MSB en RvB; gelijkgerichtheid in de praktijk

Een MSB heeft veel invloed op de inrichting van de zorg in een ziekenhuis en zit dus veel en vaak aan tafel bij de Raad van Bestuur. Gelijkgerichtheid in de belangen van het MSB en de Raad van Bestuur is een thema dat in veel publicaties over de ziekenhuis zorg wordt aangestipt. Maar hoe geef je dat in de praktijk goed vorm?

Bestuurder versus professional

Een goede relatie tussen samenwerkende partijen is een eerste voorwaarde om tot goede afspraken en afstemming te komen over het beleid en uitvoering van de te leveren zorg. Hierbij kunnen standpunten van de organisatie en het MSB weleens botsen. Het is de kunst om deze botsingen professioneel te behandelen en kritiek niet persoonlijk op te vatten. De gunfactor moet op orde zijn.

Planningscyclus

In een groot aantal ziekenhuizen is de planningscyclus om te komen tot afspraken met de zorgverzekeraars een proces dat top-down wordt aangestuurd. Het MSB, waar een groot deel van de inhoud van de zorg zit, wordt pas in een laat stadium betrokken. Dit leidt ertoe dat innovatie en juiste zorg op de juiste plek vaak niet goed van de grond komen. Als de cyclus anders wordt ingestoken, door eerst samen met artsen zorginhoudelijke plannen per vakgroep te formuleren en die op ziekenhuis niveau te coördineren en vervolgens prioriteiten te stellen (plans up, goals down) zullen de mogelijkheden om effectieve zorg te leveren worden vergroot. De capaciteitsbegroting is hierbij een goed stuurmiddel.

Ondernemen

Niet alle zorg, die een MSB kan leveren hoeft binnen de muren van het ziekenhuis te worden geleverd. Initiatieven om zorg in ZBC’s onder te brengen betekenen voor een ziekenhuis vaak omzetverlies, waar geen kostenreductie tegenover staat. Hier zal een ziekenhuis zich terughoudend in opstellen. Daar waar een MSB overweegt om initiatieven buten de muren van een ziekenhuis op te zetten heeft dit de meeste kans van slagen als dit gezamenlijk met het ziekenhuis plaatsvindt. Het MSB brengt inhoudelijke kennis in ,het ziekenhuis facilitaire kennis (gebouw, ICT, etc. ). Zo wordt voorkomen dat belangen niet gelijk lopen, waardoor er inertie ontstaat en initiatieven niet van de grond komen.

Verdienmodel

Het liefst maken partijen meerjaren afspraken over het verdienmodel van het MSB. Vanaf 2015 heeft dit meestal de vorm van een percentage van de omzet van het ziekenhuis. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht door het ziekenhuis. Dit betreft meestal door belasting van de aansprakelijkheid verzekering ,de kosten van PA/VS en kosten van arts-assistenten. Zowel voor het ziekenhuis als het MSB is het belangrijk om te weten of de gemaakte afspreken fair zijn en niet op een onverklaarbare wijze uit de pas lopen met andere instellingen. Een benchmark bewijst hier goede diensten zo weten wij ondertussen uit onze praktijk.

De positie van de medisch specialist in het ziekenhuis is al decennia lang onderwerp van discussie. Hoe kan de onafhankelijke positie van de arts gewaarborgd blijven zonder dat dit ten koste van de bestuurbaarheid van het ziekenhuis gaat?

Wilt u over dit thema met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Wat vind jij ervan?

Wil je over dit thema met ons van gedachten wisselen. Neem contact op met onze coordinator Mick Snel.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen