Loonstijgingen en het MSB

Loonstijgingen CAO ziekenhuizen; wordt MSB kind van de rekening?

Afgelopen weekend was het zo ver. Na collectieve acties, moeizame onderhandelingen en een externe verkenner was er eindelijk een akkoord over de nieuwe cao Ziekenhuizen. Het belangrijkste in dit akkoord is de forse loonsverhoging voor het ziekenhuispersoneel. Niemand kan ontkennen dat de medewerkers dit verdienen, maar de vraag is natuurlijk: wie is straks het kind van de rekening?

Cao kost 210 miljoen extra

Al voor het akkoord werden de eerste waarschuwingen gegeven. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft nu bekend gemaakt dat er 210 miljoen euro extra nodig is om de nieuwe cao te betalen. Dit zal er toe leiden dat bij een deel van de ziekenhuizen het positieve exploitatieresultaat verdampt. Bij monde van de voorzitter wordt de bal neergelegd bij zorgverzekeraars en de overheid. En zelfs als deze partijen bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, dan zullen zij maar een deel van de kosten dragen.

De loondienstballon

Het logische gevolg is dat ziekenhuizen zelf op zoek gaan naar manieren om de nieuwe gaten in de exploitatie te dichten. Daarbij wordt er direct gekeken naar de hoge beloningen voor medisch specialisten.
Al voor het akkoord er was dreigde de aloude ballon over medisch specialisten in loondienst weer opgelaten te worden. Uit veronderstelde besparingen, die deze actie oplevert, kunnen de extra loonkosten worden gefinancierd Maar omdat deze geluiden zich beperkten tot de oppositie heeft Minister Bruins deze optie voorlopig uitgesloten.

Samen verantwoordelijk

Vanuit de gedachte dat ziekenhuis en MSB samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg, zal ook van MSB’s gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren. Het MSB zal deze verantwoordelijkheid ook moeten dragen en kan zich niet enkel en alleen aan deze verplichting onttrekken. Maar simpelweg doorbelasten van loonkosten is niet de oplossing en zal alleen maar leiden tot grimmige discussies die de relatie tussen ziekenhuis en MSB onder druk zet.

Efficiënter maken van de zorg

De oplossing ligt juist in het samen met het ziekenhuis efficiënter maken van de zorg. Laat de juiste zorg aanbieden door de Juiste zorgverlener. Breid de “verlengde arm” in overleg verder uit. Er zijn specialismen die hier ervaring mee hebben omdat er een tekort is. Gebruik deze kennis en ervaring om ook op andere specialismen pro-actief aan de slag te gaan. Ga aan de slag met taakherschikking, anderhalve lijnszorg en focus op specifieke patiënten populaties.

Niet alleen bedreigingen, ook kansen

Met de verwachting dat de overheid niet ruimhartig zal optreden en ziekenhuizen hard op zoek moeten naar middelen om de loonsverhogingen te betalen, zijn er niet alleen bedreigingen voor de medisch specialist. Juist voor een pro-actief MSB, die het initiatief naar zich toetrekt en bereid is kritisch na te denken over haar eigen rol binnen het ziekenhuis, liggen er mogelijkheden. Dan is te voorkomen dat het MSB het kind van de rekening wordt.

Wat kunnen wij doen?

Onze specialisten bij Raadgevers Consultancy helpen MSB’s om pro-actief en slagvaardig te zijn. Die houding is in deze situatie lastig maar noodzakelijk. Wij voorzien MSB’s van advies en helpen onder andere bij het bepalen van de strategie en overleg met de achterban.  

Namens Raadgevers Consultancy: Arjan Bonthond en Douwe de Vries.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen