Met OAKK beheerd beleggen belegt u in in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De beleggingen zijn geselecteerd door OAKK, een professioneel vermogensbeheerder op basis van hun beleggingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richt zich op beleggingen met een hoger verwacht rendement en een goed risicomanagement. Daarnaast biedt OAKK toegang tot beleggingen die normaal gesproken zijn voorbehouden aan pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

Omdat wij doorgaans uw persoonlijke (financiële) situatie beter kennen dan een vermogensbeheerder, zorgen wij ervoor dat de portefeuille met beleggingen goed aansluiten op uw situatie. Door de ontwikkelingen van uw portefeuille te monitoren en bij te sturen, heeft u een betere kans om uw vermogensdoelen te bereiken.

Als u kiest voor OAKK beheerd beleggen, dan regelen wij dat uw beleggersrekening geopend wordt bij OAKK, waar u 24/7 online toegang heeft tot uw beleggingen. Ook monitoren wij uw portefeuille en is er een periodiek contactmoment om de voortgang te bespreken.

Uitgelicht: Wie zorgt er voor uw oude dag?

“Beter rendement door solide beleggingsoplossingen”

Beweeg mee met Markten

De basis van de beleggingsfilosofie is dat er kostenefficiënt en goed gespreid belegd wordt in MARKTEN (aandelen en obligaties). Op basis van inzichten van BlackRock of Dimensional wordt er actieve multi-asset allocatie gemaakt gericht op het behalen van een optimaal rendement en een goed risicobeheer.

Profiteer van Skills

Door gebruik te maken van professionele vaardigheden (SKILLS) – die normaal gesproken aan pensioenfondsen en institutionele beleggers zijn voorbehouden – kan er een risicogecorrigeerd rendement worden behaald die onafhankelijk beweegt van de Markten.

Verlaag het Risico

Door MARKTEN en SKILLS samen te voegen zal het beleggingsrendement door de tijd heen minder schommelen. Hierdoor wordt het portefeuillerisico verlaagd, waardoor de kans groter is dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden behaald.

Één portefeuille in vijf smaken

Op basis van haar eigen beleggingsbeleid heeft OAKK één modelportefeuille gemaakt in vijf smaken, afhankelijk van het risico dat u kunt en wilt lopen: defensief (weinig risico) gematigd defensief (enig risico), gematigd offensief (gemiddeld risico), offensief (aanzienlijk risico) of offensief+ (veel risico).

We adviseren u altijd om te beleggen in de portefeuille die het beste bij u past. Wilt u snel weten welke portefeuille bij u past? Vul dan onze Beleggersprofielpeiler in.

Portefeuille

Aandelen wereldwijd16%MARKTEN
Obligaties wereldwijd64%MARKTEN
Trendvolgend5%SKILLS
Arbitrage5%SKILLS
Multi-strategy10%SKILLS

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 20/80 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Defensive

80%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Conservative (EUR) N
Syquant Capital Helium Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

20%

Rendementen *

OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
20161,80%1,43%
20172,59%0,67%
2018-4,69%-3.67%
20199,27%4,67%
2020 (t/m mei)-6,16%-4,64%
Gemiddeld sinds 20160,47%-0,41%
Totaal sinds 20162,08%-1,79%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

OAKK / Blackrock Defensief

2016
20161,80%2017
20172,20%2,59%2018
2018-0,15%-1,12%-4,69%2019
20192,13%2,23%2,05%9,27%

OAKK / Dimensional Defensief

2016
20161,43%2017
20171,06%0,70%2018
2018-0,54%-1,51%-3,67%2019
20190,74%0,51%0,42%4,67%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2016OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
Volatiliteit5,3o%3,71%
Grootste maandelijkse daling-8,08% (03/2020)-5,77% (03/2020)
Aantal positieve maanden32 van 5330 van 53

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,67% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,53% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling (strategische asset allocatie) op de laatste handelsdag van ieder maand. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen wereldwijd30%MARKTEN
Obligaties wereldwijd45%MARKTEN
Trendvolgend8%SKILLS
Arbitrage8%SKILLS
Multi-strategy9%SKILLS

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 40/60 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads (EUR) N
Syquant Capital Helium Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Rendementen *

OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
20164,13%3,88%
20173,81%2,32%
2018-5,74%-4,74%
201912,25%8,78%
2020 (t/m mei)-7,47%-6,45%
Gemiddeld sinds 20161,29%0,68%
Totaal sinds 20165,84%3,05%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

OAKK / Blackrock Gematigd defensief

2016
20164,13%2017
20173,97%3,81%2018
20180,63%-1,08%-5,74%2019
20193,42%3,18%2,87%12,25%

OAKK / Dimensional Gematigd defensief

2016
20163,88%2017
20173,10%2,32%2018
20180,42%-1,27%-4,74%2019
20192,45%1,97%1,80%8,78%

Risico *

Deze portefeuille heeft enig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2016OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
Volatiliteit6,13%5,70%
Grootste maandelijkse daling-8,23% (03/2020)-7,96% (03/2020)
Aantal positieve maanden34 van 5331 van 53

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,73% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,63% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling (strategische asset allocatie) op de laatste handelsdag van ieder maand. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

De rendementen van het BlackRock Managed Index Portfolios Conservative fonds zijn meegenomen in de berekening vanaf februari 2018. De rendementen in de periode van januari 2016 tot en met januari 2018 zijn gesimuleerd op basis van de vergelijkbare index (50% FTSE All-World Index converted from USD to EUR en 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index hedged to EUR met jaarlijkse herbalancering en een kostenafslag van 0,50%).

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen wereldwijd45%MARKTEN
Obligaties wereldwijd30%MARKTEN
Trendvolgend8%SKILLS
Arbitrage8%SKILLS
Multi-strategy9%SKILLS

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 60/40 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Moderate

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Syquant Capital Helium Selection Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Rendementen *

OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
20163,40%6,54%
20176,78%3,78%
2018-6,85%-6,19%
201915,05%12,90%
2020 (t/m mei)-8,36%-8,16%
Gemiddeld sinds 20161,85%1,66%
Totaal sinds 20168,44%7,54%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

OAKK / Blackrock Gematigd Offensief

 

2016
20163,40%2017
20175,08%6,78%2018
20180,94%-0,27%-6,85%2019
20194,30%4,60%3,52%15,05%

OAKK / Dimensional Gematigd Offensief

2016
20166,54%2017
20175,15%3,78%2018
20181,22%-1,33%-6,19%2019
20194,02%3,20%2,91%12,90%

Risico *

Deze portefeuille heeft een gemiddeld risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2016OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
Volatiliteit7,18%7,96%
Grootste maandelijkse daling-8,66% (03/2020)-10,18% (03/2020)
Aantal positieve maanden33 van 5331 van 53

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,66% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling (strategische asset allocatie) op de laatste handelsdag van ieder maand. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen wereldwijd60%MARKTEN
Obligaties wereldwijd15%MARKTEN
Trendvolgend10%SKILLS
Arbitrage10%SKILLS
Multi-strategy5%SKILLS

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

Dimensional World Allocation 80/20 Fund of
BlackRock Managed Index Portfolios Growth

75%
SKILLS

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Syquant Capital Helium Selection Fund
Mint Tower Arbitrage Fund
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

25%

Rendementen *

OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
20164,03%8,90%
20179,17%4,83%
2018-8,03%-7,92%
201918,34%16,62%
2020 (t/m mei)-7,79%-10,85%
Gemiddeld sinds 20163,01%2,03%
Totaal sinds 201613,99%9,30%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

OAKK / Blackrock Offensief

2016
20164,03%2017
20176,57%9,17%2018
20181,46%0,20%-8,03%2019
20195,44%5,92%4,33%18,34%

OAKK / Dimensional Offensief

2016
20168,90%2017
20176,85%4,83%2018
20181,68%-1,75%-7,92%2019
20195,23%4,03%3,63%16,62%

Risico *

Deze portefeuille heeft een aanzienlijk risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2016OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
Volatiliteit8,94%10,35%
Grootste maandelijkse daling-9,31% (03/2020)-12,70% (03/2020)
Aantal positieve maanden35 van 5332 van 53

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,69% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling (strategische asset allocatie) op de laatste handelsdag van ieder maand. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen wereldwijd80%MARKTEN
Trendvolgend10%SKILLS
Multi-strategy10%SKILLS

Fondsen

Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

MARKTEN

BlackRock Strategic Funds – Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR of
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

80%
SKILLS

Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR
Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N
Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

20%

Rendementen *

OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
2017 (vanaf 02/2017)9,42%7,83%
2018-6,32%-9,82%
201926,69%23,77%
2020 (t/m mei)-5,77%-12,15%
Gemiddeld sinds 02/20176,24%1,69%
Totaal sinds 02/201722,38%5,74%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

OAKK/Blackrock Offensief+

2018
2018-6,32%2019
20198,94%%26,69%

OAKK/Dimensional Offensief+

2018
2018-9,82%2019
20195,65%23,77%

Risico *

Deze portefeuille heeft veel risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2016OAKK / BlackrockOAKK / Dimensional
Volatiliteit12,83%14,09%
Grootste maandelijkse daling-8,81% (02/2020)-14,13% (03/2020)
Aantal positieve maanden24 van 4024 van 40

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,30% p.j. ¹
Optie 1:

OAKK Beheer fee Solid
(over belegd vermogen)

van € 0 tot € 250.000: 0,67%
van € 250.000 tot € 500.000: 0,54%
van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42%
van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30%
vanaf € 2.000.000: 0,12%
Optie 2:

OAKK Beheer fee Target
(over belegd vermogen)

Vaste fee:

van € 0 tot € 1.000.000: 0,30%
vanaf € 1.000.000: 0,12%

+

Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61%

Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
OAKK/BlackRock: 0,76% p.j. ³

OAKK/Dimensional: 0,54% p.j. ³

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.

³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

* Disclaimer

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling (strategische asset allocatie) op de laatste handelsdag van ieder maand. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen