gevolgen coronavirus verzekeringen

(update: 6 april 2020)

De gevolgen van het coronavirus voor uw verzekeringen

In dit artikel houden wij u op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor uw verzekeringen. Wij proberen de informatie in dit artikel zo actueel mogelijk te houden. Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Uw adviseur is gewoon bereikbaar.

Langere betalingstermijn premies

Raadhoven heeft met al haar verzekeraars contact gezocht over betalingsregelingen voor klanten met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft een lappendeken aan regelingen opgeleverd. Om verzekerden van Raadhoven duidelijkheidheid te geven en zo goed mogelijk bij te staan in deze zware tijd komt Raadhoven met de volgende betalingsregeling.

 • Raadhoven biedt klanten met aantoonbare liquiditeitsproblemen als gevolg van het coronavirus een betalingsregeling aan.
 • Klanten kunnen voor zakelijke verzekeringen waar Raadhoven gevolmachtigde voor is maximaal 90 dagen uitstel van betaling krijgen.
 • De regeling geldt voorlopig voor facturen met een factuurdatum in maart, april of mei.
 • Er mag geen sprake zijn van verlegging; de financiële middelen moeten evenredig verdeeld worden over alle financiële verplichtingen.
 • Uitstel van betaling moet altijd in overleg met de adviseur worden aangevraagd.

U kunt ook nog steeds de betalingstermijn van uw verzekeringen wijzigen bijvoorbeeld van betaling per jaar naar betaling per kwartaal of per maand. U hoeft dan niet direct de hele jaarpremie in één keer te voldoen.

Let op, deze regeling geldt alleen voor de verzekeringen waarvoor Raadhoven als gevolmachtigde optreedt en dus niet voor bijvoorbeeld zorg- of levensverzekeringen. Hiervoor gelden de eventuele regelingen van de betreffende verzekeraars.

Kortom, heeft u liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wij zijn in gesprek met de belangrijkste aanbieders van AOV’s over zaken als premiebetaling, wel besmet maar niet ziek, enz. Hieronder geven wij u allereerst een toelichting van onze kant en vervolgens een samenvatting van de informatie van verzekeraars tot nu toe.

Toelichting

Op dit moment bieden AOV verzekeraars diverse regelingen aan als klanten niet in staat zijn om de premie voor hun AOV te voldoen in verband met het Coronavirus.

Naast een betalingsregeling is er vaak de mogelijkheid om de dekking te verlagen of te schorsen. Dit wordt in het algemeen gepresenteerd als eerste, en daarmee meest gewenste en minst schadelijke, optie. Hierbij wordt in eerste instantie aangegeven dat u vervolgens binnen een bepaalde termijn kunt terugkeren naar de oude dekking zonder medische waarborgen.

Echter navraag leert ons dat dit niet automatisch zo is. Bij sommige verzekeraars moet u namelijk een validiteitsverklaring invullen bij terugkeer! De kans is aanzienlijk dat iemand in de tussentijd Corona heeft gehad of op een andere manier arbeidsongeschikt is geweest, of zelfs nog is. U kunt dan dus niet terug naar uw oude dekking en bent ook niet verzekerd voor de arbeidsongeschiktheid zelf.

Verder is het ook belangrijk om te bedenken dat u later dit jaar heel druk zult zijn. De zorgvraag is er nog steeds alleen is  deze uitgesteld. Mogelijk heeft de coronacrisis daardoor ook weinig invloed op uw totale jaarinkomen. Uw verzekeringsbehoefte verandert niet structureel. U heeft mogelijk een tijdelijk liquiditeitstekort.

Wilt u kosten besparen op uw AOV? Neemt u dan altijd contact op met uw adviseur.

Movir

Als u door betalingsproblemen de premie niet (tijdig) kunt betalen is Movir natuurlijk bereid om mee te denken. Neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan voor u bijvoorbeeld de betalingstermijn veranderen of een eventueel tijdelijk uitstel van betaling regelen, zonder dat Movir een incassotraject start. Verder biedt Movir veel praktische informatie op haar website aan.

Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Reaal

Als u door betalingsproblemen de premie niet (tijdig) kunt betalen is Reaal natuurlijk bereid om mee te denken. Neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan voor u bijvoorbeeld de betalingstermijn veranderen of een eventueel tijdelijk uitstel van betaling regelen, zonder dat Reaal een incassotraject start.

Verder biedt Reaal praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Goudse

Goudse heeft diverse maatregelen beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat u eerst overlegt met uw adviseur als u gebruik wilt maken van één van deze maatregelen.

 • U kunt tijdelijk het verzekerde bedrag verlagen tot een minimum van € 10.000. De verlaging moet uiterlijk 1 juni a.s. ingaan. U kunt binnen één jaar weer naar het oorspronkelijke verzekerde bedrag zonder medische waarborgen.
 • U kunt de verzekering tijdelijk schorsen. Normaal gesproken betaalt u dan 15% van de premie, maar als de schorsing uiterlijk ingaat op 1 juni a.s. betaalt u helemaal geen premie meer. Als u de schorsing binnen één jaar opheft, zijn geen medische waarborgen nodig.

Goudse heeft een loket geopend voor klanten met liquiditeitsproblemen. Heeft u een liquiditeitsproblemen en kunt u de premie niet of niet tijdig betalen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Verder biedt Goudse praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

De Amersfoortse

Aanmaningen worden allemaal een maand opgeschoven. Verder kent De Amersfoortse geen toeslag voor termijnbetaling bij individuele AOV. De Amersfoortse geeft aan dat betalingsregelingen mogelijk zijn, maar geeft verder summiere informatie. Wij blijven in gesprek met De Amersfoortse.

Verder biedt De Amersfoortse beperkte praktische informatie op haar website aan. Heeft u toch vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Allianz

Allianz biedt u een aantal mogelijkheden om (tijdelijk) premie te besparen Het is belangrijk dat u eerst overlegt met uw adviseur als u gebruik wilt maken van één van deze maatregelen.

 • U kunt gedurende maximaal één jaar het verzekerde bedragen verlagen, de eigen risicotermijn verhogen en/of de eindleeftijd vervroegen. De verlaging moet uiterlijk 1 juni a.s. ingaan. U kunt binnen één jaar weer naar het oorspronkelijke situatie zonder medische waarborgen.
 • U kunt de verzekering maximaal één jaar laten sluimeren. Normaal gesproken betaalt u dan 10% van de premie, maar  nu betaalt u tijdelijk helemaal geen premie voor de sluimerdekking. Als u de dekking weer herstelt na de afgesproken periode, zijn geen medische waarborgen nodig.

Allianz biedt tot nu toe geen betalingsregelingen voor klanten met liquiditeitsproblemen. Heeft u een liquiditeitsproblemen en kunt u de premie niet of niet tijdig betalen? Neemt u dan toch contact met ons op.

Verder biedt Allianz beperkte praktische informatie op haar website aan. Heeft u vragen of behoefte aan hulp. Neemt u dan contact met ons op.

Verzuimverzekering

In een eerder bericht deelde onze huisverzekeraar Raadhoven u mee dat het lastig is om de risico’s van het coronavirus in te schatten. Daarom hadden zij het afgeven van offertes voor een verzuimverzekering opgeschort. Inmiddels is het weer mogelijk om voor (para)medische en veterinaire praktijken offertes aan te vragen voor een verzuimverzekering. Wel geldt een minimale eigen risicotermijn van 30 dagen.

Het is niet mogelijk om op lopende verzekeringen een risicoverzwaring aan te vragen. Dit wil zeggen een korter eigen risicotermijn, hogere dekkingspercentages of het meeverzekeren van werkgeverslasten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, heeft voormalig minister Bruins besloten dat artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, bij uitzondering weer aan de slag mogen in de zorg zonder dat een registratie is vereist. Deze noodmaatregel is sinds 18 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order.

Vanzelfsprekend geven wij in lijn met deze noodmaatregel dekking voor artsen en verpleegkundigen:

 • waarvan de BIG-inschrijving na 1 januari 2018 is verlopen; en
 • die actief zijn binnen een bij Raadhoven voor aansprakelijkheid verzekerde medische instelling of praktijk.

Raadhoven biedt ook dekking voor geneeskunde studenten of herintreders die werkzaamheden verrichten in het kader van de noodsituatie rondom COVID-19 (Coronavirus). De dekking geldt alleen als zij onder de verantwoordelijkheid en op aanwijzingen van verzekerden met een BIG-registratie deze werkzaamheden verrichten. Deze dekking valt ook binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen voor medische instellingen of beroepen.

De verruimde dekkingen van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn van toepassing zolang de noodmaatregel van toepassing is.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Lees ons eerdere artikel over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen.

Pensioenregelingen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen, zoveel mogelijk compenseren als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen, omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.

Kijk voor meer informatie op de site van verzekeraars.nl.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen