Raadgevers Kuijkhoven
uw adviseur voor ondernemen met zorg

Verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

De Wkkgz

Wij krijgen met enige regelmaat vragen van verzekerden over de praktische gevolgen van de Wkkgz voor zorgaanbieders en zorgverleners. Klanten willen vooral graag weten wat de gevolgen zijn voor de dekking op de beroepsaansprakelijkheid- en de rechtsbijstandsverzekering. In deze brochure van huisverzekeraar Raadhoven vindt u gedetailleerde informatie hierover.

Een kort overzicht stars-1128772_640

Waarom de Wkkgz

Doel van de Wkkgz: goede zorg, openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. En een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het jaar 2016 is een overgangsjaar.

Wat moet u doen?

Als zorgaanbieder (een ziekenhuis of een gezondheidscentrum bijvoorbeeld) en zorgverlener (een natuurlijk persoon die beroepsmatig zorg verleent) moet u een aantal zaken regelen.

De Rijksoverheid meldt hierover:

 • U moet een systeem regelen zodat medewerkers veilig incidenten kunnen melden. U mag zelf bepalen hoe u dit organiseert.
 • Per 1 januari 2016 moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt.
  Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan bent u sinds 1 januari 2016 verplicht om dit te melden. Ook moet u alle vormen van geweld melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen.
 • Uw cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. U moet een fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet u een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak u een bepaalde ingreep heeft verricht en met welke resultaten.

Per 2017

 • Een gratis klachtenfunctionaris voor uw cliënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.
 • Voor 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet worden erkend door de minister. De erkenningseisen staan in de Uitvoeringsregeling Wkkgz.
 • Elke zorgaanbieder heeft per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat u kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Veel zorgaanbieders hebben al een klachtensysteem of een werkwijze om veilig incidenten te melden. Als dit goed werkt en het aan de nieuwe wet voldoet, hoeft u niets te veranderen. De overheid adviseert wel dat u kijkt of de klachtafhandeling beter kan. Bepaal ook of de klachten en incidenten voldoende worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de inhoud van de wet.2 reacties op “Wkkgz: de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 1. Robert Euser schreef:

  Is er al iets te zeggen over de pisitie van waarnemers in verband hiermee?

  • De waarnemer, die werkt als ZZP’er, valt ook onder de Wkkgz. De waarnemer heeft dus eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. De opdrachtgever is in dat geval wel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit.

   Meestal wordt afgesproken dat de waarnemer de kwaliteitseisen en klachtenregeling van de opdrachtgever volgt. Het volgen van deze eisen hoeft de zelfstandige status van de waarnemer niet in gevaar te brengen zolang partijen een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken.

   Lars van de Groep, Jurist bij Raadgevers Kuijkhoven

10 Starterstip

Bij Raadgevers Kuijkhoven adviseren we medische ondernemers al meer dan 40 jaar bij de uitoefening van hun vak. Goed advies is gewoon broodnodig.
Download PDF
Laatste nieuws
Gratis kennismakingsgesprek Contact