Samenwerken in een MSB

Binnen een MSB werken veel medisch specialisten van verschillende disciplines samen. Vanuit een gelijkwaardige positie zijn de leden van een MSB samen verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve zorg. Dat brengt unieke uitdagingen met zich mee.

Alle uitdagingen en problemen in de samenwerking moeten onderling opgelost worden. Dat kan alleen met heldere, rechtvaardige afspraken waarbij zakelijke belangen in balans zijn met een persoonlijke benadering.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen hoopt dat het hem of haar niet overkomt, maar ook onder medisch specialisten komt het voor: uitval door langdurige ziekte. Als een medisch specialist volledig arbeidsongeschikt is en niet langer zijn of haar vak kan uitoefenen zijn de persoonlijke gevolgen groot, maar is de conclusie helder. De situatie wordt ingewikkelder als de zieke specialist langzaam weer wil terugkeren op de werkvloer. Dan is vaak niet duidelijk of volledige terugkeer haalbaar is en wat de gevolgen zijn als de specialist nog maar gedeeltelijk zijn of haar eigen vak kan blijven uitoefenen. De uitdaging voor een MSB bestuur is om duidelijke afspraken te maken over de begeleiding, de rol van de vakgroep en de gevolgen. Bovendien zal een onafhankelijke expert, zoals een bedrijfsarts, moeten vaststellen wat de medische mogelijkheden zijn om terug te keren.

Functioneren

De patiëntveiligheid en de kwaliteit van de geleverde zorg heeft voor een MSB de hoogste prioriteit. Als dat niet op orde is, dan moet er ingegrepen worden. Het komt zelden voor, maar soms levert een medisch specialist niet de nodige kwaliteit. Het kan ook zijn dat de kwaliteit wel op orde is, maar het dat de productie achterblijft bij de rest van de vakgroep. Het zal de vakgroep zijn die dit als eerste waarneemt, maar het MSB bestuur zal hier ook verantwoordelijkheden moeten dragen. Op dat moment moet je als collega’s elkaar aanspreken op het functioneren. Daarbij zal de betreffende collega de mogelijkheid moeten krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Dan zal in overleg met de vakgroep een verbetertraject ingericht moeten worden. Daarbij zullen ook afspraken afgemaakt moeten worden als het traject niet succesvol afgerond wordt.

Onderlinge verhoudingen

Waar mensen samenwerken ontstaan soms meningsverschillen. Zolang medici daar professioneel en constructief in blijven handelen is dat onderdeel van de dagelijkse samenwerking. Maar meningsverschillen kunnen uitgroeien tot conflicten. Het zal in eerste instantie aan de betrokkenen zijn om tot een oplossing te komen. Als de gemoederen echt hoog oplopen of als de patiëntenzorg in gevaar komt dan zal het MSB in moeten grijpen. Omdat het MSB door het ziekenhuis wordt afgerekend op de resultaten heeft het MSB de eindverantwoordelijkheid. Zorgvuldig handelen is daarbij geboden omdat de belangen groot zijn waarbij voorkomen moet worden dat het MSB onderdeel wordt van het geschil.

Wat vind jij ervan?

Wil je over dit thema met ons van gedachten wisselen. Neem contact op met onze coordinator Mick Snel.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen