Raadgevers Kuijkhoven
Uw adviseur voor ondernemen met zorg

Vraag vrijblijvend informatie aan

Ketenvorming in veterinair Nederland

Vooruitkijken naar 2017huskies-273409_640

In februari 2016 schreef ik over mijn bevindingen ten aanzien van de ketenvorming in Nederland door buitenlandse investeerders (Evidensia, AniCura, CVS en DGN). Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is er sindsdien – aan de oppervlakte in ieder geval – niet zo veel gebeurd.

Tam-tam

‘Men’ – de dierenartsen tam-tam is oorverdovend – herhaalt met name de stand van zaken per januari 2016. Sindsdien zijn er slechts enkele definitieve overnames geregistreerd. Het gonst wel volop en het lijkt erop dat er naast de overname van Dieren Zorg Groep, veel onderhandelingen bezig zijn, in verschillende stadia van voltooiing.

Er zijn inmiddels ook diverse voorbeelden van afgeketste overnamepogingen bekend. De tweede- en derdelijns veterinaire zorg was in januari 2016 overigens al grotendeels verdeeld onder de ketens.

Trager dan verwacht

Wat betekent dit nu voor 2017 ? De ketens zullen vanzelfsprekend hun investeringsplan verder uit proberen te rollen, maar het lijkt er op dat de Nederlandse dierenarts de reputatie van enigszins eigengereid ruimschoots eer aan doet. De overnames, en daarmee de ketenvorming, gaan in ieder geval veel trager dan door de ketens zelf verwacht.

Dit kan betekenen dat praktijken die aanvankelijk positief stonden ten opzichte van overname zich nog eens herbezinnen. Gaat het wel tot de voorspelde 30%
aandeel van ketens in Nederland komen? Wat als het geprognotiseerde groeitraject niet gehaald wordt, en daarmee het bereiken van rendement een keten te traag gaat? Gaat ze dan haar wonden likken en hetgeen voor veel geld gekocht is weer doorverkopen – zonder verlies liefst – aan de keten(s) die overblijft/overblijven?

Voordelen geëffectueerd?

Zijn er werkelijk organisatorische en inhoudelijke voordelen door overname en schaalvergroting? Tot nu toe is eigenlijk alleen het eigenaarschap veranderd bij de overgenomen praktijken. Er moet even hard gewerkt worden, om de inkomsten stabiel te houden, en de ontzorging op organisatorisch niveau is (nog) niet tot stand gekomen. De verdeling van de winst is wel verschoven: Alle overwinst gaat nu naar de keten.

Wat betekent dit voor de dierenarts-ondernemers? Nog steeds geldt dat het voor elke dierenarts een eigen afweging is. Hecht je aan je eigen visie en vrijheid, dan is een keten die je zegt wat je moet doen en je overwinst afroomt wellicht toch geen optie.

Eén van de verwachtingen was een ontzorgen door de ketens, met centraal personeels- en inkoopbeleid en dergelijke. Vooralsnog, als hierboven gezegd, alles lijkt op praktijkniveau ongewijzigd en daarmee voorlopig bij het oude te blijven.

Het prijspeil van de te leveren producten en diensten is vooralsnog minimaal gelijk gebleven. Mocht het prijspeil gaan stijgen, dan zullen alle praktijken, ook diegenen die zelfstandig gebleven zijn, daarvan gaan profiteren.

De komst van de ketens heeft wat betreft de overnamesommen een prijsopdrijvend effect, ook bij overnames waar de ketens niet bij betrokken zijn. Het leidt er daarnaast toe dat overname-financieringen makkelijker te realiseren zijn dan een paar jaar terug

2017 en verder

Het interessantste nieuws komt waarschijnlijk uit Scandinavië. Daar lopen in 2017 de eerste vijfjaars-termijnen af die de eigenaren verplicht waren om voor de ketens te blijven werken. Hoe blij en tevreden zijn de(voormalig) ondernemers, blijven ze verbonden aan hun praktijk of gaan ze proberen nog een keer te cashen en stoppen ze vervolgens?

Maak weloverwogen je eigen keuze

Voor alle dierenarts-ondernemers die nog steeds overwegen om met een keten in gesprek te gaan, of hier al mee bezig zijn zonder bevredigend resultaat: wij staan klaar om je te helpen bij het maken van de beste keuze. Onze vertrouwde en ervaren specialisten met kennis van de branche én op het gebied van overnames, financieren, persoonlijke financiële planning en juridische vastlegging, adviseren en begeleiden je om tot de voor jou en jouw praktijk beste keuze te komen.

Laatste nieuws
 •  

  De ketens hebben tegenspoed

  Afgelopen week publiceerde de CVS groep een winstwaarschuwing. Het resulteerde in een 38% lagere koers van het aandeel op de Londense beurs. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de Nederlandse dierenartsen.

  Lees Meer...

 •  

  Ontwikkelingen loondoorbetaling bij ziekte

  De verplichting voor werkgevers om het loon van werknemers door te betalen bij ziekte is al een tijd onderwerp van gesprek in de politiek. Met name voor kleine werkgevers zijn de financiële gevolgen erg groot.

  Lees Meer...

 •  

  Is een elektrische auto interessant voor mij?

  Het kopen van een auto is tegenwoordig geen eenvoudige taak, als het dat al was. Het aanbod is enorm en divers, maar daarnaast moet u bij de aankoop van een nieuwe auto ook rekening houden met inmenging van de overheid. Zo hebben we tegenwoordig milieuzones en zijn er fabrikanten die geen dieselauto's meer maken.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als ZZP'er of medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen