beginnen met beleggen

Beginnen met beleggen voor spaarders

Een negatieve rente op spaargeld (boven een bepaald plafond) is inmiddels een feit. Voor traditionele spaarders is het een moment om even goed bij stil te staan. Je wilt namelijk als spaarder niet of weinig risico lopen met je spaargeld. Maar echt risicovrij is je spaargeld al lang niet meer, omdat het geen bescherming biedt tegen koopkrachtverlies door inflatie. Daarnaast moet je ook nog belasting betalen als je spaargeld meer dan € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) bedraagt. Je legt er dus al geld op toe. En daar komt nu mogelijk nog die negatieve rente dus bij.

Veel spaarders zijn nu aan het nadenken om een deel van hun spaargeld te gaan beleggen. In gesprekken met deze spaarders merk ik dat er nog wel wat koudwatervrees is. Waar worstelen spaarders nu mee als ze hun eerste stappen als belegger willen zetten?

Hoeveel leg ik in?

Spaarders vragen zich af of het verstandig is om met al het spaargeld (waar negatieve rente over wordt betaald) te beleggen. In algemene zin lijkt mij dat niet verstandig.

Nu er nog plafonds gelden, waarboven negatieve rente in rekening wordt gebracht, zou spreiden van het spaargeld over meerdere banken verstandig kunnen zijn. Zo kan negatieve rente worden voorkomen en maak je ook wat beter gebruik van de garantie van depositogarantiestelsel.

Daarnaast denken wij dat geld dat je op korte termijn nodig hebt, beter in een spaarpot kan staan. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een spaarbuffer zonder specifiek doel of geld dat je nodig hebt voor een specifieke uitgave, zoals voor de aankoop van een woning.

Tot slot heeft spaargeld binnen het volledige financiële plaatje nog steeds wel een functie, ook al rendeert het vrijwel niet. Dat zie je eigenlijk alleen goed als je een financieel plan opstelt. In dat plan zie je dan of je met je spaargeld en andere vermogensbestanddelen (zoals beleggingen en je woning) in staat bent om je financiële doelen te behalen (zoals het behouden van een bepaalde levenstandaard na pensionering). Vaak zien wij daar nog wel een rol weggelegd voor sparen.

Is dit het juiste instapmoment?

Ook wordt mij gevraagd of instappen juist nu niet erg risicovol is omdat de AEX op een all time high staat.

De AEX is natuurlijk een graadmeter voor een mandje met Nederlandse aandelen. Een prudente belegger kijkt ook naar aandelen buiten de landsgrenzen en zorgt zo voor een goede geografische spreiding van de beleggingen. Zodoende beleg je ook in aandelenmarkten die lager gewaardeerd zijn.

Maar is het beleggen in “dure” Nederlandse aandelen erg risicovol? Dan zouden we eerst moeten weten of de Nederlandse aandelenmarkt nu duur is. Eén van de manieren om dat te beoordelen is om te kijken naar de CAPE/Shiller (10) ratio. Daarmee wordt de prijs (van een koersindex) genormaliseerd door deze te delen door het tienjaarsgemiddelde van de winsten van de in die index opgenomen bedrijven (gecorrigeerd voor inflatie). Hoe hoger de ratio, des te duurder de aandelen zijn.

De CAPE/Shiller (10) ratio van de MSCI Netherlands Index (een ander mandje met Nederlandse aandelen dan de AEX), is gemiddeld 19,32 (gemeten van 1982 tot en met maart 2021). Per 31 maart 2021 is deze ratio 36,82 wat betekent dat deze index inderdaad vrij fors geprijsd is. Maar is dat dan ook risicovol? Dat ligt er maar net aan hoe lang je wilt beleggen.

Laten we even kijken hoe dat in het verleden heeft uitgepakt. Begin juni 1998 en april 2000 was deze ratio nog hoger, respectievelijk 38,37 en 40,01. Als we kijken naar de gemiddelde 5-, 10-, 15- en 20-jaarsrendementen, dan zien we dat op de korte termijn wel sprake is van negatieve rendementen, maar dat er op de lange termijn gewoon zwarte cijfers worden geschreven:

Gemiddeld jaarrendement → 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar
Vanaf juni 1998 -8,26% 5,43% 2,94% 4,77%
Vanaf april 2000 -1,28% 2,21% 4,14% 4,23%

Beleggers worden dus wel degelijk beloond voor hun geduld, ook al zijn zij ingestapt op een hoogtepunt. Daarbij maak ik wel de kanttekening dat beleggers uiteraard beter beloond worden als zij op een lager punt zouden zijn ingestapt. Of en wanneer dat is, is vooraf lastig te voorspellen. Als beleggers niet op het hoogtepunt willen instappen, is het nog altijd mogelijk om (bijvoorbeeld) maandelijks in te leggen en zo een positie op te bouwen. Je koopt dan iedere keer tegen een andere prijs in, waardoor je dit instaprisico verkleind.

Daarnaast kunnen beleggers ook binnen hun beleggingen nog wat keuzes maken. Als je een index volgt heb je namelijk vaak een grote blootstelling aan een klein aantal fors gewaardeerde aandelen. Bij fondsen van Dimensional wordt, bijvoorbeeld, afgeweken van dergelijke indices en wordt onder meer een grotere blootstelling aangebracht richting aandelen die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Daarmee vergroot je op lange termijn de kans op een hoger rendement.

Natuurlijk beleg je meestal niet alleen in aandelen, maar vaak ook in obligaties en andere beleggingscategorieën.  Ook zo zorg je voor een goede spreiding. Het is goed om te weten dat researchcentra van veel fondsbeheerders geregeld kijken naar de rendementsverwachtingen van deze beleggingscategorieën. In algemene zin zijn die rendementsverwachtingen wel naar beneden bijgesteld maar nog steeds positief, Zie bijvoorbeeld de “Capital Market Assumptions” van fondsbeheerder Northern Trust

Hoe begin ik met beleggen?

Beleggen draait om meer dan alleen het inleggen van geld. Het kost ook tijd. Tijd om beleggingskennis op te bouwen en ervaring op te doen. De aspirant-beleggers die ik vaak spreek ontbreekt het doorgaans aan tijd (of interesse) om die kennis en ervaring op te doen. Juist die beleggers ontzorgen wij met vermogensbegeleiding door heldere doelen te stellen, een beleggingsplan te maken en de situatie te monitoren.

Daarnaast is het ook goed dat je jezelf goed leert kennen. Welke risico’s kan en wil je lopen? Welke beleggingsdoelen heb je? Welke beleggingsoplossing past het beste bij mij om deze doelen te verwezenlijken? Allemaal vragen waarmee wij jou kunnen helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten of gewoon eens met ons praten over vermogensopbouw en beleggen? Bekijk dan onze beleggingspagina of neem contact met mij of je vaste adviseur op. We staan je graag te woord.

Deel dit verhaal:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen