Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Iedere patiënt in Nederland rekent op goede zorg. Om deze kwaliteit van de zorg te bewaken veranderen er binnenkort een aantal regels voor zorgaanbieders. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vervangen door de Wet Toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet heeft als doel het bewustzijn over kwaliteit in de zorg te verbeteren. Ook moet er meer transparantie komen over de financiering van de zorg en zal de sector meer verantwoording af moeten leggen omdat de zorg wordt gefinancierd met publiek geld.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Dat betekent dat niet alleen grote zorginstellingen onder deze nieuwe regels vallen, maar ook alle kleine praktijken en zelfstandige zorgverleners.

De belangrijkste veranderingen

In dit artikel worden de 3 belangrijkste veranderingen besproken. Zo is niet alleen duidelijk waar je als praktijkhouder of zelfstandige mee te maken krijgt, maar ook waar je meer praktische informatie kunt vinden.

Melden
Alle zorgaanbieders moeten voortaan geregistreerd worden. De meeste bestaande praktijken en instellingen zijn al geregistreerd in het landelijk register Zorgaanbieders. Als de zorg gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige Zorg zal je als instelling al geregistreerd staan en is opnieuw melden niet nodig. Op de website van het register kun je controleren of jouw praktijk al ingeschreven staat.

Alle ZZP’ers staan nog niet ingeschreven in dit register. Dat betekent dat alle waarnemende huisartsen, verloskundigen, tandartsen en andere beroepen zich uiterlijk op 30 juni 2022 moeten aanmelden. Deze aanmelding kun je doen op de website van het CIBG. Op deze website kun je inloggen met eHerkenning om je vervolgens te registeren.

Bij de aanmelding kan je direct online een kwaliteitscheck doen. Door een aantal vragen te beantwoorden weet je direct welke zaken je in het kader van de Wtza op orde hebt en welke je nog moet regelen.

Vergunning en intern toezicht
Een tweede grote verandering is de vergunningplicht. Alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen moeten een vergunning aanvragen voordat zorg verleend mag worden. Deze verplichting geldt ook voor instellingen en praktijken waar meer dan 10 personen zorg verlenen. Een inschrijving in het register is in dat geval niet voldoende. De vergunning dient aangevraagd te worden bij het CIBG.

Een belangrijke voorwaarde bij het verkrijgen van de vergunning is het aanstellen van een interne toezichthouder. Deze onafhankelijke toezichthouder houdt zowel het organisatie- als het maatschappelijk belang voor ogen waardoor samen met het bestuur goede- en veilige zorg wordt gewaarborgd.

Financiële bedrijfsvoering en jaarverantwoording
Tot slot moet een zorginstelling vanaf 1 januari 2022 een transparante, financiële bedrijfsvoering hebben. Jaarlijks moet er verantwoording afgelegd worden aan het CIBG. Hierdoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleren of je integer omgaat met publiek geld. De jaarstukken voor het jaar 2022 moeten voor 1 juni 2023 aangeleverd worden bij het portaal van het CIBG.

  • Voor kleine instellingen en praktijken is er een vereenvoudigde jaarverantwoording. Het belangrijkste voordeel is dat een accountantsverklaring niet nodig is. Als praktijk of zorgaanbieder kun je volstaan met een vereenvoudigde jaarverantwoording, als je aan 2 van de 3 onderstaande criteria voldoet:
    • de netto-omzet is lager dan € 700.000,-;
    • je hebt minder dan 10 werknemers in loondienst;
    • de waarde van je activa (volgens de balans met toelichting) minder is dan € 350.000,-.
  • Voor grotere zorginstellingen is er een uitgebreide verantwoordingsplicht. Hierin zal in elk geval een balans met toelichting en de met grondslagen onderbouwde winst- en verliesrekening moeten zitten. Daarbij moet ook een accountantsverklaring overlegd worden.

Kunnen we je helpen?

De adviseurs van Robbie Kompleet kunnen je helpen met het opstellen van de jaarverantwoording en (indien nodig) deze voorzien van een accountantsverklaring. Lees hier meer over. Neem hiervoor contact op met jouw adviseur.

Mochten er vragen zijn over de WTZa dan kun je ook altijd terecht bij jouw adviseur. Uiteraard kun je met vragen ook rechtstreeks terecht bij Thomas Falke.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen