coronavirus voor uw hypotheek

(update: 15 april 2020)

De gevolgen van het coronavirus voor uw hypotheek en andere leningen

In dit artikel houden wij u op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor uw hypotheek en andere leningen. Het gaat dan niet alleen over lopende financieringen, maar ook om het aanvragen van nieuwe financieringen. We noemen alleen de belangrijkste geldverstrekkers in dit artikel. Wij proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden. Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Uw adviseur is gewoon bereikbaar.

Betalingsachterstand bij aflossen hypotheek of lening

Een betalingsachterstand kan gevolgen hebben voor de renteaftrek van hypotheken die gesloten zijn in of na 2013. Voor oudere hypotheken is dit geen probleem. De Belastingdienst biedt overigens ook een ‘escape’ die naar onze mening toepasbaar kan zijn. Hieronder vindt u de integrale tekst van de site van de Belastingdienst.


Hebt u in of na 2013 een hypotheek of lening afgesloten? Dan bent u verplicht om deze af te lossen. Hebt u in een jaar onvoldoende afgelost? Dan hebt u een betalingsachterstand.

Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op renteaftrek.

Elke maand betaalt u een bedrag aan (hypotheek)rente en aflossing. Blijkt op 31 december van een jaar dat u te weinig hebt afgelost? Dan moet u deze achterstand het volgende jaar inhalen.

Hebt u te weinig geld om de aflossing te betalen? En kunt u dat aantonen?

Dan mag u een nieuw aflossingsschema afspreken. Volgens dit nieuwe aflossingsschema betaalt u voor de openstaande schuld een vast bedrag aan rente en aflossing. U mag zelf kiezen of u dit vaste bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt.

Hebt u geen nieuw aflossingsschema afgesproken? En hebt u uw achterstand ook niet tijdig kunnen inhalen?

Dan voldoet u niet meer aan de aflossingseis en mag u de (hypotheek)rente niet meer aftrekken. De schuld voor uw eigen woning gaat dan over naar box 3.

Voldoet u later weer wél aan de aflossingseis?

Dan mag u de (hypotheek)rente weer aftrekken.

Betalingsachterstand door fout

Hebt u een betalingsachterstand door een onbedoelde fout in de betaling of berekening van de aflossing? Als u de fout herstelt vóór het begin van het derde jaar daarna, mag u de betaalde (hypotheek)rente blijven aftrekken.

Voorbeeld:

2017 hebt u een betalingsachterstand opgelopen door een onbedoelde fout in de betaling of berekening van de aflossing. U zorgt ervoor dat uw aflossing vóór 1 januari 2020 weer op de stand staat van de juiste berekening. Daarmee hebt u uw fout hersteld en uw achterstand ingelopen. U mag de betaalde (hypotheek)rente blijven aftrekken.

ABN AMRO

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Het niet onzichtbaar maken van het BSN op documenten waar dat wel zou moeten, heeft tot 1 juni geen gevolgen voor de beoordeling van de stukken. Waar mogelijk en uitvoerbaar, wordt gevraagd het BSN op de stukken die ingestuurd worden onzichtbaar te maken. Wanneer het BSN niet onzichtbaar is gemaakt, heeft het geen gevolgen voor de behandeling van de hypotheekaanvraag.

Meer informatie: abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/corona

a.s.r.

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling

Aanpassingen aanvraagproces

Tot 1 juni 2020 mogen renteaanbod en bindend aanbod digitaal ondertekend worden. Een mail met verwijzing naar het betreffende document met daarin een goedkeuring is ook voldoende. Indien als gevolg van de crisis het passeren van de aktes moet worden uitgesteld wordt coulant omgegaan met verlengingen en daaraan verbonden kosten.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: asr.nl/coronavirus

BLG

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Bij betalingsproblemen wordt maatwerk geboden, waaronder tot enkele maanden uitstel van betalingen.

Aanpassingen aanvraagproces

Wie wel een renteaanbod heeft maar nog geen bindend aanbod en tijdelijk een lager inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis, worden verder in behandeling genomen op basis van de maatwerk/explain toets. De klanten die dit betreft worden er reproduceerbaar op gewezen dat de beoordeling op basis van maatwerk/explain plaatsvindt.

Een offerte heeft volgens het reguliere beleid een geldigheidstermijn van vier weken. Mocht acceptatie binnen vier weken niet mogelijk zijn dan kan de post worden besproken via het service center.

Klant hoeft niet perse het rentevoorstel te tekenen als alle stukken binnen 4 weken zijn geüpload.

Digitaal ondertekenen van het renteaanbod en het bindend aanbod wordt onderzocht. Aan de verdere uitwerking hiervan wordt gewerkt. Dit geldt ook voor digitale identificatie.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Klanten die een bindende offerte hebben, worden geaccepteerd. Na passeren staat Hulpteam Hypotheken voor hen open.

Klanten die vanwege de coronacrisis vrezen de lasten niet te kunnen betalen, mogen alsnog van het bindend aanbod afzien en krijgen een afwijsbrief.

Vooralsnog worden de standaard regels rondom taxeren aangehouden. Dit kan op een later moment gewijzigd worden.

Voor verlengingskosten worden voorlopig de bestaande regels gehanteerd. Bij schrijnende gevallen kan om maatwerk worden gevraagd.

Meer informatie: blgwonen.nl/over-ons/maatregelen-coronavirus.html

Florius

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen, uitwerking volgt

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: florius.nl/Pages/actueel/Update-coronavirus.aspx

ING

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Betalingsproblemen worden individueel beoordeeld

Aanpassingen aanvraagproces

Zolang de strikte omgangsmaatregelen vanuit de overheid inzake Corona gelden, in eerste instantie tot 1 juli 2020, accepteert ING het digitaal ondertekenen van stukken met alle methoden waarbij een leesbare handtekening wordt gezet in het document, op de juiste plaats en goed leesbaar zijn (dus vergelijkbaar met een handtekening met een pen die wordt gekopieerd of gescand). De volgende documenten kunnen tot 1 juli 2020 digitaal ondertekend worden:

 • Hypotheekofferte (bindend aanbod)
 • Adviesovereenkomst
 • Persoonlijk Hypotheek Advies Rapport
 • Werkgeversverklaring
 • Koopovereenkomst
 • Koop aannemingsovereenkomst
 • Sepa machtigings formulier
 • Formulier Bepalen Fiscaal inwonerschap*
 • Klantformulier ING*

*De handtekening(en) op het Formulier Bepalen Fiscaal Inwonerschap en op het Klantformulier ING dienen te worden vergeleken met de handtekening(en) op het identiteitsbewijs. Als bevestiging vermeld de adviseur op de beide formulieren: “handtekeningen vergeleken met identiteitsbewijs en akkoord”.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Aanpassingen volgen

Meer informatie: ing.nl/de-ing/corona/index.html

Nationale-Nederlanden

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen zijn mogelijk en niet beperkt tot maximaal drie maanden. Nationale-Nederlanden biedt hierin maatwerk.

Aanpassingen aanvraagproces

Tijdelijk is een digitale handtekening van de klant op alle retourdocumenten van Nationale-Nederlanden toegestaan. Bijvoorbeeld de hypotheekofferte, het SEPA-formulier en de bankgarantie, onderhandse akte en akte van depot. Naast de digitale handtekening moet de klant ook de datum van ondertekening vermelden. Dit mag een ‘geplakte’ (foto van een) handtekening zijn, een digitale handtekening m.b.v. een scan-app of een “fill&sign” vanuit de PDF-editor.

Tijdelijk is er de mogelijkheid om de klant op afstand digitaal te identificeren. Dit werkt als volgt:

 • De klant verstuurt digitaal een kopie van een geldige legitimatiebewijs naar de adviseur;
 • De adviseur neemt via een video-call contact op met de klant (bijv. via webcam, Facetime);
 • De adviseur controleert of het legitimatiebewijs bij de klant hoort;
 • De adviseur plaatst op het kopie legitimatiebewijs een handtekening met de tekst ‘klant digitaal geïdentificeerd’;
 • De adviseur uploadt dit getekende document naar Nationale-Nederlanden.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Bij alle projectmatige nieuwbouw is vanaf 24 maart een afbouwgarantie verplicht, welke voor moet komen op de lijst keurmerkhouders van NHG. Bij zelfbouw geldt dit als advies. Zaken die al in de pijplijn zaten voordat dit aangepaste beleid kenbaar was bij het intermediair vinden gewoon doorgang.

Overbruggingen op beleggingswaarden is niet meer mogelijk. Alleen gegarandeerde waarden tellen nog mee, voor 100%.

Meer informatie: nn.nl/Coronavirus-COVID19.htm#hypotheek

Rabobank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Tot drie maanden uitstel van betalingen

Aanpassingen aanvraagproces

Identificatie via Skype of Facetime mogelijk.

Aanpassingen acceptatiebeleid

Geen aanpassingen bekend

Meer informatie: rabobank.nl/particulieren/hypotheek/corona

Van Lanschot

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling.

Aanpassingen aanvraagproces

Geen aanpassingen bekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Bij iedere aanvraag zal de impact van de coronacrisis op de specifieke aanvraag/aanvrager(s) onderdeel uitmaken van de kredietanalyse.

Meer informatie: vanlanschot.nl/nieuws/2020/de-persoonlijke-dienstverlening-van-van-lanschot-ten-tijde-van-het-coronavirus

Zakelijke financieringen

ABN AMRO

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Kredieten tot 50 miljoen euro krijgen standaard 6 maanden uitstel van betaling van rente en aflossing. Indien niet gewenst dan een verzoek tot betaling indienen.

Indien de getroffen maatregelen door bank, overheid en zorgverzekeraars niet voldoende zijn, kan een verzoek ingediend worden om het bestaande zakelijke rekening-courant krediet of een bestaand ondernemerskrediet te verhogen. Deze verhoging loopt tot maximaal 31 december 2021, waarbij het extra corona krediet uiterlijk 31 december 2021 moet zijn afgelost.

Aanpassingen aanvraagproces

Maatwerk

Aanpassingen acceptatiebeleid

Maatwerk

Meer informatie: www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen

Florius

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Op verzoek kan een betaalpauze worden aangevraagd van drie maanden voor rente en aflossing en eventueel de inleg voor premies. Na de betaalpauze moet de achterstand worden ingehaald.

Aanpassingen aanvraagproces

Maatwerk

Aanpassingen acceptatiebeleid

Maatwerk

Meer informatie: www.florius.nl/actueel/coronavirus-update/bestaande-klanten (link werkt niet meer)

ING

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Onbekend

Aanpassingen aanvraagproces

Onbekend

Aanpassingen acceptatiebeleid

Onbekend

Meer informatie: www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/BMKB/de-nieuwe-borgstellingregeling-midden-en-Kleinbedrijf-BMKB

Rabobank

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Via de online omgeving van Rabobank kan een verzoek ingediend worden om de aflossing met maximaal 6 maanden uit te stellen. De rente blijft doorlopen. De looptijd van de financiering wordt met 6 maanden verlengd. Daarnaast kan in overleg een rekening courant faciliteit geopend worden. Wel moeten eerst de faciliteiten vanuit de overheid aangesproken worden.

Aanpassingen aanvraagproces

Maatwerk

Aanpassingen acceptatiebeleid

Maatwerk

Meer informatie:

Van Lanschot

Extra voorzieningen voor bestaande relaties

Uitstel van betalingen: individueel, geen generieke regeling.

Aanpassingen aanvraagproces

Maatwerk

Aanpassingen acceptatiebeleid

Maatwerk

Meer informatie: vanlanschot.nl/nieuws/2020/de-persoonlijke-dienstverlening-van-van-lanschot-ten-tijde-van-het-coronavirus

Veel van de maatregelen zijn op individuele basis. Ook zijn bij veel geldverstrekkers nog geen aanpassingen bekend. Neemt u bij vragen gerust contact op met uw adviseur. Hij of zij staat klaar om u te helpen!

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen