NN (L) Green Bond

Uitgelicht: het NN (L) Euro Green Bond N Cap EUR

Het NN (L) Green Bond – N Cap EUR fonds is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in groene obligaties en geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro’s zijn uitgedrukt. Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.

Waar het fonds in belegt

Het fonds belegt in groene obligaties. Groene obligaties zijn een type schuldinstrument, die voornamelijk uitgegeven door supranationalen, sub-overheden, instellingen en bedrijven, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor het financieren of herfinancieren van volledige of gedeeltelijke nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu. Denk daarbij aan investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, voorkomen en controleren van vervuiling, behoud van biodiversiteit op het land en in het water. Dergelijke investeringsdoelen kennen dan ook grote raakvlakken met de Duurzame ontwikkelingsdoelen.

Het fonds wordt  actief beheerd. Dat betekent grofweg dat fondsmanagers actief de beleggingen selecteren en dat er niet een index wordt nagebootst. Het fonds selecteert actief obligaties en stelt daarbij hoge eisen aan de kredietkwaliteit van de uitgevende instelling. Daarnaast moeten de obligaties ook echt voldoen aan de criteria van een green bond. Daarvoor maakt het fonds gebruik van de zogenaamde Green Bond Principles. Het fonds belegt d.d. 31 mei 2019 in 140 obligaties en is dus goed gespreid.

De prestaties van het fonds

Het fonds is opgericht op 25 mei 2016 en bestaat dus nog niet erg lang. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de markt van green bonds nog niet zo heel lang bestaat, maar sinds een aantal jaren wel in opmars is.  Kijken wij naar de track record over de periode van 2017-2019 (tot 30 augustus) dan is er in 2 van de 3 jaren (2017 en 2019) beter gepresteerd dan de benchmark (Bloomberg Barclays Euro Green Bond NR). In 2018 maar marginaal slechter gepresteerd. Houden we echter rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties goed. De lopende kosten van 0,40% (30-8-2019) zijn overigens voor een actief beheerd fonds niet erg hoog. Het actief beheer van de green bonds portefeuille betaalt zich dus uit in betere prestaties, ook na kosten.

Rol binnen portefeuille

Binnen onze portefeuilles van Impactbeleggen vormt het fonds samen met het Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc fonds de kern van de obligatiebeleggingen. In de defensieve portefeuille is de weging van het fonds 30% van de obligatiebeleggingen, in de neutrale portefeuille 50% en in de offensieve portefeuille 100%. Kortom, naarmate het risicoprofiel van de portefeuille hoger wordt, wordt er binnen het obligatiedeel meer belegt in het onderhavige fonds.

Dat heeft er mee te maken dat het fonds – in tegenstelling tot het Dimensional fonds – mag beleggen in obligaties van verschillende looptijden. Dat kan extra rendement met zich meebrengen, maar natuurlijk ook risico (zogenaamde looptijdrisico). Omdat obligaties in een neutrale en offensieve portefeuille minder gewicht hebben is de doorwerking van dit looptijdrisico op het totale portefeuillerisico beperkt.

Met dit fonds wordt er belegd in green bonds. Aan dergelijke obligaties worden harde eisen gesteld voor de aanwending van het verkregen kapitaal. Gesteld kan worden dat deze obligaties dan ook daadwerkelijk impact leveren op het Ecologische deel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en dat vinden wij belangrijk. Het fonds valt dan ook in de zwaarste categorie om met ESG-criteria richting te geven aan een beleggingsstrategie: ESG Impact.

Conclusie

Beleggen in green bonds staat nog in kinderschoenen. De green bond markt moet nog volwassen worden. Het is daarom goed om te zien dat een Nederlands fondshuis als NN Investment Partners het beleggen in deze obligaties heeft omarmd en daarmee ook nog goede prestaties neerzet. Wij denken dat het opnemen van dit fonds in onze portefeuille een substantiële bijdrage zal leveren aan het bereiken van het ecologische deel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het fonds is daarmee onderscheidend binnen de portefeuille en past daarmee in het ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid.

Quick view: financieel

Fondshuis: NN Investment Partners
ISIN: LU1365052890
Morningstar Rating™ Rendement (3 jr): Hoog (31-7-2019)
Morningstar Rating™ Risico (3 jr): Bovengemiddeld (31-7-2019)

Quick view: duurzaamheid

Duurzaamheidsmandaat?: Ja / ESG Impact
Morningstar Sustainability Ranking™: Hoog (30-6-2019)
Morningstar Historische Sustainability Score™: 54,88 (31-5-2019)
Morningstar Carbon Metrics™: Niet beschikbaar (31-8-2019)

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen