belegginsbeleid

belegginsbeleidOns beleggingsbeleid

In een notendop

Bij Beleggen met Advies belegt u op basis van ons advies. U belegt dus binnen de kaders die wij voor u schetsen. Dat gaat natuurlijk ten koste van een beetje autonomie, die u als zelfbelegger wel zou hebben, maar daar staat tegenover dat we u op een aantal vlakken ontlasten. Eén van de vlakken waarop wij beleggers ontlasten is het formuleren en evalueren van een beleggingsbeleid. Wij zijn hier graag transparant over en leggen dit graag aan u uit:

Wat is een beleggingsbeleid?

Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. Op basis van ons beleggingsbeleid selecteren wij beleggingsfondsen en stellen wij portefeuilles samen.

Onze beleggingsbeleid bestaat uit de volgende bouwstenen:

Basis van een beleggingsbeleid zijn onze investment beliefs. Dit zijn onze overtuigingen ten aanzien van beleggen. Wij geloven:

 1. dat een goed vermogensplan aan de basis staat van beleggen, waarbij een helder beleggingsdoel en een gedegen plan om dit doel te bereiken de kaders weergeven waarbinnen er kan worden belegd;
 2. dat beleggen op kapitaalmarkten (aandelen- en obligatiemarkten), langetermijnbeleggers voldoende financieel rendement oplevert;
 3. dat de prijsvorming op deze kapitaalmarkten in voldoende mate (dus niet volledig) efficiënt verloopt, waardoor de prijs uiteindelijk een goede inschatting is van de waarde van de belegging, maar ook van het risico dat met deze belegging gepaard gaat;
 4. dat factorbeleggen de kern moet vormen van onze portefeuilles, hetgeen inhoudt dat de financiële wetenschap op basis van historisch bewijs het rendement van beleggen moet hebben kunnen ontleed in zogenaamde factoren;
 5. in spreiding van de beleggingen, waardoor de risico’s van beleggen zo goed mogelijk worden beheerst en de beleggingsresultaten betrouwbaarder zijn;
 6. dat beleggen eenvoudig moet zijn en voor beleggers begrijpelijk moet zijn;
 7. in het kopen en aanhouden van beleggingen die volgen uit ons beleggingsbeleid en derhalve niet in speculatie, timing van markten en onnodig handelen;
 8. dat de aandacht voor duurzaamheid van de beleggingen ook in financiële zin op lange termijn waarde toevoegt voor beleggers;
 9. dat de kosten van beleggen redelijk dienen te zijn.

De beleggingsstrategie geeft aan hoe wij onze investment beliefs verbinden aan onze beleggingen. Onze strategie luidt:

 1. Wij willen dat beleggers bij ons beleggen op basis van een vermogensplanning in een belegging die bij hun past en waarbij er op gewenst beleggersgedrag gestuurd wordt.
 2. Wij willen voor de kern van onze beleggingen een blootstellingen aanbrengen aan ‘evidence-based’ factoren voor een verwacht rendement.
 3. Wij willen breed spreiden door wereldwijd te beleggen in kapitaalmarkten.
 4. Wij willen duurzaam beleggen.
 5. Wij willen dat de kosten van beleggen redelijk zijn.

In de strategische asset allocatie geven wij in welke beleggingscategorieën wij willen beleggen. Zoals aangegeven willen wij alleen beleggen op de kapitaalmarkten. Dat betekent dat wij alleen willen beleggen op aandelen- en obligatiemarkten.

In de tactische asset allocatie geven wij in welke keuzes wij nog meer maken binnen deze aandelen- en obligatiemarkten:

 • Wij willen wereldwijd beleggen in aandelen en obligaties.
 • Voor aandelenbeleggingen betekent dit dat wij beleggen in ontwikkelde en opkomende markten op basis van zogenaamde marktkapitalisatie.
 • Voor obligatiebeleggingen willen wij in principe ook wereldwijd beleggen, maar staan wij ook toe dat er overwegende in obligaties uit de Eurozone wordt belegd, vanwege het valutarisico.
 • Wij willen in de kern van onze beleggingen blootstelling aanbrengen aan de factoren van een hoger verwacht rendement, zoals de factoren markt, omvang, waarde en winstgevendheid ten aanzien van de aandelenbeleggingen en kredietkwaliteit en looptijd voor wat betreft de obligatiebeleggingen.- De aandelen- en obligatiebeleggingen dienen duurzaam te zijn.
 • Binnen de obligatiebeleggingen willen wij inflatiebescherming inbouwen door te beleggen in inflatiegeïndexeerde obligaties.
 • Vanwege de binding van ons kantoor met de medische sector hebben wij binnen de aandelenbeleggingen een extra blootstelling aangebracht aan aandelen uit de medische sector.

Uiteindelijk zijn deze beleggingsfondsen gekozen:

 1. Voor de blootstelling aan factorbeleggen in duurzame aandelen ontwikkelde landen kozen wij voor Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.).
 2. Voor de blootstelling aan duurzame aandelen opkomende landen kozen wij voor Candriam SRI Equity Emerging Markets R (EUR, Acc.).
 3. Voor de blootstelling aan aandelen van de medische sector kozen wij voor Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y (EUR, Acc.).
 4. Voor de blootstelling aan factorbeleggen in kortlopende obligaties kozen wij voor Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.).
 5. Voor de blootstelling aan duurzame obligaties kozen wij voor ASN Duurzaam Obligatiefonds (EUR, Inc.).
 6. Voor de blootstelling aan inflatiegeïndexeerde obligaties kozen wij voor Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund – Investor (EUR, Acc.).

Na het kiezen van de fondsen hebben wij de fondsen een weging gegeven. Vervolgens hebben wij de historische volatiliteit van de beleggingen weergegeven en de portefeuilles ingedeeld naar risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Deze portefeuilles noemen wij Profielfondsen. Meer informatie treft u hier aan.

Ook staan wij stil bij de risico’s van beleggen en geven wij aan hoe wij daarmee omgaan: accepteren, beheersen of vermijden.

Uiteraard bewaken en evalueren wij periodiek uw portefeuille en ons beleggingsbeleid. Op basis van deze evaluatie kan ons beleggingsbeleid worden aangepast. Als wij vinden dat u wijzigingen aan moet brengen in uw portefeuille zullen wij u hierover verder adviseren. Dit alles maakt ons beleggingsbeleid een dynamisch concept.

Meer weten?

Hopelijk is met deze korte uitleg duidelijk geworden dat het formuleren van een beleggingsbeleid niet eenvoudig is. Iedere stap in het proces moet goed zijn doordacht en soms ook vaker worden doorlopen.

Wij realiseren dat het hanteren van een eigen, consistent beleggingsbeleid voor veel beleggers ondoenlijk is. Toch is het hebben van een goed beleggingsbeleid essentieel voor een positieve beleggingservaring. Daar ligt dan ook de kracht van Beleggen met Advies. Als adviseur nemen wij voor u deze taak uit handen en formuleren en reviewen voor u het beleggingsbeleid en een daarbij passende belegging.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Uw eigen adviseur vertelt u graag over de ins en outs van Beleggen met Advies. Meer informatie kunt u hier vinden.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen