Veterinaire nazomer

Veterinaire nazomer 2022

Het was een lange hete zomer. Droogte, wachtenden op Schiphol, om maar een paar zaken te noemen. Ook dierenartsen hebben zo hun problematiek. Landelijke ontwikkelingen zoals het stikstofdebat, stoppende boeren, vogelgriep, zijn problemen die ook hun weerslag hebben op de praktijksituatie van dierenartsen. Er wordt zoals ik het zie weloverwogen mee omgegaan en per praktijk een eigen beleid op geformuleerd. Geen reden dus voor overhaaste beslissingen.

Veterinair gaat het voor de wind. Er is nog steeds veel werk te verzetten. Met name de corona-huisdieren hebben de omzetten verhoogd, hetgeen ook meer arbeid vereist. Ook in de veterinaire sector zijn er nog steeds te weinig arbeidskrachten, met name dierenartsen zijn zeer schaars.

Binding personeel aan je praktijk

Gezien de schaarste is het nog belangrijker om je personeel te binden aan jouw praktijk. Maar hoe doe je dat? Gelukkig zijn er allerlei middelen die je kunt inzetten om dit te realiseren.

Wij denken graag met je mee. Wij hebben een innovatieve kijk op personeelsbeleid en kunnen je op dat gebied volledig ontzorgen. Verdieping op punten als begeleiding van medewerkers, verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden (verlof, pensioen, flexibiliteit), zijn zaken waar wij ons op richten. Lees meer hierover op www.inzetmetzorg.nl.

Het carrièrepad van de dierenarts

Er gaat evidence-based inzicht komen in de ontwikkelingen in het carrièrepad van de dierenarts. Waar er voorheen vanuit verschillende bronnen onder andere werd gezien dat circa één op vijf na een jaar of vijf na afstuderen het vak weer verlaat, is nu vastgesteld dat het rond de 17% ligt. Meten is weten!

Recent zijn ook het aandeel van de ZZP’ers in de markt en feminisering onderzocht. Vragen aangaande arbeidsbeloning, werk-privébalans, werkdruk-ervaring, en begeleiding op de werkvloer staan ook op de planning. Mooi dat dit gebeurt, zo kan de beroepsgroep beter inspelen op wensen en behoeften van de huidige generatie dierenartsen.

De ketens – Evidensia overnames on hold

Overnames door ketens zijn er ook nog steeds, en er is zelfs een nieuwe Zuid-Afrikaanse speler (Companion Healthcare) op de Nederlandse markt gekomen.

Evidensia heeft mij bericht dat de overnames momenteel on hold staan en ook dat reeds getekende LOI’s (=Letter of Intend) en lopende Due Dilligence onderzoeken (wat is de stand van zaken in de praktijk precies) stopgezet zijn. Als reden geeft men ‘macro-economische verwachtingen’. Ik ben wel benieuwd wat het precies is.

Zoals ik het waarneem, worden met name praktijken die met serieuze opvolgingsproblematiek zitten overgenomen, hetgeen mogelijk versterkt wordt door krapte op de arbeidsmarkt. De overnemende ketens zijn overigens wel kritischer geworden ten aanzien van de personele bezetting in over te nemen praktijken.

Het is en blijft dus raadzaam om ruim voor je voorgenomen pensioendatum na te gaan hoe je je opvolging in de praktijk wil inrichten.

Begeleiding en advies

Het ondernemerschap onder dierenartsen is nog altijd sterk aanwezig. Het aantal verzoeken om begeleiding en advies rondom het verkopen van je praktijk, starten van een eigen praktijk, associëren in een maatschap, en werken als ZZP’er stijgt nog steeds in onze adviespraktijk.
Heb je vragen of wil je sparren, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen