medisch specialisten en arbeidsongeschiktheid

In een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen is momenteel reuring rondom het onderwerp arbeidsongeschiktheid. In dit artikel zetten we de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rijtje en geven wij u onze visie hierop.

specialist-door-deuren-ziekenhuis

Verzekeringsoplossingen voor arbeidsongeschiktheid

1. Collectieve oplossing AOV

In ongeveer 10 ziekenhuizen is inmiddels een collectieve regeling ingevoerd door CMC en Raadgevers Kuijkhoven. De Amersfoortse Verzekeringen is hier in de meeste gevallen de risicodrager voor. Deze regeling verschilt per ziekenhuis, omdat er sprake is van maatwerk. Daarnaast zijn verschillende MSB’s in gesprek met CMC en Raadgevers om te kijken of ze ook tot een collectieve oplossing voor verzuim, waarneming en (gedeeltelijke) verzekering kunnen komen.
Aan een collectieve verzekering kunnen substantiële voordelen verbonden zijn:

  • een lage premie
  • gedeeltelijke premieteruggave bij een goed resultaat
  • acceptatie zonder keuring bij voldoende deelname

2. Movir gezondheidskorting

Movir heeft haar product aangescherpt, wellicht in reactie op scherpe collectieve aanbiedingen. In de meeste ziekenhuizen is een arrangement met staffelkorting van kracht. Dit arrangement wordt uitgebreid met een gezondheidskorting. Ook worden bij voldoende deelname binnen een ziekenhuis de acceptatienormen versoepeld.

 Aantal uitkeringsvrije jaren (individueel)  No-claimkorting
 < 10  0,0 %
 10 – 15  12,5 %
 15 – 20  17,5 %
 20 – 25  20,0 %
 ≥ 25  25,0 %

tabel 1. Voorbeeld van gezondheidskorting zoals aangeboden bij een ziekenhuis

Zoals u in de tabel kunt zien is er een stevige premiebesparing mogelijk, maar wel op de zeer lange termijn. Het lijkt logisch dat deze ontwikkeling ook gaat bijdragen aan gemiddeld langere eigen risicotermijnen. Immers, alleen bij een lange eigen risico termijn is het bereiken van deze korting realistisch.
Movir blijft nadrukkelijk kiezen voor individuele verzekeringen. De te bereiken korting is dan ook altijd individueel, terwijl bij een collectieve oplossing alle specialisten in een ziekenhuis gelijkelijk meedelen bij een positief verzekeringsresultaat. Maar ook mogelijkerwijs gezamenlijk een hogere premie aangeboden krijgen na 5 jaar als de resultaten slecht zijn.

3. Reaal premiekorting

Ook Reaal heeft, als belangrijke speler in deze markt, gemeend op de collectieve aanbiedingen te moeten reageren. Voor de ziekenhuizen waar Reaal een staffelarrangement heeft, versoepelt Reaal de acceptatienormen bij voldoende deelname, net zoals Movir dat doet. Daarnaast houdt ook Reaal vast aan individuele overeenkomsten met specialisten.
Reaal kiest echter een andere route voor haar premieverlaging: alleen voor haar modernste productlijn, en alleen indien er een eigen risicotermijn van 12 maanden gekozen wordt, geldt vanaf 1 januari 2017 een algemene premieverlaging van 10 of 15%, afhankelijk van het exacte product.

4. Overige verzekeraars

Bovenstaand hebben we op hoofdlijnen het nieuws van de drie belangrijkste spelers op de huidige markt van AOV’s voor medisch specialisten behandeld. Andere partijen, zoals onder ander Interpolis en Allianz, hebben tot nu toe alleen kleinere aanpassingen aangekondigd.

Eerst organiseren dan verzekeren

In ziekenhuizen waar tot op heden collectieve regelingen zijn ingevoerd, was sprake van een laag verzuim, een hoge mate van organisatie, en een goede onderlinge samenwerking.

Vervolgens kunnen met gericht (verzuim-)beleid de kosten van verzuim verder beperkt worden door langere onderlinge waarneming. De premie voor de AOV daalt dan ook door toepassing van een langere eigen risicotermijn.

Maar let op…

Er is geen sprake van simpelweg korting pakken. Goede afspraken over verzuimverplichtingen, eigen risicotermijnen en hoe om te gaan met re-integratie zijn noodzakelijk. Een goed georganiseerde MSB is dan ook een voorwaarde.

 

Wat kunt u doen?

Heeft uw MSB een collectieve regeling afgesloten? Dan kunt samen met uw adviseur bepalen of:

  • overstappen interessant is voor u
  • u gebruik maakt van het aanbod van Movir of Reaal
    een hybride vorm de beste oplossing voor u is.
  • Heeft uw MSB nog geen collectieve regeling gesloten en wilt u hierover nadere informatie? Niels ter Kuile van ons kantoor is altijd bereid om u telefonisch bij te praten of langs te komen voor een oriënterend gesprek.

Niels ter Kuile : 06-53842176

Visie Raadgevers

Positieve ontwikkelingen voor de medisch specialist

Voor u als medisch specialist zijn alle bovengenoemde ontwikkelingen positief. Met de komst van collectieve verzekeringen is het premieniveau bij alle grote partijen gaan dalen. De toegankelijkheid voor nieuwe toetreders is daarnaast verbeterd. Of dit nieuwe premieniveau op de lange termijn houdbaar blijft is overigens de vraag, maar voorlopig kunt u er wellicht uw voordeel mee doen.

Een duidelijke visie en hoge organisatiegraad is belangrijk

Wij vinden het echter vooral belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de interne organisatie van uitval, verzuim en re-integratie binnen uw medisch specialistisch bedrijf of coöperatie. We merken in onze adviestrajecten dat een duidelijke visie en hoge organisatiegraad binnen een MSB noodzakelijk zijn om tot een goede collectieve oplossing te komen. Je moet met elkaar een eenduidige regeling afspreken over collegiale waarneming, de duur en hoogte van vergoedingen bij uitval, hoe je omgaat met gezondheidsinformatie en re-integratieprocessen enzovoorts. Ons advies kan dus ook zijn dat wij besturen (voorlopig) afraden om de stap naar een collectiviteit te maken. Ook is het interessant om te kijken naar hybride oplossingen, met een collectieve basisregeling en individuele aanvullende dekkingen, naar ieders individuele voorkeur.

Combinatie van oplossingen

Afhankelijk van de hiervoor genoemde punten en de wensen van de hele organisatie, wordt pas duidelijk welke oplossing voor u de beste is. Veelal zal dit een combinatie van oplossingen blijken te zijn, met een juiste mix van beleid, eigen verantwoordelijkheid en hybride verzekeringsoplossingen. Wij zijn hierbij natuurlijk graag uw gesprekspartner, zowel op MSB niveau als voor individuele afwegingen.

Niels ter Kuile, Douwe de Vries en Arjen Blankenstein
Adviseurs medisch specialisten, Raadgevers Kuijkhoven

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen