Raadgevers Kuijkhoven
uw adviseur voor ondernemen met zorg

Verwerker of verwerkingsverantwoordelijk

Een korte toelichting

De AVG heeft de laatste weken tot een stroom van verwerkersovereenkomsten geleid tussen bedrijven, zzp’ers en opdrachtgevers. Kortom een uitwisseling van juridische teksten tussen diverse soorten organisaties. Soms nodig, soms onnodig.

verwerkersovereenkomstIn dit artikel leggen wij nog even kort uit in welke hoedanigheid wij met u samenwerken en wat dat betekent in het kader van de AVG.

De relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Wij begrijpen dat vanwege de aangescherpte privacybescherming vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het onderwerp privacy hoog op de agenda staat. Eén van de eisen in de AVG is dat een verwerkingsverantwoordelijke met een verwerker een verwerkersovereenkomst aangaat.

Een verwerkingsverantwoordelijke is de partij die het doel en de middelen bepaalt op grond waarvan de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt, terwijl de verwerker op basis van instructies van en namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke kan derhalve autonoom gegevens verwerken, terwijl de verwerker aan handen en voeten gebonden is (bijvoorbeeld een salarisadministrateur).

Waarom ons kantoor verwerkingsverantwoordelijk is

Ons kantoor verwerkt veel persoonsgegevens en doet dat op basis van de overeenkomst die wij met u aangaan. Deze overeenkomst is te typeren als een overeenkomst van opdracht/lastgeving. Op basis van artikel 6.1.b AVG mogen wij autonoom gegevens verwerken indien wij daarmee uitvoering geven aan een overeenkomst (zoals de overeenkomst van opdracht/lastgeving).

Wij zijn dus verwerkingsverantwoordelijk zodra wij u uit hoofde van genoemde overeenkomst adviseren over (bijvoorbeeld) een hypotheek, u helpen bij het afsluiten van een verzuimverzekering of u juridisch advies geven. Wij mogen dan alle gegevens verwerken die wij nodig hebben om goed uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst, dus ook de gegevens van uw werknemers (bijvoorbeeld bij een verzuimverzekering).

Daarnaast zijn er nog andere rechtsgronden om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld

 • wanneer wij toestemming aan u vragen (bijvoorbeeld voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens) of
 • wanneer wij voldoen aan een wettelijke verplichting (zoal fraudepreventie).

In alle gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijk en zijn dus zelfstandig verantwoordelijk voor een zorgvuldige en juiste verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Hoe gaat ons kantoor dan om met privacy?

Dat wij verwerkingsverantwoordelijk zijn betekent niet dat u op niets kunt terugvallen. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij namelijk verplicht om aan te geven hoe wij met de verwerking van de persoonsgegevens omgaan (artikelen 13 en 14 AVG). Dat hebben wij vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is eigenlijk een verkorte versie van ons privacybeleid. De toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) kan ons beleid en tenuitvoerlegging van dit beleid toetsen als er sprake is van incident. Wij leggen richting haar verantwoording af.

Conclusie

Bent u klant bij ons en heeft u bij ons financiële diensten ondergebracht? Dan hoeft u ons dus geen verwerkersovereenkomst te sturen. Onze samenwerking is verankerd in de overeenkomst(en) die u met ons heeft en is geborgd in onze privacyverklaring.

Heeft u via onze bemiddeling een verzuimverzekering?

Heeft u via ons een verzuimverzekering bij Raadhoven of een arbodienstverlening bij Inzet met Zorg dan is er wel een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Vorige maand hebben beide organisaties u verzocht hiervoor een akkoord te geven. Inmiddels heeft het grootste deel van onze klanten hier gehoor aan gegeven. Heeft u dit nog niet gedaan. Doet u dit dan zo spoedig mogelijk. U kunt dit doen door op de link te volgen in het bericht dat u van Raadhoven en/of Inzet met Zorg heeft ontvangen.

Help?

Toch nog vragen? Bel ons gerust.

Komt u er niet uit? Stel uw vraag. Ons team adviseurs, onze juristen en P&O specialisten staan voor u klaar.


Contact

Auteur : Mark Kiesbrink

Mark Kiesbrink

Ik geef juridisch advies, maak en beoordeel contracten en adviseer over vermogensopbouwLaatste nieuws
 •  

  Feminisering binnen de diergeneeskunde en de invloed hiervan op ondernemerschap

  In een eerder artikel ( 18 maart j.l.) heeft u kunnen lezen over onze stagiaire Ilonka Wahl. Inmiddels heeft zij het onderzoek voor haar master afgerond. In dit artikel leest u een samenvatting van haar bevindingen. Het gehele artikel kunt u via deze pagina inzien of downloaden.

  Lees Meer...

 •  

  Onbezorgd op vakantie

  Onbezorgd op vakantie gaan begint natuurlijk met een topbestemming. Dat is op zich al een hele klus. Maar heeft u uw vakantieplekje gekozen dan is het ook tijd om even na te denken over de bescherming van uw vakantieplezier met een reisverzekering.Veel van onze klanten hebben al een doorlopende reisverzekering. Maar voor wie ( nog ) niet goed verzekerd is vindt u hier wat tips.

  Lees Meer...

 •  

  Sparen? Beleggen? Begin eerst eens met geld opzij zetten

  Als wij praten met jonge cliënten over het opbouwen van vermogen leggen wij altijd uit dat het in de eerste jaren niet uitmaakt wat je doet (sparen, beleggen of aflossen), maar juist dát je wat doet en dat het stelselmatig wordt gedaan.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact