenlevingscontract afspraken over:

 • de verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien;
 • welke goederen privé- en welke goederen gezamenlijk eigendom zijn;
 • welke kosten gezamenlijk worden gedragen (bijvoorbeeld rente en aflossing van de hypotheek, kosten kinderopvang en opvoeding etc.);
 • een gezamenlijk huishoudpotje (een gezamenlijke bankrekening), ieders evenredige/ongelijke bijdrage daaraan en hoe deze kosten ieder jaar wordt verrekend;
 • het aanmerken van premies voor levensverzekeringen als een privé-uitgave (dit is voor de Successiewet van belang);
 • het elkaar aanwijzen als begunstigde voor het partnerpensioen;
 • de redenen van beëindiging van een samenlevingscontract (bijvoorbeeld door opzegging, overlijden of aangaan van een huwelijk);
 • het verdelen van de gezamenlijke goederen en de waardering van deze goederen;
 • de bijzondere gevolgen van beëindiging van het samenlevingscontract, zoals het automatisch verblijven van de gezamenlijke goederen aan een partner indien de andere partner overlijdt of failliet wordt verklaard en een tijdelijke voortzetting van het woongenot;

Er is voor een samenlevingscontract geen standaardoplossing. Ook kan het contract niet los worden gezien van de testamenten van samenwoners. Laat je hierover adviseren door een notaris.

Meer weten?

Wil je meer weten over samenlevingscontracten? Misschien wil je een contract laten beoordelen door onze juristen? Neem dan contact op met je vaste Raadgevers adviseur of bel met 030 252 54 00.

Tekst: Mark Kiesbrink en Guus van der Wilt

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen