MSB's

Beter en breder advies voor MSB’s

Samenwerken is krachten bundelen

Op 10 juli start de nieuwe samenwerking ‘Raadgevers Consultancy’. Dan gaan vier deskundige adviseurs hun krachten bundelen. Ze zetten met elkaar zo’n 100 jaar ervaring in, waardoor ze MSB’s en andere samenwerkingsverbanden van medische professionals nog beter en breder kunnen adviseren over hun bedrijfsvoering. Niet alleen het verdien- en verdeelmodel kan tegen het licht worden gehouden, maar ook begeleiding bij praktische zaken zoals onvoldoende functionerende medisch specialisten of zieke collega’s.

Vandaag stellen we alvast een paar vragen aan initiatiefnemer Douwe de Vries om een tipje van de sluier op te lichten.

Het vraaggesprek

  • Je bent al jarenlang adviseur. Waarom kies je nu voor deze nieuwe, unieke samenwerking?

In de afgelopen jaren zijn vrijgevestigd medisch specialisten samen gaan werken in MSB’s. Daarmee is de schaal ook veranderd: in plaats van met maatschappen of met vakgroepen moet men nu met meer dan 100 artsen samenwerken. Dat betekent dat alle vraagstukken ook groter en ingewikkelder zijn. Van mensen die jarenlang gestudeerd hebben om radioloog of chirurg te worden, wordt nu verwacht dat ze als bestuurder leidinggeven aan een startup met een miljoenenomzet. Daar kunnen bestuurders wel wat hulp bij gebruiken.

Ook van ons als adviseur wordt nu dus veel meer expertise gevraagd. Door onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we niet alleen beter adviseren, we kunnen ook grotere en meer ingewikkelde projecten aanpakken. Als individuele adviseurs zijn we allemaal in staat om een verdienmodel kritisch tegen het licht te houden. Maar door samen te werken kunnen we ook een alternatief bedenken waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden.

  • De tijd waarin de vakgroep de maat der dingen was is dus voorbij. Hoe heeft dat jouw rol als adviseur veranderd?

De wereld van medisch specialisten is de afgelopen jaren enorm veranderd. Binnen de MSB’s ligt de nadruk vooral op het ondernemerschap. Het gaat niet alleen om afspraken maken met collega’s om het ondernemerschap te behouden, maar ook het samen optrekken en afspraken maken met externe partijen zoals ziekenhuizen, partners in de regio en zorgverzekeraars. Je moet met elkaar gaan investeren en de winst zien te vergroten.

Dat betekent dat je als adviseur ook een andere rol krijgt. Samen met het bestuur moet je ondernemingsplannen ontwerpen. Je kunt samen met het ziekenhuis optrekken en investeren in medische apparatuur of operatiekamers. Maar als alternatief kun je ook juist samenwerkingspartners in de regio zoeken en bijdragen aan de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg en op die manier de onafhankelijkheid van het MSB vergroten. Welke keuzes je maakt hangt af van de visie en het beleid dat je met elkaar opstelt.

Maar niet alles is theorie. Uitvoering is minstens zo belangrijk. Wij begeleiden het bestuur juist in hele praktische zaken. Hoe voer je onderhandelingen met het ziekenhuis? Hoe vergroot je het draagvlak voor beslissingen onder de leden en hoe ga je om met weerstand? Als bestuur moet je soms ingrijpen omdat de samenwerking in een vakgroep verstoord is. Dan moet je directe collega’s begeleiden die ruzie hebben of disfunctioneren.

  • Binnen een MSB moet de winst ook verdeeld worden, dat leidt wel eens tot problemen. Bij Raadgevers Kuijkhoven ben je ook vennoot en moeten de inkomsten verdeeld worden. Heb je veel aan je eigen ervaringen?

Je moet inderdaad goede afspraken maken over hoe je de winst verdeelt. Om te kunnen vermenigvuldigen moet je ook met elkaar kunnen delen. Maar over ons eigen verdeelmodel binnen de consultancy hebben wij niet langer dan een half uur gesproken. De uitgangspunten waren duidelijk en werden door iedereen onderschreven. Als iedereen bereid is om een compromis te sluiten én je kunt eerlijke en transparante afspraken maken, dan hoeft het niet ingewikkeld te zijn.

Het belangrijkste om te onthouden is dat als één medisch specialist meer gaat verdienen, het geld ergens vandaan moet komen. Dat gaat per definitie ten koste van collega’s en dus moet je elkaar wat kunnen gunnen. Maar om op lange termijn samen te werken moeten de afspraken wel eerlijk zijn: dat betekent geen onverklaarbare verschillen, maar ook geen onverklaarbare gelijkheid.

  • Nu jullie grotere en ingewikkeldere projecten kunnen oppakken, zijn er doelen die jij de komende jaren graag wil bereiken?

Ja, absoluut. Bij veel MSB’s kom ik onvrede tegen over het verdeelmodel. Voor de leden van het MSB is het model vaak niet inzichtelijk. Het is niet ok dat er een expert moet komen om een vraag over het aandeel in de winst van een lid van het MSB te beantwoorden, omdat het model zo ingewikkeld is dat het bestuur er zelf niet uit komt. En als deze expert vervolgens uitlegt hoe het model werkt, dat dan toch het gevoel blijft hangen dat er iets niet klopt. Omdat de medisch specialist er de vinger er niet op kan leggen waar het nou wringt, leidt dit tot sluimerende onvrede.

Daarnaast houdt men te weinig rekening met wat ik noem ‘de lokale component’; het specifieke karakter dat elk ziekenhuis heeft. In een universeel model houdt men geen rekening met het feit dat een ziekenhuis bijvoorbeeld in een krimpregio ligt of dat er in regio juist veel jonge mensen wonen. Of wanneer het ziekenhuis en het MSB ervoor kiezen om zich in een bepaalde richting te specialiseren of bepaalde zorg niet aan te bieden.

Als het ons lukt om in de komende jaren een model te ontwikkelen dat transparant en eenvoudig te doorgronden is én waarin het mogelijk is om met lokale omstandigheden rekening te houden, dan vind ik dat een een enorme prestatie. Ik ben me ervan bewust dat dit een grote ambitie is, maar tegelijkertijd heb ik het vertrouwen dat onze club mensen de capaciteiten heeft om dit voor elkaar te krijgen.

Nieuwsgierig?

Volgende week publiceren wij meer over dit onderwerp. Dan komt u meer te weten over deze nieuwe dienstverlening en over de consultants!

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen