Beleggen met Advies

Haal meer uit uw vermogen

U kunt bij ons Beleggen met Advies. Wij adviseren u dan om te beleggen in één of meerdere door ons samengestelde duurzame modelportefeuilles: onze Profielfondsen. Deze Profielfondsen worden geadministreerd bij Fondsenplatform.

Onze Profielfondsen: goed doordacht en duurzaam

Onze Profielfondsen zijn modelportefeuilles die zijn samengesteld op basis van een goed doordacht beleggingsbeleid. Er wordt wereldwijd gespreid in aandelen en/of obligaties belegd met aandacht voor duurzaamheid en een goed risicomanagement. In de kern van de portefeuille is de nadruk gelegd op wetenschappelijk aangetoonde factoren die samenhangen met een hoger verwacht rendement. Bij de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen gaat het om blootstelling aan de factoren: markt, waarde, omvang en winstgevendheid. Bij de obligatiebeleggingen gaat om beleggingen in obligaties met een korte looptijd en een hoge kredietwaardigheid. Vervolgens hebben wij de Profielfondsen aangevuld met duurzame beleggingen in opkomende landen en hebben wij een blootstelling aan aandelen in de medische sector toegevoegd. De obligatiebeleggingen zijn nog aangevuld met duurzame obligaties met diverse looptijden en inflatiegeïndexeerde obligaties (voor koopkrachtbehoud).

De Profielfondsen zijn geschikt voor de defensieve, neutrale of offensieve belegger. U kunt uw persoonlijke Beleggersprofiel hier bepalen. Ook bieden wij oplossingen voor beleggers die binnen een ander risicoprofiel willen beleggen een portefeuille op maat willen hebben. Vraag bij uw adviseur naar de voorwaarden.

Wilt u meer weten over beleggen? Of heeft u specifieke vragen? Wij staan voor u klaar.

Inloggen

Duurzaam beleggen defensief

 • 27% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 4% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 4% Aandelen medische sector
 • 35% Kortlopende obligaties
 • 23% Duurzame obligaties
 • 7% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Rendementen (%)*

 • Rendement vóór kosten
 • Rendement na kosten

Voor de defensieve belegger

Het defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief groot belang in obligaties en een relatief klein belang in aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een bescheidener rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor gematigd risico kiest en gematigde waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

De kosten van Beleggen met Advies bestaan uit:

 • 0,25% transactiekosten over het bedrag van een transactie (aan- en verkoop)*
 • € 20 rekeningkosten per jaar per rekening*
 • 0,45% platformkosten over uw belegd vermogen per jaar (voor administratie en bemiddeling)*
 • Lopende fondskosten: 0,45% over uw belegd vermogen (bij benadering)**
 • Advieskosten: 0,5% over uw belegd vermogen per jaar bij een beleggersrekening of 1 of 2 adviesuren bij een pensioenrekening***

*Deze vergoeding is vrij van BTW en komt toe aan Fondsenplatform en wordt betaald door verkoop van participaties in de portefeuille of middels aanwezige contanten.

** Deze vergoeding worden door de beheerders van de beleggingsfondsen in rekening gebracht en worden verrekend met de beleggingen in het fonds. In de koers van het fonds zijn deze kosten derhalve al verrekend.

***Onze advieskosten zijn inclusief BTW. Bij pensioenrekeningen mag onze vergoeding niet worden ingehouden op uw belegd vermogen. Om die reden brengen wij onze vergoeding rechtstreeks bij u in rekening door middel van een factuur. De vergoeding bedraagt jaarlijks tweemaal het geldende uurtarief, te vermeerderen met BTW. Bent u tevens klant bij Robbie Kompleet en ook waarnemer, dan brengen wij slechts één adviesuur (te vermeerderen met BTW) in rekening per jaar.

Duurzaam beleggen neutraal

 • 43% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 6% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 6% Aandelen medische sector
 • 24% Kortlopende obligaties
 • 16% Duurzame obligaties
 • 5% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Rendementen (%)*

 • Rendement vóór kosten
 • Rendement na kosten

Voor de neutrale belegger

Het neutrale karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een min of meer gelijk weging in obligaties en aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een gemiddeld risico met kans op een gemiddeld rendement in vergelijking tot de andere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor gemiddeld risico kiest en gemiddelde waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

De kosten van Beleggen met Advies bestaan uit:

 • 0,25% transactiekosten over het bedrag van een transactie (aan- en verkoop)*
 • € 20 rekeningkosten per jaar per rekening*
 • 0,45% platformkosten over uw belegd vermogen per jaar (voor administratie en bemiddeling)*
 • Lopende fondskosten: 0,48% over uw belegd vermogen (bij benadering)**
 • Advieskosten: 0,5% over uw belegd vermogen per jaar bij een beleggersrekening of 1 of 2 adviesuren bij een pensioenrekening***

*Deze vergoeding is vrij van BTW en komt toe aan Fondsenplatform en wordt betaald door verkoop van participaties in de portefeuille of middels aanwezige contanten.

** Deze vergoeding worden door de beheerders van de beleggingsfondsen in rekening gebracht en worden verrekend met de beleggingen in het fonds. In de koers van het fonds zijn deze kosten derhalve al verrekend.

***Onze advieskosten zijn inclusief BTW. Bij pensioenrekeningen mag onze vergoeding niet worden ingehouden op uw belegd vermogen. Om die reden brengen wij onze vergoeding rechtstreeks bij u in rekening door middel van een factuur. De vergoeding bedraagt jaarlijks tweemaal het geldende uurtarief, te vermeerderen met BTW. Bent u tevens klant bij Robbie Kompleet en ook waarnemer, dan brengen wij slechts één adviesuur (te vermeerderen met BTW) in rekening per jaar.

Duurzaam beleggen offensief

 • 59% Duurzame aandelen ontwikkelde landen
 • 8% Duurzame aandelen opkomende landen
 • 8% Aandelen medische sector
 • 14% Kortlopende obligaties
 • 9% Duurzame obligaties
 • 2% Inflatiegeïndexeerde obligaties

Rendementen (%)*

 • Rendement vóór kosten
 • Rendement na kosten

Voor de offensieve belegger

Het offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling die een relatief klein belang in obligaties en een relatief groot belang aandelen kent. Deze opbouw kenmerkt zich in een hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en forsere waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

De kosten van Beleggen met Advies bestaan uit:

 • 0,25% transactiekosten over het bedrag van een transactie (aan- en verkoop)*
 • € 20 rekeningkosten per jaar per rekening*
 • 0,45% platformkosten over uw belegd vermogen per jaar (voor administratie en bemiddeling)*
 • Lopende fondskosten: 0,45% over uw belegd vermogen (bij benadering)**
 • Advieskosten: 0,52% over uw belegd vermogen per jaar bij een beleggersrekening of 1 of 2 adviesuren bij een pensioenrekening***

*Deze vergoeding is vrij van BTW en komt toe aan Fondsenplatform en wordt betaald door verkoop van participaties in de portefeuille of middels aanwezige contanten.

** Deze vergoeding worden door de beheerders van de beleggingsfondsen in rekening gebracht en worden verrekend met de beleggingen in het fonds. In de koers van het fonds zijn deze kosten derhalve al verrekend.

***Onze advieskosten zijn inclusief BTW. Bij pensioenrekeningen mag onze vergoeding niet worden ingehouden op uw belegd vermogen. Om die reden brengen wij onze vergoeding rechtstreeks bij u in rekening door middel van een factuur. De vergoeding bedraagt jaarlijks tweemaal het geldende uurtarief, te vermeerderen met BTW. Bent u tevens klant bij Robbie Kompleet en ook waarnemer, dan brengen wij slechts één adviesuur (te vermeerderen met BTW) in rekening per jaar.

Groei van vermogen** (inleg € 1 op 1 januari 2014)

* De rendementen zijn weergegeven op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuilles in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand, zonder rekening te houden met herbeleggen van dividenden. Van de rendementen zijn de lopende fondskosten reeds afgetrokken, aangezien deze binnen de fondsen worden verdisconteerd. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening en de transactiekosten zijn niet meegenomen. De portefeuilles worden jaarlijks geherbalanceerd.

Het rendement ziet er als volgt uit:

Beleggingsrendement na aftrek 0,25% transactiekosten
Lopende fondskosten -/-
Rendement vóór kosten
Advieskosten (per kwartaal in rekening gebracht) -/-
Platformkosten (per kwartaal in rekening gebracht) -/-
Rendement na kosten


**Gesimuleerd rendement op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuilles in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder kwartaal, zonder rekening te houden met herbeleggen van dividenden. Het rendement is na aftrek van lopende fondskosten maar vóór aftrek van transactiekosten, rekeningkosten, advies- en platformkosten, koopkrachtverlies en belastingen. De portefeuilles worden jaarlijks geherbalanceerd.


De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door hierboven op de naam van ieder fonds te klikken.

De Morningstar® X-rays geven op algemeen niveau en in detail de eigenschappen van de Profielfondsen weer, zoals de samenstelling, het rendement en het risico van de portefeuilles.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht. In ons uitgebreide Beleggingsbeleid leest u meer over de achtergronden van de samenstelling van deze portefeuille. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als ZZP'er of medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen