beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dossier beroepsaansprakelijkheidsverzekering huisartsen

Pas op voor het vergelijken van appels met peren

Raadhoven heeft onlangs de premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor alle zelfstandig waarnemend huisartsen stevig verhoogd. De andere prominente aanbieders in de Nederlandse markt hadden dit al eerder gedaan. Deze verhogingen hebben, begrijpelijk, tot enige onrust bij met name de waarnemende huisartsen geleid.

In dit dossier lichten wij deze premieverhogingen toe, vergelijken wij de belangrijkste aanbieders en geven wij antwoord op vragen die bij u leven. Puntsgewijs geven wij uitleg bij een aantal complexe termen en onderwerpen.

Wat is er aan de hand

Het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico voor medische beroepen, dus ook huisartsen, wordt steeds moeilijker. Er komen meer claims, de claims en toekenningen worden beduidend hoger, en de dossier- en verweerkosten stijgen mee. Veel verzekeraars bieden al helemaal geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering (meer) aan. De partijen die wel in de markt blijven moeten hun premies stevig verhogen, om kostendekkend te kunnen blijven werken. Het is ook voor Raadhoven een uitdaging om het aansprakelijkheidsrisico voor al onze (para)medische relaties verzekerbaar te houden.

Tegelijkertijd willen wij adequaat kunnen reageren op de snelle ontwikkelingen in de zorg (zoals de WKKGZ). Hiervoor is een risicodrager nodig met voldoende kennis van zaken, die bereid is om actief mee te denken en te werken. Raadhoven denkt dat MS Amlin hiervoor de juiste samenwerkingspartner is.

De appels en de peren

Natuurlijk roept de forse premieverhoging vragen op. In dit artikel proberen wij deze vragen puntsgewijs te beantwoorden, zodat u een goed beeld krijgt van alle aanbieders die er op dit moment zijn en waarin hun aanbod verschilt. Het gaat dan over zaken als het verzekerd bedrag, de Wkkgz én de premie.

Wat moeilijk in een schema te zetten is, is de begeleiding bij een schade en de zorgvuldige afhandeling daarvan. Wij zijn van mening dat de gezamenlijke ervaring, kennis en betrokkenheid van MS Amlin en Raadhoven tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening leiden.

Vragen

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen over uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij willen u zoals altijd duidelijk informeren, zodat u goede afwegingen kunt maken. Natuurlijk helpen wij u hierbij, wat uw conclusies ook zijn. Wij kunnen naast Raadhoven ook Nationale Nederlanden aanbieden. Laat u in ieder geval goed adviseren bij het afsluiten of wijzigen van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanbieders

Er zijn enkele aanbieders voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor huisartsen in Nederland. De belangrijkste op dit moment zijn: Raadhoven (MS Amlin), VvAA en in mindere mate Nationale Nederlanden. Natuurlijk zijn er nog enkele andere aanbieders, maar zij hebben of onvoldoende kennis of trekken zich juist terug uit deze markt of kunnen onvoldoende maatwerk leveren of zijn veel duurder.

Premie

Hieronder geven wij een overzicht van de premies die Raadhoven, VvAA en Nationale Nederlanden rekenen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Premievergelijkingen zijn altijd lastig en kunnen onderwerp van discussie zijn. Dit proberen wij te voorkomen door de uitgangspunten zo duidelijk mogelijk te formuleren:

De onderstaande premies (peildatum 20-9-19) zijn voor een zelfstandig waarnemend huisarts. De premies zijn per jaar inclusief kosten en assurantiebelasting. Let op, sommige partijen noemen bij premie alleen hun eigen premie zonder de  wettelijk verplichte 21% assurantiebelasting. Bij deze premieberekening is uitgegaan van het standaard eigen risico. Alle reguliere kortingen zijn meegenomen in de berekening.

Raadhoven € 347,88 voor het 1e verzekeringsjaar en daarna € 419,27
VvAA € 521,67 eerste 5 jaar, daarna plus 33,3%
Nationale Nederlanden € 436,50*

*NN rekent een lager tarief in het geval er sprake is van minder dan 50% FTE

LET OP: Het is onze verwachting dat deze premies bij alle aanbieders de komende jaren verder zullen stijgen met als belangrijkste oorzaak het toenemende aantal claims en de hoogte daarvan. Een ander element is de kosten voor schadebehandeling die een verzekeraar moet vergoeden aan bijvoorbeeld externe letselschadebegeleiders.

Eigen risico

Een van de premiefactoren is het eigen risico. Hieronder vindt u overzicht van de belangrijkste standaard eigen risico’s bij Raadhoven, VvAA en Nationale Nederlanden.

Raadhoven VvAA Nationale N. *
Letselschade € 0,= € 0,= € 500,=
Zaakschade € 100,= € 0,= € 500,=
Opzichtschade € 250,= € 100,= € 500,=
Zuivere vermogensschade €  0,= € 0,= € 500,=

*NN biedt de mogelijkheid om tegen korting of toeslag andere eigen risico’s te kiezen, van 125,- tot 1.000,-.

Opzichtschade is schade die u toebrengt aan spullen van anderen die u voor bewerking of bewaring in uw praktijk heeft. Bijvoorbeeld spullen van patiënten, maar ook instrumentarium of apparatuur die u huurt of in bruikleen heeft. In de praktijk zal dit bij huisartsen niet veel voorkomen.

Zuivere vermogensschade is een in geld uit te drukken vermindering van het vermogen, die niet wordt veroorzaakt door zaak- of letselschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het niet juist uitvoeren van een keuring.

Verzekerd bedrag

Aansprakelijkheidsverzekeringen kennen vaak meer dan één verzekerd bedrag.

Raadhoven VvAA Nationale N.
Letselschade € 2.500.000 ten minste € 2.500.000 € 2.500.000
Zaakschade € 2.500.000 ten minste € 2.500.000 € 2.500.000
Opzichtschade € 50.000 € 5.000 € 50.000
Zuivere vermogensschade € 2.500.000 ten minste € 2.500.000 € 2.500.000

De verzekerde bedragen gelden per gebeurtenis en zijn vaak gemaximeerd tot twee keer dit bedrag per verzekeringsjaar. Zoals u kunt zien zijn de verzekerde bedragen bij deze partijen gelijk. Blijf weg bij verzekeringen die lagere bedragen dan de hierboven genoemde aanbieden. Hiermee brengt u uw beroepsuitoefening en privé vermogen in gevaar.

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden vergelijken is niet makkelijk. Vaak is het, met name in de nuances, een kwestie van interpretatie. Over het algemeen geldt dat de verzekeringsvoorwaarden van Raadhoven, VvAA en Nationale Nederlanden op grote lijnen vergelijkbaar zijn.

Wkkgz-dekking

Dit is een ingewikkeld onderwerp. De meeste huisartsen zijn aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE. De stichting behandelt uw klacht maar betaalt niet de  schadevergoeding of compensatie die wordt toegekend. VvAA en Nationale Nederlanden betalen in ieder geval een schadevergoeding als het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen; als er dus aansprakelijkheid is. Maar het onafhankelijke klachteninstituut kan ook oordelen dat u een bedrag ter compensatie moet betalen zonder dat er aansprakelijkheid is. Dit kan oplopen tot € 25.000. Raadhoven vergoedt óók dit eventuele compensatiebedrag.

Inlooprisico

Als laatste gaan we dieper in op het inlooprisico, ook wel vóórrisico genoemd. Het inlooprisico doet zich voor als er een schade is waarvan de oorzaak vóór de ingangsdatum van de verzekering ligt, maar die pas ontdekt wordt tijdens de looptijd van de verzekering. Dit is uitermate belangrijk, het kan soms jaren duren voor een schade zich openbaart, en er dus een claim wordt ingediend

Dit risico doet zich voor als u overstapt naar een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Vaak is dit uitgesloten van de dekking, tenzij dit apart wordt meeverzekerd. Hiervoor wordt dan meestal een premietoeslag gerekend.

Hulp nodig?

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen