Aan de slag als dierenarts. Help!

Misschien duurt het nog even of misschien is het al heel snel; jouw afstuderen. Je hebt jarenlang in jezelf geïnvesteerd om kennis en vaardigheden op te doen waarmee je straks aan de slag gaat. Vaak eerst in loondienst, maar misschien ga je al direct aan de slag als ondernemer, bijvoorbeeld als ZZP’er. Hoe je dan ook gaat starten, je moet wel het een en ander regelen. En daar helpen wij jou graag mee.

Hieronder vind je handige weetjes gecategoriseerd. Een overzicht met de informatie die voor je werkende leven van belang is. Onder meer over zaken die je vooraf en achteraf moet regelen.

Welkom bij Raadgevers Kuijkhoven, jouw adviseur voor ondernemen met zorg!

Wij zijn Peter en Ilonka, twee van de financieel adviseurs voor dierenartsen. Omdat wij het belangrijk vinden dat jullie met voldoende (financiële) voorkennis het werkende leven instappen, delen wij graag via dit platform onze kennis met jullie. Dit platform blijft toegankelijk, zodat jullie later ook nog informatie terug kunnen zoeken.

Wil je meer weten over ons, klik dan op de buttons hieronder!

 • Persoonlijk
 • Financieel
 • Carrière
 • Sociaal
 • Juridisch

Als praktijkadviseurs van Raadgevers Kuijkhoven kunnen wij jou bij bijna alle zaken rondom je veterinaire professie adviseren en begeleiden. In elk gesprek hebben wij oog voor het grotere geheel. Dat betekent dat je ‘kleine’ vraag altijd in samenhang met jouw positie in je carrière, relatie, financiële positie wordt bekeken. Jij “telt tot vijf”, wij tellen mee en vullen aan.

Dierenarts, carrière en privé

Je carrière start doorgaans overzichtelijk met enkele verzekeringen als particulier persoon en een arbeidscontract. Je eerste contract kun je kosteloos bij ons ter beoordeling voorleggen. Je belastingaangifte is op dat moment meestal ook nog overzichtelijk: ‘klik en klaar’.

Grote veranderingen: goed advies

Dat verandert zodra je gaat samenwonen (samenlevingscontract, trouwen) omdat je dan bijvoorbeeld samen belastingaangifte kunt/moet doen. Ook voor erven en schenken veranderen zaken op dat moment. Met een samenlevingscontract heeft je partner namelijk recht op het nabestaanden pensioen uit het – verplichte – Pensioenfonds Dierenartsen.
Grote veranderingen zoals de komst van kinderen en de koop van een eigen woning veranderen je uitgavenpatroon, waardoor een goed advies met een begroting doorgaans onmisbaar is. Met name de regels rond hypotheken zijn complex, zeker als een van beiden al een eigen woning heeft gehad of een van beiden een DUO schuld heeft, om maar twee voorbeelden te noemen.

Ondernemen: ZZP

Als je overweegt te gaan werken als ZZP’er kunnen wij je volledig ontzorgen. Te beginnen met de overeging: past het bij jou? Als het antwoord ja is adviseren we je omtrent een arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Vervolgens regelen we je BTW-aangifte, aangifte inkomstenbelasting en (de inrichting van) je administratie. Dat doen we onder de naam RobbieKompleet.nl, Robbie zoals we dat zelf noemen.
Robbie regelt ook de accountancy en belastingaangifte vanzelfsprekend ook voor praktijken, maatschappen, BV’s en maten in maatschappen.

Ondernemen: eigen praktijk, maatschap, vrije vestiging

Zodra je een praktijk wil overnemen, gaat associëren of een vrije vestiging wil openen, begeleiden we je tijdens het gehele proces. Dat start met de oriëntatie. Tel tot vijf natuurlijk om vervolgens voor jou te onderhandelen over de goodwill en de gemaakte afspraken uit de onderhandeling zorgvuldig door onze juristen te laten opschrijven in contracten. Vervolgens gaan we met jouw begroting naar de banken/financiers, om de beste financieringsvoorstel te verkrijgen.
Ook bij verkoop van de praktijk en dissociatie uit een maatschap, zijn wij als praktijkadviseur betrokken om het hele traject in goede banen te leiden. Verkoop van de praktijk en dissociatie is een grootse gebeurtenis. Het markeert doorgaans het eind van een tijdperk in je carrière. Als er een keten bij betrokken is resulteert dat in complexe onderhandelingen contracten.
Dissociëren gaat soms harmonieus, maar ook regelmatig met veel tumult. Samen er goed uitkomen, daar kan een goed maatschapscontract aan bijdragen, maar helaas eindigt een samenwerking soms alsnog bij een rechter of de Ereraad van de KNMvD om tot arbitrage te komen.

Wij helpen

Kortom, de praktijkadviseurs van Raadgevers Kuijkhoven (en Robbie) zijn veelzijdig en kunnen je bij elke levensfase bijstaan met advies en begeleiding.

Binnen of buiten de praktijk

 • Ongeveer 33% van de dierenartsen gaat werken buiten de praktijk
 • Bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek.

CV

Voorbeeld CV

 • Belangrijke aandachtspunten
  • Foto
  • Werkervaring
  • Opleiding
  • Personalia
  • Belangrijkste: korte uiteenzetting over jezelf en jouw kwaliteiten

CAO

 • Wie wel en wie niet?
  • Ongeveer 30% van de werkgevers is lid van de Belangengroep Praktiserende Werkgevers (BPW), dat is nu echter onderhevig aan veranderingen door de ketens
  • Werkgevers die lid zijn van de BPW mogen alleen in positieve zin afwijken van de CAO
 • Ketens
  • AniCura sluit zich niet aan bij de BPW en is daarom niet gebonden aan de CAO
  • Maken een eigen arbeidspakket
 • Cao dierenartsenpraktijken

Solliciteren

 • Kies de praktijk die bij je past. Loop één of meerdere dagen mee.
 • Onderhandelen.
 • Contract
  • Vast of tijdelijk
  • Proeftijd
  • Opzegtermijn
  • Concurrentie en relatiebeding
  • Pensioen
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Overige secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Wij bieden de mogelijkheid aan om jouw eerste arbeidscontract gratis te laten controleren. Dit mag je sturen naar ilonka@raadgevers.nl.

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetalingsplicht van werkgever gedurende 2 jaar

 • Eerste 6 weken 100%, rest van de twee jaar 85% volgens CAO
 • 70% gedurende twee jaar wettelijk minimum

Na 2 jaar WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) – WGA en IVA.

 • 70% uitkering op basis van minimumloon, rekening houdend met AO percentage (WGA)
 • Bij >80-100% AO 75% van gemiddeld verdiend loon voorgaande jaar (IVA)

Trend

Weinig dierenartsen starten als ZZP’er, omdat de praktische ervaring mist bij een pas afgestudeerde dierenarts. Dit in tegenstelling tot veel medische beroepsgroepen, waarbij het overgrote deel start als ZZP’er. De gemiddelde leeftijd van dierenarts ZZP’ers ligt rond de 40 jaar, maar begint nu iets te dalen. Ook komen er langzaam meer ZZP’ers in verband met de krapte op de arbeidsmarkt.

Voor- en nadelen

 • Voordelen:
  • Flexibiliteit
  • Meer inkomen
  • Meerdere werkplekken ontdekken
 • Nadelen:
  • Geen opvang voor werkeloosheid
  • Zelf zorgen voor opvang arbeidsongeschiktheid
  • Bij minder werk de eerste die weg moet

Financieel

 • Ondernemersvoordelen zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, aftrek zakelijke kosten etc.
 • Eventueel auto zakelijk rijden
 • Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering ook aftrekbaar:

https://www.raadgevers.nl/advies-op-maat/arbeidsongeschiktheid/

Vergelijking loondienst <-> ZZP

Wat Robbie voor je kan doen...

Onze collega’s van Robbie Kompleet leveren diensten die aanvullend zijn op die van Raadgevers Kuijkhoven. Zo kaart je al je financiële zaken in één keer af en op maat. Diensten waarvoor je normaal bij een aantal adressen langs moet, waarbij je meerdere malen overheadkosten betaalt en waarbij je zelf in de gaten moet houden of alles wel op elkaar aansluit.

Wat doet Robbie voor jou?

Bijvoorbeeld:

 • Robbie stelt een begroting voor je op, zodat je direct inzicht krijgt in je financiële status.
 • Hij adviseert je over je autonome positie en
 • hij denkt en rekent met je mee als je waarnemen en loondienst zou willen combineren.
 • Hij weet hoe hij een administratie moet opzetten en
 • hij heeft lijstjes die structuur bieden.
 • Hij verzorgt je belastingaangifte
 • en regelt je jaaropgave en/of jaarrekening.
 • Robbie kijkt met je terug op genomen besluiten en vooruit naar wat er komt.
 • Hij denkt financieel en fiscaal met je mee. Zijn al je financiële zaken goed geregeld?

Robbie is praktisch. Hij bespaart je tijd en dus ook geld. Maar het levert vooral een samenhangend en goed advies op.

Voor meer informatie: www.robbiekompleet.nl.

• Werkboek voor jou

Robbie heeft een heel handig werkboek om je te helpen met je administratie.

>> Download hier jouw werkboek

Fiscale begrippenlijst

Overname

 • Wat koop je?
  • Goodwill
  • Inventaris
  • Voorraad
  • Personeel
 • Wat levert het je op?
  • Winst uit onderneming
  • Werkplezier

Ketens

 • Sinds 2015 op de Nederlandse markt
 • Berekenen wat de praktijk waard is
  • EBITDA x factor vs. goodwill + kapitaal
 • Marktaandeel

Maatschap

 • Samenstelling (leuke mensen, leeftijdsopbouw, eigen belangen)
 • Gedelegeerde bevoegdheid
 • Wat koop je?
  • Goodwill en kapitaal (bezittingen en schulden)
 • Wat levert het je op?
  • Winst uit onderneming en werkplezier
 • Maatschapscontract (ruzie voorkomen en ruzie beslechten)

Zakelijke verzekeringen ZZP'er

Een zakelijke (praktijk)verzekering dekt risico’s af die zich kunnen voordoen in je dagelijkse praktijk. Deze zakelijke risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor je onderneming en doorwerken in de privésfeer. Daarom is het afdekken van juist deze risico’s belangrijk.

 • Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
 • Zakelijke rechtsbijstand
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ongevallen

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je streeft er ongetwijfeld naar om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Toch kunnen fouten in je zorg ertoe leiden dat je aansprakelijk wordt gesteld. De mondigheid van de mensen en het claimbewustzijn van de afgelopen jaren hebben deze trend versterkt. Een aansprakelijkstelling kan ook financiële consequenties hebben, die jij als ZZP’er zelf niet kan dragen.
Het is verstandig om deze risico’s af te dekken. Dit kun je doen door middel van het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de vermogensschade (financiële schade) die door jouw handelen is veroorzaakt,
 • terwijl de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de materiële en letselschade aan dekt die door jou is veroorzaakt. Ook veterinair tuchtrecht valt onder de dekking.

Bij beide verzekeringen geldt dat de verzekeraar, naast het bieden van dekking tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling, namens jou verweer voert voor wat betreft de aansprakelijkstelling.

Lees meer over deze belangrijke verzekering

Rechtsbijstandsverzekering

In het maatschappelijke verkeer komt het steeds meer voor dat er geschillen ontstaan die om juridische bijstand vragen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan geschillen met cliënten, leveranciers, maar ook aan geschillen met overheidsinstanties of andere belanghebbenden. Juridische bijstand bij tuchtzaken is ook vaak gedekt. In voornoemde gevallen is het inschakelen van een advocaat of ander juridisch dienstverlener relatief kostbaar. Deze kosten wegen meestal niet op tegen de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Via de rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand.

Lees meer over deze verzekering

Arbeidsongeschiktheid

Als ZZP’er heeft het rechtstreeks invloed op je inkomen als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Je kan dan vrijwel geen beroep doen op een wettelijk vangnet en bent dan aangewezen op je reserves. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. Met deze verzekering kun je inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor de impact van de inkomensterugval ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid opgevangen wordt.
De premie die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is fiscaal aftrekbaar. Mocht je onverhoopt ziek worden en een uitkering ontvangen, dan is de uitkering wel belast.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallenverzekering

Ook is het mogelijk om in aanvulling op of in plaats van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering te sluiten. Als je geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval, volgt er een uitkering.

Zakelijke verzekeringen praktijk

Een zakelijke (praktijk)verzekering dekt risico’s af die zich kunnen voordoen in je dagelijkse praktijk. Deze zakelijke risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor je onderneming en doorwerken in de privésfeer. Daarom is het afdekken van juist deze risico’s belangrijk. 

 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Arbeidsongeschikt
 • Ongevallen
 • Verzuimmanagement
 • Praktijkstilstand
 • Milieuschade
 • Gebouwen en inventaris

Aansprakelijkheidsverzekering

Je praktijk streeft er ongetwijfeld naar om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Toch kunnen fouten in je zorg ertoe leiden dat je aansprakelijk wordt gesteld. De mondigheid van de mensen en het claimbewustzijn van de afgelopen jaren hebben deze trend versterkt. Een aansprakelijkstelling kan ook financiële consequenties hebben, die de continuïteit van je praktijk in gevaar kunnen brengen.
Het is verstandig om deze risico’s af te dekken. Dit kun je doen door middel van het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de vermogensschade (financiële schade) die door jouw handelenis veroorzaakt,
 • terwijl de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de materiële en letselschade aan derden of werknemer dekt die door jou of je praktijk is veroorzaakt. Ook veterinair tuchtrecht valt onder de dekking.

Bij beide verzekeringen geldt dat de verzekeraar, naast het bieden van dekking tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling, namens jou verweer voert voor wat betreft de aansprakelijkstelling.

Je werknemers kunnen voor jou met de auto, fiets, of te voet onderweg zijn. Voor jou als werkgever kan dit risico’s met zich meebrengen. Tijdens de rit kan er immers een ongeluk gebeuren. Je kunt dan als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Je aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schade-inzittendenverzekering dekt niet alle schade. Een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS) kan dan uitkomst bieden.

Lees meer over deze belangrijke verzekeringen voor de onderneming.

Rechtsbijstandsverzekering

In het maatschappelijke verkeer komt het steeds meer voor dat er geschillen ontstaan die om juridische bijstand vragen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan geschillen met patiënten, leveranciers, maar ook aan geschillen met overheidsinstanties of andere belanghebbenden. Juridische bijstand bij tuchtzaken is ook vaak gedekt. In voornoemde gevallen is het inschakelen van een advocaat of ander juridisch dienstverlener relatief kostbaar. Deze kosten wegen meestal niet op tegen de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Via de rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand.

Lees meer over deze verzekering

Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer ben je de drijvende kracht van je praktijk. Mocht je ziek of arbeidsongeschikt worden, dan heeft dat rechtstreeks invloed op je inkomen. Ondernemers kunnen dan vrijwel geen beroep doen op een wettelijk vangnet en zijn dan aangewezen op hun reserves. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. Met deze verzekering kun je inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor de impact van de inkomensterugval ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid opgevangen wordt.
De premie, die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is fiscaal aftrekbaar. Mocht je onverhoopt ziek worden en een uitkering ontvangen, dan is de uitkering wel belast.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallenverzekering

Ook is het mogelijk om in aanvulling op of in plaats van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering te sluiten. Als je geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval, volgt er een uitkering.

Als je in loondienst bent, dan ben je wettelijk via de wetgever verzekerd tegen een deel van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit kent echter haar beperkingen. Er bestaan voor jou of je werkgever verzekeringen om een aanzienlijke inkomensterugval op te vangen in geval van jouw langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verzuimmanagement

Personeel vormt in veel opzichten het kapitaal van je praktijk. Wanneer je personeel onverhoopt voor kortere of langere tijd ziek wordt, dan komen er veel verantwoordelijkheden op je af. Je bent dan gebaat bij een goed verzuimmanagement. Een goed verzuimmanagement kost alleen veel tijd. Deze tijd kun je ongetwijfeld veel beter aan andere zaken besteden.

Door je praktijk door te lichten, kunnen wij je informeren over alle aspecten die te maken met een goed verzuimmanagement. Je kunt dan denken informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en de daarbij behorende wettelijke verplichtingen. Op basis van onze analyse kunnen wij uit ons partnernetwerk geschikte verzekeraars selecteren die verzuimverzekeringen aanbieden, die goed aansluiten bij jouw wensen en bij de aard van jouw praktijk. Daarbij is het niet alleen een kwestie van verzekeren. De meeste verzekeraars werken met andere professionals samen om het verzuim in zulke goed mogelijke banen te leiden. Je kunt denken aan arbodiensten, psychologen, preventiedeskundigen et cetera.

Na twee jaren arbeidsongeschiktheid krijg je (als werkgever) te maken met een verhoging van de sociale premies. Deze kun je standaard via het UWV laten lopen, maar soms kan het interessanter zijn om dit in eigen beheer te nemen via een zogenaamde WGA-verzekering.

Daarnaast bestaan er verzekeringen die je ten behoeve van je personeel kunt afsluiten om een aanzienlijke inkomensterugval op te vangen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook is het mogelijk om je personeel te verzekeren tegen de schade die kan ontstaan ten gevolge van een ongeval.

Lees meer over verzekeringen rondom personeel

Praktijkstilstand

Als je praktijk onverhoopt stil komt te vallen, dan raakt dat jou, als praktijkhouder, direct. Je bent immers voor je inkomen afhankelijk van je praktijk. De bedrijfsschadeverzekering kan daarbij uitkomst bieden. In een dergelijk geval krijg je een uitkering voor derving van de brutowinst indien je door het voorval je praktijk niet meer kunt voeren. Deze verzekeraar zal daarnaast alles in het werk stellen om te zorgen dat je zo snel mogelijk, eventueel vanuit een tijdelijke locatie, weer aan de slag kunt. Dit is zowel in het belang van de verzekeraar als van jou.

Milieuschade

Na bijvoorbeeld een brand, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan asbest of de restanten van medicijnen. Om deze stoffen op te ruimen zijn specialisten (in witte pakken) nodig. Het is dus een kostbare aangelegenheid om dit zelf te moeten betalen (en dat moet je, want de gemeente ruimt het niet voor je op), dus verzekeren is wenselijk als je dergelijke stoffen in je pand of in je praktijk hebt.

Gebouwen en inventaris

Als je eigenaar bent van een praktijkpand, spreekt het natuurlijk voor zich dat je dit pand verzekert tegen de gevolgen van schade, ontstaan door brand, storm, inbraak, water. De aankoop van het pand vergt immers een aanzienlijke investering en die wil je natuurlijk veilig hebben gesteld.

Ook is het verstandig om via een inventarisverzekering je inventaris te verzekeren tegen schade en verlies ten gevolge van deze gevaren. De continuïteit van je praktijkvoering loopt dan minder gevaar.

Indien je praktijk veel computer- en elektronica-apparatuur in haar bezit heeft, kan de dekking van een inventarisverzekering te beperkt zijn. In dat geval is een afzonderlijke elektronica/computerverzekering aan te bevelen.

Lees meer over deze verzekeringen

Particuliere verzekeringen

Particuliere of privé verzekeringen dekken risico’s af die zich in de privésfeer kunnen voordoen. In Nederland kennen we om te beginnen een aantal verplichte verzekeringen, zoals een zorgverzekering en een autoverzekering. Daarnaast kennen we verschillende verzekeringen die niet verplicht, maar wel aan te raden.

 • Particuliere aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand voor particulieren
 • Auto of motor
 • Woning en inboedel
 • Medische zorg
 • Reizen en recreatie
 • Ongevallenverzekering

Particuliere aansprakelijkheid

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat individuen zoals jij of je partner/gezinsleden aansprakelijk worden gesteld voor een fout of een ongelukje. De mondigheid van de mensen en het claimbewustzijn van de afgelopen jaren hebben deze trend versterkt. De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen groot zijn. Je kunt hierbij denken aan het veroorzaken van een verkeersongeval als voetganger of fietser. Het geeft een goed gevoel dat de financiële en juridische afwikkeling van deze aansprakelijkstelling overgenomen wordt door een verzekeraar via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Het is dus verstandig om deze risico’s af te dekken. Overigens voor een zeer beperkte premie

Lees meer over de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen

Rechtsbijstand voor particulieren

In het maatschappelijke verkeer komt het steeds meer voor dat er geschillen ontstaan die om juridische bijstand vragen. Denk aan geschillen met een winkel, uw werkgever of bijvoorbeeld overheidsinstanties.
Het inschakelen van een advocaat of ander juridisch dienstverlener is relatief kostbaar. Deze kosten wegen meestal niet op tegen de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Ter vergelijking: één jaarpremie is ongeveer gelijk aan één uur advocaatkosten. Met deze verzekering ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand en een budget om de advocaatkosten van te betalen.

Lees meer over rechtsbijstand

Auto of motor

De kans dat je in het verkeer met je auto of motor schade veroorzaakt of oploopt is aanzienlijk. Je bent minimaal verplicht om je wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Daarboven kun je deze verzekering uitbreiden en aanpassen aan je persoonlijke situatie. Schade door diefstal en inbraak kan worden meegenomen in de dekking (beperkt casco). Ook schade aan het eigen voertuig kan worden verzekerd (volledig casco). Ook kan een inzittenden of een verkeersrechtsbijstand dekking worden meegenomen. Er zijn legio mogelijkheden.  De diverse aanbieders – met name via internet – zijn zeer creatief in het beperken van dekkingen. Een goede verzekering zonder deze beperkingen laat zich dan ook adviseren.

Lees meer over de autoverzekeringen

Woning en inboedel

Als je een eigen woning hebt, dan spreekt het natuurlijk voor zich dat je je woning verzekerd wil hebben en houden. Verzekerd tegen de gevolgen van schade ontstaan door brand, storm, inbraak, water. Je eigen woning is vaak je belangrijkste investering en dat wil je natuurlijk veilig stellen. Een woonhuisverzekering biedt zekerheid en dekking voor onder andere de genoemde gevaren.
Ook is het verstandig om via een inboedelverzekering je persoonlijke eigendommen te verzekeren tegen schade, diefstal en dergelijke. Wij maken steeds meer gebruik van zogenaamde all-risk dekkingen. Hier is tegen een geringe premieopslag het gevaar van uitsluitingen (onverzekerde zaken) zeer beperkt.

Lees meer over deze verzekering

Medische zorg

Je gezondheid is natuurlijk belangrijk. Daar hoort goede medische zorg bij. De zorgverzekering is een verzekering voor de kosten van deze medische zorg. Iedereen is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Hiermee verzeker je je voor de kosten van medische zorg, waaronder de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen.
Naast deze basisverzekering kun je bij zorgverzekeraars ook aanvullende zorgverzekeringen afnemen. De mogelijkheden daartoe zijn divers. Het vinden van een zorgverzekering die bij je past is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen je helpen bij het maken van een keuze. Ook bemiddelen wij met de verzekeraars wanneer er onenigheid is over de dekking en de uitbetaling van declaraties. Dat bespaart je veel tijd en moeite (en ergernis).

Hier vind je meer informatie over de zorgverzekering

Reizen en recreatie

Wanneer je weet dat schade tijdens je (zakelijke) reis gedekt is, kun je zonder zorgen een reis boeken en op reis gaan. Je hebt dan de tijd om te ontspannen en te genieten. Een reisverzekering biedt uitkomst. Onder andere bagage, geld, geneeskundige en extra kosten zijn dan gedekt. Je kunt de verzekering eenmalig afsluiten of ieder jaar laten doorlopen. Je kunt ook overwegen om een annuleringsverzekering mee te nemen. Er zijn veel mogelijkheden, afhankelijk van je reisgedrag.
Daarnaast zijn er speciale recreatieverzekeringen, die de financiële gevolgen van schade door of aan een boot of caravan of diefstal van een boot of caravan zo goed mogelijk inperken.

Lees meer over de verzekeringsproducten voor reizen en vrije tijd

Ongevallenverzekering

Als particulier is het verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten, zelfs al wanneer je nog aan het studeren bent. Stel je voor dat je na vijf jaar studeren een trap krijgt van een paard,  blijvend invalide raakt en geen dierenarts meer kunt worden.
Een ongevallenverzekering biedt een uitkering (€100.000 netto of meer) wanneer je geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval.
Veel ongevallenverzekeringen op de markt hebben een beperkte dekking. Bij verlies van een vinger, krijg je dan bijvoorbeeld slechts een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Wij bieden een speciale dekking aan voor medici, met 50% korting op de premie in het eerste jaar.

Ons starterspakket

Voor de startende dierenarts die als zelfstandige gaat werken, hebben wij een interessant en voordelig starterspakket beschikbaar. Dit pakket is ontwikkeld door onze huisverzekeraar Raadhoven. Hierin zitten namelijk de belangrijkste verzekeringen die je nodig hebt om zonder zorgen aan de slag te kunnen.

Starterspakket voor dierenartsen

– Waar, wanneer, met wie?

 • Budget
 • Bank
 • Ouders
 • DUO schuld

– Veranderingen en de effecten (echtscheiding, overlijden, AO)
– Advies
– Continu veranderende regels

Pensioenopbouw

SPD

 • Pensioen berekenen

Zelf opbouwen

 • Sparen
 • Beleggen
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen