OAKK beheerd beleggen

OAKK beheerd beleggen helpt je met individueel vermogensbeheer om systematisch te beleggen voor jouw eigen vermogensdoel. OAKK regelt de beleggingen en wij begeleiden je met het maken van vermogenskeuzes.

Bij OAKK kun je kiezen om passief te beleggen in de strategie ‘Markten’ of door de passieve beleggingen juist aan te vullen met actief beheerde beleggingen in de strategie ‘Solid’. Kies de strategie die bij jou past

Markten

Binnen MARKTEN wordt er kostenefficiënt, goed gespreid, passief belegd in aandelen- en obligatiemarkten.

Je kunt dan goedkoop en eenvoudig de markten volgen door te kiezen voor indexbeleggen in de indexfondsen van BlackRock, Vanguard en Northern Trust (BVN).

Ook kun je je portefeuille beter laten positioneren voor een hoger verwacht rendement. Dat kan door te kiezen voor factorbeleggen, waarbij de portefeuille door Dimensional wordt ingericht volgens inzichten uit de beleggingswetenschap.

Solid = markten + skills

Binnen SOLID worden de portefeuilles van MARKTEN als uitgangspunt genomen en aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS) die een rendement halen onafhankelijk van MARKTEN.

Hierdoor schommelt het rendement minder, waardoor er over de lange termijn en – met name in slechte beursjaren – een beter risicogecorrigeerd rendement wordt behaald en het portefeuillerisico verlaagd.

Iedere strategie heeft vijf smaken

Iedere strategie heeft 5 risicoprofielen, van Defensief tot Offensief+. Er kan kosteloos geswitcht worden tussen de diverse strategieën en risicoprofielen. Uiteraard controleren wij wel of dit goed bij jou past. Wil je snel weten welke portefeuille bij jou past? Lees dan verder en vul ook onze Beleggersprofielpeiler in.

MARKTEN BVN

MARKTEN BVN

✔ Eenvoudig en tegen lage kosten beleggen

✔ Verantwoord beleggen

✔ Één lage fee van 1% voor beheer & begeleiding

Strategie in het kort

Indexbeleggen, waarbij passief, kostenefficiënt en breed gespreid wordt belegd in de grootste aandelen- en obligatiemarkten in fondsen van de grote fondshuizen BlackRock (B), Vanguard (V) en Northern Trust (N).

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 20% 40% 60% 80% 100%
Obligaties 80% 60% 40% 20% 0%

Samenstelling portefeuilles

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten, in de brede obligatiemarkt, in green bonds, inflatie-geïndexeerde obligaties
Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing 15% 30% 45% 60% 75%
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 52,00% 39,00% 26,00% 13,00% 0,00%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00%
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Rendement, risico en kosten *

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Rendement 2018 -4,83% -6,84% -7,68% -9,32% -13,04%
Rendement 2019 10,31% 14,38% 17,73% 22,13% 22,99%
Rendement 2020 -1,21% -0,03% -0,63% 6,30% 16,65%
Rendement 2021 (t/m augustus) 2,75% 7,13% 11,52% 15,90% 20,28%
Gemiddeld rendement sinds 2018 1,75% 3,67% 5,20% 8,84% 11,70%
Totaalrendement  sinds 2018 6,56% 14,12% 20,44% 36,43% 50,05%
Volatiliteit 5,83% 7,80% 9,65% 13,02% 17,56%
Grootste maandelijkse daling -7,77% (3/2020) -8,73% (3/2020) -9,58% (3/2020) -10,70% (3/2020) -11,05% (2/2020)
Aantal positieve maanden 28 van 44 32 van 44 31 van 44 32 van 44 30 van 44
Lopende fondskosten 0,17%  0,17%  0,17%  0,17%  0,17%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20,00 p.j. *
Beheerfee 0,55% p.j. * tot € 1.000.000

0,10% p.j. vanaf  € 1.000.000

Vermogensbegeleiding 0,45% p.j. *

 

Lopende fondskosten 0,17%**

* Per kwartaal in rekening gebracht

** Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid*

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score Duurzaamheids-rapportage
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc Grijs ESG Aware Actuele score
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc Grijs ESG Aware Actuele score
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Donkergroen ESG Impact Actuele score
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc Lichtgroen  ESG Incorporation Actuele score

___ * Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen op de laatste handelsdag van ieder maand.

Daarbij is gerekend op basis van de bestaande fondssamenstelling vanaf januari 2021. In de periode van 2018 t/m 2020 is uitgegaan van de koersen van de BlackRock Managed Index Portfolios (D2 EUR Acc.) voor de risicoprofielen defensief t/m offensief en het BlackRock Systematic ESG World Equity Fund voor het profiel Offensief+.

Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden maar niet met het extra rendement vanwege het dichten van het dividendlek.

Er is ook rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,25% per kwartaal als vergoeding voor vermogensbeheer- en begeleiding. Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20,- per rekening zijn niet meegenomen. De lopende fondskosten zijn verwerkt in de koersen waarmee is gerekend.

De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

In tegenstelling tot de long-only MARKTEN-fondsen, zijn de SKILLS-fondsen gericht op financieel rendement. Daarom heeft geen van deze fondsen een duurzaamheidsbeleid. De fondsen beschouwen duurzaamheidsrisico’s niet als relevant voor het rendement wat zij verwachten te behalen, onder meer omdat zij verwachten dat zij hun beleggingen zullen verhandelen, geen significante blootstelling zullen hebben aan bepaalde onderliggende emittenten (in geval van derivaten) en/of gedurende een langere periode geen bepaalde onderliggende posities zullen aanhouden.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

MARKTEN DIMENSIONAL

✔ Beleggen o.b.v. wetenschappelijke inzichten

✔ Focus op financieel en verantwoord rendement

✔ Één lage fee van 1% voor beheer & begeleiding

Strategie in het kort

Factorbeleggen, waarbij er verder wordt gekeken dan alleen het volgen van markten (zoals bij indexbeleggen). Groepen van aandelen of obligaties,  die kenmerken (of dimensies) hebben die gepaard gaan met een hoog verwacht rendement, krijgen dan binnen de portefeuille meer gewicht. Dimensional voert deze strategie decennialang met succes uit en baseert zich op financieel-wetenschappelijk onderzoek.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 20% 40% 60% 80% 100%
Obligaties 80% 60% 40% 20% 0%

Samenstelling portefeuilles

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten en in de brede obligatiemarkt. De portefeuilles zijn samengesteld om blootstelling te hebben naar de dimensies voor een hoog verwacht rendement en wijken dus af van de marktindices.

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 12,00% 28,00% 42,00% 56,00% 56,00%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 5,00% 8,00% 12,00% 14,00% 15,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) 3,00% 4,00% 4,00% 6,00% 8,00%
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 5,00%
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 20,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 40,00% 35,00% 30,00% 20,00% 0,00%

Rendement, risico en kosten *

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Rendement 2018 -3,56% -5,06% -6,80% -9,17% -10,64%
Rendement 2019 4,55% 9,75% 14,84% 19,82% 25,45%
Rendement 2020 -0,17% 0,53% 1,15% 0,73% 0,90%
Rendement 2021 (t/m augustus) 3,17% 7,89% 12,68% 17,25% 21,84%
Gemiddeld rendement sinds 2018 1,40% 3,72% 5,94% 7,95% 9,14%
Totaalrendement  sinds 2018 5,21% 14,35% 23,56% 32,39% 37,81%
Volatiliteit 3,30% 6,78% 10,35% 13,92% 17,88%
Grootste maandelijkse daling -3,34% (3/2020) -6,88% (3/2020) -10,43% (3/2020) -13,99% (3/2020) -18,18% (3/2020)
Aantal positieve maanden 30 van 44 29 van 44 30 van 44 30 van 44 30 van 44
Lopende fondskosten 0,28%  0,30%  0,32%  0,34%  0,36%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20,00 p.j. *
Beheerfee 0,55% p.j. * tot € 1.000.000

0,10% p.j. vanaf  € 1.000.000

Vermogensbegeleiding 0,45% p.j. *

 

Lopende fondskosten van 0,28% tot 0,36%**

* Per kwartaal in rekening gebracht

** Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid*

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score Duurzaamheids-rapportage
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) Lichtgroen ESG Outcome Actuele score
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) Lichtgroen ESG Outcome Actuele score

___ * Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen op de laatste handelsdag van ieder maand.

Daarbij is gerekend op basis van de bestaande fondssamenstelling vanaf januari 2021. In de periode van 2018 t/m 2020 is uitgegaan van de koersen van de BlackRock Managed Index Portfolios (D2 EUR Acc.) voor de risicoprofielen defensief t/m offensief en het BlackRock Systematic ESG World Equity Fund voor het profiel Offensief+.

Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden maar niet met het extra rendement vanwege het dichten van het dividendlek.

Er is ook rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,25% per kwartaal als vergoeding voor vermogensbeheer- en begeleiding. Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20,- per rekening zijn niet meegenomen. De lopende fondskosten zijn verwerkt in de koersen waarmee is gerekend.

De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

In tegenstelling tot de long-only MARKTEN-fondsen, zijn de SKILLS-fondsen gericht op financieel rendement. Daarom heeft geen van deze fondsen een duurzaamheidsbeleid. De fondsen beschouwen duurzaamheidsrisico’s niet als relevant voor het rendement wat zij verwachten te behalen, onder meer omdat zij verwachten dat zij hun beleggingen zullen verhandelen, geen significante blootstelling zullen hebben aan bepaalde onderliggende emittenten (in geval van derivaten) en/of gedurende een langere periode geen bepaalde onderliggende posities zullen aanhouden.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

SOLID

✔ De kracht van MARKTEN als basis

✔ Ander rendement met professionele SKILLS

✔ Verlaag het portefeuillerisico

Strategie in het kort

Binnen de SOLID-strategieën worden de portefeuilles van MARKTEN BVN of MARKTEN DIMENSIONAL als uitgangspunt genomen en aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS). Deze handelsstrategieën kunnen onafhankelijk van de richting van MARKTEN rendement behalen en worden om die reden ook gebruikt door pensioenfondsen, institutionele beleggers en andere professionele beleggers. Op de lange termijn betekent dit minder koersschommelingen, betere prestaties in slechte beursjaren en een verlaging van het portefeuillerisico.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 16% 30% 45% 64% 80%
Obligaties 64% 45% 30% 16% 0%
Alternatieve beleggingen 20% 25% 25% 25% 2%

Samenstelling portefeuilles

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
OAKK SOLID BVN
Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing 12,00% 22,50% 33,75% 45,00% 60%
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A 2,00% 3,75 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc 2,00% 3,75 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 41,60% 29,25% 19,49% 9,75% 0,00%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 3,20% 2,25% 1,50% 0,75% 0,00%
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR 12,80% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00%
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc 6,40% 4,50% 3,00% 1,50% 0,00%
Helium Fund (I EUR) 2,50% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (N EUR) 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (N EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (N EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 5,00% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 2,50% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%

OAKK SOLID DIMENSIONAL

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 9,60% 21,00% 31,50% 42,00% 44,80%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 4,00% 6,00% 9,00% 10,50% 12,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,20%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) 2,40% 3,00% 3,00% 4,50% 6,40%
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 1,50% 3,00% 4,00%
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 16,00% 18,75% 7,50% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 32,00% 26,25% 22,50% 15,00% 0,00%
Helium Fund (I EUR) 2,50% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (N EUR) 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (N EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (N EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 5,00% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 2,50% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%

Rendement, risico en kosten *

OAKK SOLID BVN

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Rendement 2018 -4,74% -6,08% -6,84% -8,01% -12,05%
Rendement 2019 9,15% 12,13% 14,90% 18,06% 21,42%
Rendement 2020 -2,19% -0,81% -0,50% 4,88% 13,16%
Rendement 2021 (t/m augustus) 2,86% 6,49% 10,20% 13,44% 17,99%
Gemiddeld rendement sinds 2018 1,24% 2,95% 4,46% 7,24% 10,16%
Totaalrendement  sinds 2018 4,60% 11,24% 17,36% 29,23% 42,58%
Volatiliteit 5,68% 6,82% 8,23% 10,62% 14,65%
Grootste maandelijkse daling -8,14% (3/2020) -8,30% (3/2020) -8,37% (3/2020) -9,40% (3/2020) -9,52% (2/2020)
Aantal positieve maanden 27 van 44 29 van 44 30 van 44 32 van 44 31 van 44
Lopende fondskosten 0,41% 0,50% 0,50% 0,50% 0,36%

OAKK SOLID DIMENSIONAL

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Rendement 2018 -3,82% -4,87% -6,32% -8,02% -9,82%
Rendement 2019 4,50% 8,63% 12,73% 16,46% 23,77%
Rendement 2020 -1,40% -0,45% 0,80% 0,77% 0,96%
Rendement 2021 (t/m augustus) 3,16% 7,02% 11,03% 14,47% 19,51%
Gemiddeld rendement sinds 2018 0,60% 2,66% 4,67% 5,94% 8,46%
Totaalrendement  sinds 2018 2,23% 10,10% 18,20% 23,57% 34,67%
Volatiliteit 4,25% 6,55% 9,18% 11,93% 14,62%
Grootste maandelijkse daling -5,85% (3/2020) -8,05% (3/2020) -10,26% (3/2020) -12,79% (3/2020) -14,14% (3/2020)
Aantal positieve maanden 28 van 44 29 van 44 29 van 44 29 van 44 30 van 44
Lopende fondskosten 0,50%  0,60%  0,61%  0,62%  0,51%

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20,00 p.j. *
Beheerfee

Optie 1: Solid

Vaste fee

0,85% p.j.*
Optie 2: Target

Vaste en variabele fee

Vaste fee:

Tot € 1.000.000: 0,55%*
Van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,10%*
Vanaf € 2.000.000: 0,00%*

+

Variabele fee** (maximaal per jaar): 0,50%*

Vermogensbegeleiding 0,50% p.j. *
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK SOLID BVN: 0,36 – 0,50% p.j. ***

OAKK SOLID DIMENSIONAL: 0,50 – 0,62% p.j. ***

* Per kwartaal in rekening gebracht

** Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

*** Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score uurzaamheids-rapportage
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc Grijs ESG Aware Actuele score
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc Grijs ESG Aware Actuele score
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Donkergroen ESG Impact Actuele score
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc Lichtgroen  ESG Incorporation Actuele score
Helium Fund (I EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Helium Selection Fund (S EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads Conservative (N EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads (N EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads Growth (N EUR) Grijs 4,50% Actuele score
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund Grijs ESG Aware Actuele score
Mint Tower Arbitrage Fund Grijs ESG Aware Actuele score
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares Grijs ESG Aware Actuele score
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR Grijs ESG Aware Actuele score
Windmill Trend Evolution Fund A Grijs ESG Aware Actuele score

OAKK SOLID DIMENSIONAL

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score uurzaamheids-rapportage
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) Lichtgroen ESG Outcome Actuele score
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) Grijs ESG Aware Actuele score
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) Lichtgroen ESG Outcome Actuele score
Helium Fund (I EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Helium Selection Fund (S EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads Conservative (N EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads (N EUR) Grijs ESG Aware Actuele score
Lombard Odier All Roads Growth (N EUR) Grijs 4,50% Actuele score
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund Grijs ESG Aware Actuele score
Mint Tower Arbitrage Fund Grijs ESG Aware Actuele score
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares Grijs ESG Aware Actuele score
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR Grijs ESG Aware Actuele score
Windmill Trend Evolution Fund A Grijs ESG Aware Actuele score

___ * Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen op de laatste handelsdag van ieder maand.

Daarbij is gerekend op basis van de bestaande fondssamenstelling vanaf januari 2021. In de periode van 2018 t/m 2020 is uitgegaan van de koersen van de BlackRock Managed Index Portfolios (D2 EUR Acc.) voor de risicoprofielen defensief t/m offensief en het BlackRock Systematic ESG World Equity Fund voor het profiel Offensief+.

Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden maar niet met het extra rendement vanwege het dichten van het dividendlek.

Er is ook rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,3375% per kwartaal als vergoeding voor vermogensbeheer- en begeleiding. Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20,- per rekening zijn niet meegenomen. De lopende fondskosten zijn verwerkt in de koersen waarmee is gerekend.

De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

In tegenstelling tot de long-only MARKTEN-fondsen, zijn de SKILLS-fondsen gericht op financieel rendement. Daarom heeft geen van deze fondsen een duurzaamheidsbeleid. De fondsen beschouwen duurzaamheidsrisico’s niet als relevant voor het rendement wat zij verwachten te behalen, onder meer omdat zij verwachten dat zij hun beleggingen zullen verhandelen, geen significante blootstelling zullen hebben aan bepaalde onderliggende emittenten (in geval van derivaten) en/of gedurende een langere periode geen bepaalde onderliggende posities zullen aanhouden.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen