Pensioen uitkeren of doorbeleggen

De uitkerende pensioenrekening

Veel mensen hebben door de jaren heen kapitaal opgebouwd in een lijfrenteverzekering of op een pensioenrekening. Na de opbouwfase komt de uitkeringsfase. Dan moeten er uitkeringen worden aangekocht. In jargon spreken wij dan over een oudedagslijfrente. in dit artikel duiden wij dit aan als pensioenuitkeringen.

Omdat over de inleg in de opbouwfase aftrek is genoten, wordt in de uitkeringsfase over de uitkeringen belastingen ingehouden.

Welke mogelijkheden heeft u in de uitkeringsfase?

Sparen of beleggen

Het opgebouwde kapitaal kan worden overgedragen aan een bank of verzekeraar, die u in ruil daarvoor vaste en gelijkmatige pensioenuitkeringen biedt. De bank of verzekeraar berekent deze uitkeringen op basis van een rente. De rente wordt gerelateerd aan de uitkeringsperiode.

U kunt ook kiezen om geen vaste, gegarandeerde uitkeringen te ontvangen, maar voor uitkeringen die afhankelijk zijn van beleggingsrendement. Verzekeraars bieden dit product niet meer aan. Beleggingsondernemingen bieden sinds kort een pensioenuitkering op basis van beleggen aan.

Doorbeleggen

Doorbeleggen is in Nederland nog niet ingeburgerd. Met name in Amerika is dit wel een wijdverspreid fenomeen. Onze verwachting is dat ook in Nederland mensen ervoor zullen kiezen om (een deel van) het kapitaal door te beleggen, omdat de door banken en verzekeraars geboden rentestanden historisch laag zijn. Zoals eerder geschreven kan de huidige rentevergoeding het verlies in koopkracht door de jaren heen niet voldoende vergoeden.

Daarnaast zien wij dat mensen met hun AOW en een werknemers- of beroepspensioen aanspraken in de rentesfeer hebben en dat zij daardoor meer bereid zijn om aanvullende aanspraken uit hun lijfrenteverzekering of pensioenrekening (deels) in de beleggingssfeer onder te brengen.

Voor het totale pensioenplaatje betekent dit dan dat slechts een deel wordt belegd. Dat dempt het beleggingsrisico al voor een belangrijk deel. Vervolgens zal het deel wat doorbelegd wordt bestaan uit een goed gespreide beleggingsportefeuille. Daarmee wordt het risico verder gedempt.

Kortom, doorbeleggen (voor uitstel en ook voor uitkering) zal in belangstelling groeien voor mensen die met een stukje meer risico een groeicomponent aan hun oudedagsinkomen willen toevoegen.

De spelregels

Een pensioenuitkering is in essentie niet complex. Er wordt op een uitkerende pensioenrekening geld gestort en van die rekeningen worden maandelijks of jaarlijks pensioenuitkeringen gedaan door een deel van de beleggingen te verkopen. U kunt daarbij kiezen uit een tijdelijke of een normale pensioenuitkering.

  • Bij een tijdelijke pensioenuitkering start de pensioenuitkering in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De minimale looptijd is dan 5 jaar. Is de looptijd tussen de tussen de 5 en 20 jaar dan mag de pensioenuitkering jaarlijks niet hoger zijn dan € 22.735,- bruto (2022).
  • U kunt ook gebruik maken van een normale pensioenuitkering. Als u bij aanvang van de uitkeringen de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt dan dient de looptijd ten minste 20 jaar plus het aantal volle jaren dat u jonger bent dan de AOW-leeftijd te bedragen. Als u de pensioenuitkering start in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, dan dient de looptijd minimaal 20 jaar te zijn. In tegenstelling tot de tijdelijke pensioenuitkering kent de normale pensioenuitkering geen uitkeringslimiet.

De pensioenuitkeringen worden ieder jaar opnieuw berekend. In het eerste jaar wordt nog geen rekening gehouden met beleggingsrendement en is de pensioenuitkering afhankelijk van het gestorte vermogen, de resterende uitkeringsduur en de rekenrente (het zogenaamde U-rendement) op de startdatum. In de daarop volgende jaren wordt niet meer gerekend met het gestorte vermogen, maar met het werkelijke belegd vermogen. De hoogte van dit belegd vermogen is afhankelijk van reeds gedane pensioenuitkeringen en het beleggingsrendement.

Een rekenvoorbeeld

Stel u heeft € 100.000 aan pensioenkapitaal opgebouwd en u gaat daarmee een normale pensioenuitkering aankopen bij een bank. De bank biedt daarvoor 1,4% aan rente. Over de hele looptijd wordt er dan circa € 115.000 uitgekeerd.
Is dat voldoende? Waarschijnlijk niet. De inflatie (CPI 2015=100, alle bestedingen) bedraagt sinds 1996 gemiddeld 1,9%. Dat betekent dat op de ontvangen uitkeringen koopkrachtverlies wordt geleden.

Stel nu dat u ervoor kiest om dit bedrag te beleggen en in 20 jaar te laten uitkeren. De verwachte rendementen zijn dan afhankelijk van het risicoprofiel dat u kiest maar liggen altijd nog hoger dan bij sparen. Bij beleggen heeft u geen gegarandeerd rendement. Om het risico goed in kaart te brengen, gaan wij dan per risicoprofiel uit van pessimistische, verwachte en optimistische scenario’s. Hieronder wordt uitkeren d.m.v. sparen vergeleken met beleggen:

Totale pensioenuitkeringen over 20 jaar

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van fondsen binnen een portefeuille.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Sparen kost geld

Sparen is alleen interessanter dan beleggen als wij uitgaan van pessimistische scenario’s. In de verwachte en optimistische scenario’s is beleggen aanzienlijk aantrekkelijker en zorgt het ook voor behoud van koopkracht (en groei) op de uitkeringen.

De opbouw van de pensioenuitkeringen

Zeker bij lange uitkeringsperiodes zullen pensioenuitkeringen in de beleggingssfeer een stijgend verloop kennen. De meeste mensen zullen echter meer behoefte aan extra inkomen hebben in de eerste 10 jaar van hun pensioen. Dat kan worden ondervangen door te kiezen voor een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal  € 22.089,- bruto (2020). Wordt die uitkeringslimiet overschreden, dan kan een normale pensioenuitkering (waarvoor geen uitkeringslimiet geldt) worden gecombineerd met een tijdelijke pensioenuitkering (zeg 10 jaar) waardoor u onder de uitkeringslimiet blijft. De pensioenuitkeringen zijn dan in de eerste 10 jaar hoger dan in de laatste tien jaar. Wij kunnen u helpen om dat in kaart te brengen.

Omzetten van een reeds ingegane pensioenuitkering

Als u al een lopende pensioenuitkering heeft, dan is het ook mogelijk dat u deze voortzet in een andere pensioenuitkering. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan het omzetten van pensioenuitkering die gebaseerd is op een lage rente in een pensioenuitkering die afhankelijk is van een beleggingsresultaat. U bent ook vrij om dan te wijzigen van uitkeringstype, bijvoorbeeld van een “levenslange” pensioenuitkering naar een tijdelijke uitkering en van een verzekerde uitkering naar een bancaire uitkering.

De fiscus stelt dat deze omzetting fiscaal geruisloos kan plaatsvinden. Na omzetting wordt de pensioenuitkering dan gezien beschouwd als een voortzetting van de eerdere uitkering. Daar zij wel voorwaarden aan verbonden:

  • Een tijdelijke uitkering loopt dan nog voor de resterende oorspronkelijke looptijd door, maar minimaal voor 5 jaar (tenzij de resterende looptijd korter is dan 5 jaar).
  • Een “levenslange” uitkering loopt in principe dan minimaal 20 jaar door. Dat wordt korter zodra er na de AOW-datum een omzetting plaatsvindt, in welk geval deze 20 jaar verminderd wordt met het aantal hele uitkeringsjaren na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (doch minimaal uitkeringsduur van 5 jaar).

Meer weten?

Indien u het beleggingsrisico kunt dragen en wilt nemen, dan is het zeker het overwegen waard om (een deel van) het opgebouwde pensioenkapitaal uit te laten keren met een uitkerende pensioenrekening. De keuze zal mede afhangen van de mate waarin het verdere oudedagsinkomen gegarandeerd is en hoeveel behoefte u heeft aan behoud van koopkracht.

Wilt u meer weten over de over de uitkerende pensioenrekening? Bekijk dan onze beleggingsoplossingen voor uitkerende pensioenrekeningen van OAKK of Impactbeleggen of neem contact op met mij of uw vaste adviseur.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen