Raadgevers Kuijkhoven
uw adviseur voor ondernemen met zorg

We gaan samenwonen…

Wat gaan we regelen?

Met de lage hypotheekrentes nemen steeds meer jonge mensen de stap om samen een eigen huis te kopen. Een geweldig moment en daar moet je natuurlijk van genieten. Het is nog fijner als je weet dat je alles goed geregeld hebt.

Regel een samenlevingscontract en testamenten

Naast het vastleggen van de koop en het regelen van de hypotheek is het ook verstandig om te kijken naar een samenlevingscontract en een testamenten, zeker als het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk nog niet aan de orde is.

Een samenlevingscontract, moet dat echt?

Samenwonen, wat moeten we vastleggen

Samenwonen, wat moeten we vastleggen. Foto: Pixabay

Nee, maar het is wel verstandig. Het vastleggen van afspraken is belangrijk, zeker als je samen een eigen woning koopt en een gezamenlijke rekening opent. Ons advies is om goed vast te leggen wat van wie is.

Voor samenwonen is in de wet niet zo veel geregeld

In het Burgerlijk Wetboek is niet zo veel geregeld over samenwonen. Je doet er goed aan om deze contractvrijheid te gebruiken om heldere afspraken met elkaar te maken en deze vast te leggen in een samenlevingscontract.

Een notarieel samenlevingscontract is fiscaal slim

Als je gaat samenwonen in een gezamenlijk aan te kopen woning, dan word je automatisch fiscaal partner voor de inkomstenbelasting. Samenwoners kunnen fiscaal partner voor de inkomstenbelasting worden als zij:

 • een notarieel samenlevingscontract hebben,
 • samen een eigen woning hebben,
 • samen een kind hebben of
 • elkaar hebben aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen.

Geen reden om naar de notaris het samenlevingscontract te laten opstellen toch?

Toch wel….

Als de notaris het samenlevingscontract opstelt en daarin een wederzijdse zorgverplichting  opneemt, dan worden de samenwoners ook direct voor de Successiewet fiscaal partner. In geval van overlijden heeft de overlevende partner dan recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 636.180 (2016) in plaats van € 2.122 (2016). Als er sprake is van (redelijk) grote vermogens en de partner is ook aangewezen als testamentair erfgenaam, dan zorgt deze hogere vrijstelling voor een aanzienlijke besparing op erfbelasting.

Welke afspraken in het samenlevingscontract?

Samenwonende maken in de praktijk in het samenlevingscontract afspraken over:

 • de verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien;
 • welke goederen privé- en welke goederen gezamenlijk eigendom zijn;
 • welke kosten gezamenlijk worden gedragen (bijvoorbeeld rente en aflossing van de hypotheek, kosten kinderopvang en opvoeding etc.);
 • een gezamenlijk huishoudpotje (een gezamenlijke bankrekening), ieders evenredige/ongelijke bijdrage daaraan en hoe deze kosten ieder jaar wordt verrekend;
 • het aanmerken van premies voor levensverzekeringen als een privé-uitgave (dit is voor de Successiewet van belang);
 • het elkaar aanwijzen als begunstigde voor het partnerpensioen;
 • de redenen van beëindiging van een samenlevingscontract (bijvoorbeeld door opzegging, overlijden of aangaan van een huwelijk);
 • het verdelen van de gezamenlijke goederen en de waardering van deze goederen;
 • de bijzondere gevolgen van beëindiging van het samenlevingscontract, zoals het automatisch verblijven van de gezamenlijke goederen aan een partner indien de andere partner overlijdt of failliet wordt verklaard en een tijdelijke voortzetting van het woongenot;

Er is voor een samenlevingscontract geen standaardoplossing. Ook kan het contract niet los worden gezien van de testamenten van samenwoners. Laat je hierover adviseren door een notaris.

Meer weten?

Wil je meer weten over samenlevingscontracten? Misschien wil je een contract laten beoordelen door onze juristen? Neem dan contact op met je vaste Raadgevers adviseur of bel met 030 252 54 00.

Tekst: Mark Kiesbrink en Guus van der Wilt

Auteur : Mark Kiesbrink

Mark Kiesbrink

Ik geef juridisch advies, maak en beoordeel contracten en adviseer over vermogensopbouw10 Starterstip

Bij Raadgevers Kuijkhoven adviseren we medische ondernemers al meer dan 40 jaar bij de uitoefening van hun vak. Goed advies is gewoon broodnodig.
Download PDF
Laatste nieuws
 •  

  Compensatieregeling zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  Vanwege een wijziging in de Wazo in mei 2005, verviel de zwangerschap,- en bevallingsuitkering voor de vrouwelijke zelfstandige. Vanaf juni 2008 kregen zij opnieuw recht op een uitkering vanuit de ZEZ. De vrouwen in de periode tussen mei 2005 en juni 2008 konden dus geen aanspraak doen op een zwangerschapsuitkering. Minister Koolmees heeft daarvoor de compensatieregeling in het leven geroepen.

  Lees Meer...

 •  

  Veranderingen in de wet geboorteverlof op til

  In februari heeft de Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees een wetsvoorstel gepresenteerd waarin de partner recht krijgt op meer verlof bij de geboorte van een baby. Nu krijgen partners na de geboorte nog 2 dagen betaald verlof, maar vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat de partner een hele week verlof krijgt.

  Lees Meer...

 •  

  DBA tot 1 januari 2020 in de ijskast

  De wet die een einde moest maken aan schijnzelfstandigheid wordt tot 2020 in de ijskast gezet. Daarna moet nieuwe wetgeving klaar zijn. Dat schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) was eerder al opgeschort tot 1 juli van dit jaar.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact