gevolgen coronavirus verzekeringen

(update: 27 maart 2020)

De gevolgen van het coronavirus voor uw verzekeringen

In dit artikel houden wij u op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor uw verzekeringen. Wij proberen de informatie in dit artikel zo actueel mogelijk te houden. Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Uw adviseur is gewoon bereikbaar.

Langere betalingstermijn premies

Raadhoven is met diverse verzekeraars in gesprek om een langere betalingstermijn te regelen voor onze zelfstandige medische ondernemers met aantoonbare liquiditeitsproblemen. Ons streven is om de betalingstermijn op te rekken van 30 naar 90, waarbij de dekking natuurlijk gewoon van kracht blijft. Met enkele verzekeraars hebben wij al afspraken gemaakt. Heeft u liquiditeitsproblemen, neemt u dan contact op met uw adviseur en bespreek de situatie met hem of haar.

U kunt natuurlijk ook de betalingstermijn wijzigen naar bijvoorbeeld 1 maand, zodat u niet direct de hele jaarpremie in één keer moet voldoen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wij zijn in gesprek met de belangrijkste aanbieders van AOV’s over zaken als premiebetaling, wel besmet maar niet ziek, enz. Hieronder geven wij u een samenvatting van de informatie tot nu toe.

Movir

Als u door betalingsproblemen de premie niet (tijdig) kunt betalen is Movir natuurlijk bereid om mee te denken. Neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan voor u bijvoorbeeld de betalingstermijn veranderen of een eventueel tijdelijk uitstel van betaling regelen, zonder dat Movir een incassotraject start. Verder biedt Movir veel praktische informatie op haar website aan.

Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Reaal

Als u door betalingsproblemen de premie niet (tijdig) kunt betalen is Reaal natuurlijk bereid om mee te denken. Neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan voor u bijvoorbeeld de betalingstermijn veranderen of een eventueel tijdelijk uitstel van betaling regelen, zonder dat Reaal een incassotraject start.

Verder biedt Reaal praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Goudse

Goudse heeft diverse maatregelen beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat u eerst overlegt met uw adviseur als u gebruik wilt maken van één van deze maatregelen.

  • U kunt tijdelijk het verzekerde bedrag verlagen tot een minimum van € 10.000. De verlaging moet uiterlijk 1 juni a.s. ingaan. U kunt binnen één jaar weer naar het oorspronkelijke verzekerde bedrag zonder medische waarborgen.
  • U kunt de verzekering tijdelijk schorsen. Normaal gesproken betaalt u dan 15% van de premie, maar als de schorsing uiterlijk ingaat op 1 juni a.s. betaalt u helemaal geen premie meer. Als u de schorsing binnen één jaar opheft, zijn geen medische waarborgen nodig.

Goudse heeft een loket geopend voor klanten met liquiditeitsproblemen. Heeft u een liquiditeitsproblemen en kunt u de premie niet of niet tijdig betalen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Verder biedt Goudse praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

De Amersfoortse

Aanmaningen worden allemaal een maand opgeschoven. Verder kent De Amersfoortse geen toeslag voor termijnbetaling bij individuele AOV. De Amersfoortse geeft aan dat betalingsregelingen mogelijk zijn, maar geeft verder summiere informatie. Wij blijven in gesprek met De Amersfoortse.

Verder biedt De Amersfoortse beperkte praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Allianz

Wij zijn nog in gesprek met Allianz en informeren u op deze plek als er meer bekend is. Heeft u liquiditeitsproblemen en kunt de premie niet of niet tijdig betalen? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij gaan u hoe dan ook proberen te helpen.

Verder biedt Allianz beperkte praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Verzuimverzekering

In een eerder bericht deelde onze huisverzekeraar Raadhoven u mee dat het lastig is om de risico’s van het coronavirus in te schatten. Daarom hadden zij het afgeven van offertes voor een verzuimverzekering opgeschort. Inmiddels is het weer mogelijk om voor (para)medische en veterinaire praktijken offertes aan te vragen voor een verzuimverzekering. Wel geldt een minimale eigen risicotermijn van 30 dagen.

Het is niet mogelijk om op lopende verzekeringen een risicoverzwaring aan te vragen. Dit wil zeggen een kort eigen risicotermijn, hogere dekkingspercentages of het meeverzekeren van werkgeverslasten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, heeft voormalig minister Bruins besloten dat artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, bij uitzondering weer aan de slag mogen in de zorg zonder dat een registratie is vereist. Deze noodmaatregel is sinds 18 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order.

Vanzelfsprekend geven wij in lijn met deze noodmaatregel dekking voor artsen en verpleegkundigen:

  • waarvan de BIG-inschrijving na 1 januari 2018 is verlopen; en
  • die actief zijn binnen een bij Raadhoven voor aansprakelijkheid verzekerde medische instelling of praktijk.

Raadhoven biedt ook dekking voor geneeskunde studenten of herintreders die werkzaamheden verrichten in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19 (Coronavirus). De dekking geldt alleen als zij onder de verantwoordelijkheid en op aanwijzingen van verzekerden met een BIG-registratie deze werkzaamheden verrichten. Deze dekking valt ook binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen voor medische instellingen of beroepen.

De verruimde dekkingen van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn van toepassing zolang de noodmaatregel van toepassing is.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Lees ons eerdere artikel over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen.

Pensioenregelingen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen, zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen, omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.

Kijk voor meer informatie op de site van verzekeraars.nl.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen