goodwillregeling

Column deel 4: Goodwillregeling

In de discussie over een verplicht loondienstverband voor medisch specialisten is het maar de vraag of dit echt een bezuiniging oplevert. In een eerdere bijdrage heb ik aan de hand van een denkbeeldig ziekenhuis laten zien dat dat helemaal niet zeker is.

Ik heb in die bijdrage bewust één aspect overgeslagen: de goodwill. Bij een overgang naar loondienst is dit weliswaar geen structurele kostenpost. Maar zelfs als dat incidenteel is, heeft dit nog een enorme impact.

Goodwill binnen het MSB

Alle vrijgevestigde medisch specialisten hebben geïnvesteerd in het MSB. Zij hebben zich ingekocht en hebben een deel van de goodwill overgenomen. De waarde hiervan is ongeveer 1 maal de jaarwinst van één specialist. Steeds vaker wordt dit gedaan door middel van een inverdienregeling, die eenzelfde bedrag in 2 of 3 jaar inhoudt op het winstrecht. Als een medisch specialist uittreedt zal hij zijn aandeel in de goodwill weer terug verkopen aan het MSB. Deze verplichtingen tussen MSB en specialist, zijn bindend vastgelegd in de overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten.

De Tweede Kamer

In het rapport dat advocatenkantoor AKD heeft opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer wordt kort aandacht besteed aan goodwill. Gesteld wordt dat goodwill niet kwalificeert als eigendom en dat de overheid niet verplicht is de goodwillrechten – geschat op 2 miljard euro – volledig te vergoeden. Bij deze analyse zijn kritische kanttekeningen te maken. Als alle vrijgevestigde medisch specialisten in loondienst gaan, zullen zij hiervoor in ieder geval gecompenseerd moeten worden.

Compensatie bij verplicht loondienst

Bij een verplicht loondienst zal dus een vorm van compensatie moeten worden geboden om de overstap mogelijk te maken. Ter illustratie van de omvang van deze vergoeding heb ik een korte berekening gemaakt. Daarbij ben ik uitgegaan van een goodwillsom van € 250.000 per specialist. Als het ziekenhuis de medisch specialist in dienst neemt zal het ziekenhuis de goodwill moeten compenseren. Voor het denkbeeldige ziekenhuis uit mijn eerdere bijdrage zou er totaal 25 miljoen euro betaald moeten worden. Daarbij ga ik er vanuit dat de specialisten niet in 1 keer hoeven te worden betaald. Als we uitgaan van een minimale termijn van 3 jaar en een maximale termijn van 7 jaren dan ontstaat het volgende beeld

Het saldo voor dit ziekenhuis wordt nu van positief zwaar negatief, als we uitgaan van een AMS-aanbod met 21% dienstentoeslag. Bij 15 % toeslag ligt dat iets beter, maar nog steeds stevig in de min. Pas als het ziekenhuis er 7 jaren over kan doen om haar specialisten uit te betalen, ontstaat er een negatief saldo dat voor het ziekenhuis te overbruggen valt, bij een reguliere jaarwinst van circa 4 miljoen euro per jaar.

Bij deze berekening is een nuancering op zijn plaats. Hoe de compensatie exact vastgesteld moet worden is onderwerp van discussie. Zoals eerder vermeld is het de vraag of de volledige goodwill gecompenseerd moet worden. Daar staat tegenover dat specialisten ook andere schade vergoed willen zien, zoals hogere pensioenlasten en de kosten voor het opheffen van hun MSB.

Een andere nuancering is dat er vanuit wordt gegaan dat de goodwill zoals gebruikelijk op eenmaal de jaarwinst wordt gesteld. Maar als een MSB gewaardeerd wordt door een onafhankelijk valuator op de wijze zoals hij of zij reguliere bedrijven waardeert, dan kan de waarde veel hoger uitvallen. In de farmacie en tandheelkunde zijn ketens bijvoorbeeld bereid een substantieel hogere waarde toe te kennen aan medische bedrijven. De waarde van deze zorgbedrijven ligt blijkbaar hoger dan in de beroepsgroep gebruikelijk is.

En de kosten van de procedures?

Tot slot is er nog een andere, mogelijk zeer omvangrijke, kostenpost. Juist omdat niet duidelijk is hoe groot de compensatie moet zijn, maar de financiële belangen groot zijn, zullen er langlopende en kostbare juridische procedures gevoerd gaan worden. De grote vraag is wie deze kosten gaat dragen. Als ziekenhuizen de lasten hiervan ook nog zelf moeten dragen, zullen zij, vrijwel zonder uitzondering, in grote financiële problemen komen.

Van de redactie:
Dit is deel vier van een serie artikelen waarin Douwe de Vries een bijdrage levert aan het debat over een verplicht loondienstverband voor medisch specialisten in ziekenhuizen. Vanuit zijn decennialange ervaring als financieel adviseur voor medisch specialisten verdiept hij zich sinds de jaren ’80 al in dit onderwerp. In een aantal artikelen wil hij een aantal aspecten beschouwen, duiden en soms prikkelen. Zijn eerdere bijdragen kan je hier vinden.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen