financiële uitdaging voor MSB

COVID-19 vormt de ultieme (financiële) uitdaging voor het MSB: Hoe ga je daarmee om?

In de bestrijding van het COVID-19 virus heeft het MSB zijn meerwaarde wel bewezen. Artsen en besturen hebben duidelijk dezelfde belangen. Dat maakt het mogelijk om adequaat en daadkrachtig te handelen. Maar hoe gaat u om met de financiële uitdagingen?

Verdienmodel ziekenhuis

Dat de financiële positie van een gemiddeld ziekenhuis kwetsbaar is, wordt door de coronacrisis weer eens aangetoond. Ziekenhuizen lopen omzet mis omdat de IC’s zijn opgeschaald en reguliere productie is afgeschaald. Bij onveranderd beleid betekent dit dat er faillissementen zouden gaan vallen.

Vooralsnog is de bevoorschotting van zorgverzekeraars aan ziekenhuizen op peil gehouden. Het hoofdlijnenakkoord tussen NVZ, NFU en ZN over de continuïteitsbijdrage voor de aanneemsom van 2020 zorgt voor meer duidelijkheid. Het budget van 2019 inclusief een inflatiecorrectie vormt de basis voor de aanneemsom van 2020. Achteraf wordt gekeken of er teveel of te weinig is vergoed en worden te grote verschillen verrekend. Dit zorgt voor rust in de branche.

Verdeelmodel MSB

Als het verdienmodel van het ziekenhuis op orde is kan het ziekenhuis de afspraken met zorgverzekeraars één op één doorvertalen naar het MSB. In dat geval verandert er voor het MSB alleen het verdeelmodel.

De verdeelmodellen van MSB’s zijn allemaal in meer of mindere mate gebaseerd op het benchmarken van productie. Het probleem is dat het nu lastig is om met een vorige periode te vergelijken omdat alle historische waarden op zijn kop zijn gezet. Er hebben vakgroepen op de bank gezeten maar er zijn ook vakgroepen die aan het front stonden of als AIOS op de afdeling hebben gewerkt. Benchmarken wordt dus haast onmogelijk of geeft onbetrouwbare uitkomsten.

Solidariteit als basis van het verdeelvraagstuk

De huidige situatie rondom COVID-19 had niemand van tevoren zien aankomen. We hebben te maken met een onvoorzien onheil waar niemand voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Solidariteit is daarom een belangrijk onderdeel van het verdeelvraagstuk.

Er zijn 3 manieren om het verdeelvraagstuk aan te pakken:

Historisch resultaat:

Er wordt aansluiting gezocht bij de resultaten van voorgaande jaren of kwartalen. Dit is eenvoudig uit te voeren maar laat onverklaarbare verschillen intact.

Harmonisatie:

Bij gelijke arbeidsinzet worden alle inkomens gelijk getrokken. Dit sluit natuurlijk goed aan bij solidariteit maar kan ook zorgen voor onverklaarbare verschillen in arbeidsinzet.

De gulden middenweg:

Een combinatie van beide systemen lijkt het meest recht te doen aan de nieuwe werkelijkheid. Een vaste geharmoniseerde basis met een variabel component op basis van arbeidsinzet en dienstbelang.

Deze vorm lijkt het meest recht te doen aan de nieuwe werkelijkheid waarin op vakgroepniveau jaarlijks een begroting wordt gemaakt die is afgestemd met het ziekenhuis. Aan deze begroting wordt zowel de arbeidsinzet als het vakgroep honorarium gekoppeld. Hiermee kan de productieprikkel uit het verdienmodel verdwijnen en ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven.

Eenheid over het verdeelmodel tijdens corona is essentieel

De afgelopen tijd is de productie opgeschaald om de uitgestelde zorg in te halen zonder dat er te lange wachtlijsten ontstaan. Momenteel zitten we in de tweede golf waarin opnieuw wordt afgeschaald, hetgeen onzekerheid over de financiën met zich meebrengt. Een potentieel gebrek aan eenheid vormt het grootste obstakel voor het MSB. Als een MSB verdeeld blijft over het verdeelmodel in coronatijd, zal het lastig zijn om de inhaalvraag eensgezind weg te werken.

Ondersteuning nodig bij de financiële uitdaging die COVID-19 vormt? Raadgevers Consultancy richt zich uitsluitend en exclusief op het adviseren, begeleiden en ondersteunen van besturen van MSB’s. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen