Begeleid beleggen

Focus op rendement met lager risico

U kunt bij ons ook Beheerd beleggen. Wij geven u dan vermogensadvies en zorgen voor de monitoring van uw beleggingen, terwijl voor de invulling van dit advies wij u dan doorverwijzen naar professioneel vermogensbeheerder OAKK. Bij OAKK kunt u uw vermogen beleggen in vier modelportefeuilles met verschillende risicoprofielen.

De portefeuilles van OAKK zijn samengesteld op basis van een goed doordacht beleggingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richt zich op beleggingen met een hoger verwacht rendement en ook op een goed risicomanagement.

De portefeuilles bestaan uit twee delen: MARKTEN en SKILLS. Voor de invuling van het MARKTEN-deel van de portefeuille kan worden gekozen voor de passieve indexportefeuilles van Blackrock of de passieve factorportefeuilles van Dimensional. Groot voordeel is dat OAKK ook toegang verschaft tot actief beheerde beleggingen waar normaal gesproken alleen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers gebruik van maken. Deze zogenaamde alternatieve beleggingen komen terug in het SKILLS-gedeelte van de portefeuille en zorgen voor een goed rendement, maar ook voor een lager risico binnen de gekozen portefeuille.

De Profielfondsen zijn geschikt voor de defensieve, gematigd defensieve, gematigd offensieve of offensieve belegger. U kunt uw persoonlijke Beleggersprofiel hier bepalen.

Wilt u meer weten over beleggen? Wij staan voor u klaar.

Inloggen

OAKK Beheerd beleggen defensief

 • 16% MARKTEN: Aandelen wereldwijd
 • 64% MARKTEN: Obligaties wereldwijd
 • 5% SKILLS: Trendvolgend
 • 5% SKILLS: Arbitrage
 • 10% SKILLS: Multi-strategy

Fondsen in portefeuille

 MARKTEN (80%)

BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

of

Dimensional World Allocation 20/80 Fund

SKILLS (20%)

Multistrategy Skills

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Arbitrage Skills

Mint Tower Arbitrage Fund
Syquant Capital Helium Fund
Syquant Capital Helium Selection Fund

Trend following skills

Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

Klik op de links voor meer informatie van Morningstar® over de fondsen en vervolgens op “documenten”om de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie te lezen.

Voor de defensieve belegger

Het defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief groot belang (64%) in obligaties  en een relatief klein belang (16%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 20% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS) met een overweging naar de meer conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een bescheidener rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een laag risico kiest en lage waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

Kosten adviseur:
0,5% (incl. BTW) over het beheerd vermogen per jaar

Platformkosten:
0,30% (incl. BTW) over het beheerd vermogen +  EUR 20 (incl. BTW) rekeningkosten per jaar

Kosten vermogensbeheer; keuze uit:

Solid fee:

 • 0,67% (incl. BTW) per jaar tot EUR 250.000
 • 0,54% (incl. BTW) per jaar van EUR 250.000 tot EUR 500.000
 • 0,42% (incl. BTW) per jaar van EUR 500.000 tot EUR 1.000.000
 • 0,30% (incl. BTW) per jaar van EUR 1.00.000 tot EUR 2.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 2.000.000

Target fee:

 • 0,30% (incl. BTW) per jaar tot EUR 1.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 1.000.000
  +
 • Target fee (per kwartaal)*: 0,151% (incl. BTW)

Lopende fondskosten: Lopende fondskosten: ca. 1% over het beheerd vermogen per jaar.**

* De unieke OAKK target fee heeft als doel de belangen van de cliënt en OAKK gelijk te laten lopen. Deze fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille. Dit zorgt ervoor dat het doel op een meer gebalanceerde wijze wordt behaald en wij u lagere kosten rekenen als het rendement negatief is of als uw overall risico/rendement verhouding (gemeten als Sharpe ratio) lager is geweest dan die van het Marktengedeelte van de portefeuille alleen.
**Deze kosten zijn al verwerkt in de gepubliceerde koersen van fondsen binnen de modelportefeuilles.

OAKK Beheerd beleggen gem. defensief

 • 30% MARKTEN: Aandelen wereldwijd
 • 45% MARKTEN: Obligaties wereldwijd
 • 8% SKILLS: Trendvolgend
 • 8% SKILLS: Arbitrage
 • 9% SKILLS: Multi-strategy

Fondsen in portefeuille

 MARKTEN (80%)

BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

of

Dimensional World Allocation 20/80 Fund

SKILLS (20%)

Multistrategy Skills

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Arbitrage Skills

Mint Tower Arbitrage Fund
Syquant Capital Helium Fund
Syquant Capital Helium Selection Fund

Trend following skills

Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

Klik op de links voor meer informatie van Morningstar® over de fondsen en vervolgens op “documenten”om de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie te lezen.

Voor de gematigd defensieve belegger

Het gematigd defensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief groot belang (45%) in obligaties  en een iets kleiner belang (30%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS) met een min of meer gelijke verdeling tussen de drie strategieën (trend following, arbitrage en Multi-strategy). Deze opbouw kenmerkt zich in een beperkter risico met kans op een gematigd rendement in vergelijking tot de meer offensieve beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een gematigd risico kiest en iets meer waardeschommelingen van de portefeuille accepteert dan bij een defensieve belegging.

Kosten

Kosten adviseur:
0,5% (incl. BTW) over het beheerd vermogen per jaar

Platformkosten:
0,30% (incl. BTW) over het beheerd vermogen +  EUR 20 (incl. BTW) rekeningkosten per jaar

Kosten vermogensbeheer; keuze uit:

Solid fee:

 • 0,67% (incl. BTW) per jaar tot EUR 250.000
 • 0,54% (incl. BTW) per jaar van EUR 250.000 tot EUR 500.000
 • 0,42% (incl. BTW) per jaar van EUR 500.000 tot EUR 1.000.000
 • 0,30% (incl. BTW) per jaar van EUR 1.00.000 tot EUR 2.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 2.000.000

Target fee:

 • 0,30% (incl. BTW) per jaar tot EUR 1.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 1.000.000
  +
 • Target fee (per kwartaal)*: 0,151% (incl. BTW)

Lopende fondskosten: Lopende fondskosten: ca. 1% over het beheerd vermogen per jaar.**

* De unieke OAKK target fee heeft als doel de belangen van de cliënt en OAKK gelijk te laten lopen. Deze fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille. Dit zorgt ervoor dat het doel op een meer gebalanceerde wijze wordt behaald en wij u lagere kosten rekenen als het rendement negatief is of als uw overall risico/rendement verhouding (gemeten als Sharpe ratio) lager is geweest dan die van het Marktengedeelte van de portefeuille alleen.
**Deze kosten zijn al verwerkt in de gepubliceerde koersen van fondsen binnen de modelportefeuilles.

OAKK Beheerd beleggen gem. offensief

 • 45% MARKTEN: Aandelen wereldwijd
 • 30% MARKTEN: Obligaties wereldwijd
 • 10% SKILLS: Trendvolgend
 • 8% SKILLS: Arbitrage
 • 7% SKILLS: Multi-strategy

Fondsen in portefeuille

 MARKTEN (80%)

BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

of

Dimensional World Allocation 20/80 Fund

SKILLS (20%)

Multistrategy Skills

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Arbitrage Skills

Mint Tower Arbitrage Fund
Syquant Capital Helium Fund
Syquant Capital Helium Selection Fund

Trend following skills

Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

Klik op de links voor meer informatie van Morningstar® over de fondsen en vervolgens op “documenten”om de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie te lezen.

Voor de gematigd offensieve belegger

Het gematigd offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een relatief klein belang (30%) in obligaties  en een wat groter belang (45%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS), waarbij de offensievere strategieën  (trend following en arbitrage) iets zijn overwogen ten koste van de conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en redelijke waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

Kosten adviseur:
0,5% (incl. BTW) over het beheerd vermogen per jaar

Platformkosten:
0,30% (incl. BTW) over het beheerd vermogen +  EUR 20 (incl. BTW) rekeningkosten per jaar

Kosten vermogensbeheer; keuze uit:

Solid fee:

 • 0,67% (incl. BTW) per jaar tot EUR 250.000
 • 0,54% (incl. BTW) per jaar van EUR 250.000 tot EUR 500.000
 • 0,42% (incl. BTW) per jaar van EUR 500.000 tot EUR 1.000.000
 • 0,30% (incl. BTW) per jaar van EUR 1.00.000 tot EUR 2.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 2.000.000

Target fee:

 • 0,30% (incl. BTW) per jaar tot EUR 1.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 1.000.000
  +
 • Target fee (per kwartaal)*: 0,151% (incl. BTW)

Lopende fondskosten: Lopende fondskosten: ca. 1% over het beheerd vermogen per jaar.**

* De unieke OAKK target fee heeft als doel de belangen van de cliënt en OAKK gelijk te laten lopen. Deze fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille. Dit zorgt ervoor dat het doel op een meer gebalanceerde wijze wordt behaald en wij u lagere kosten rekenen als het rendement negatief is of als uw overall risico/rendement verhouding (gemeten als Sharpe ratio) lager is geweest dan die van het Marktengedeelte van de portefeuille alleen.
**Deze kosten zijn al verwerkt in de gepubliceerde koersen van fondsen binnen de modelportefeuilles.

OAKK Beheerd beleggen offensief

 • 60% MARKTEN: Aandelen wereldwijd
 • 15% MARKTEN: Obligaties wereldwijd
 • 10% SKILLS: Trendvolgend
 • 10% SKILLS: Arbitrage
 • 5% SKILLS: Multi-strategy

Fondsen in portefeuille

 MARKTEN (80%)

BlackRock Managed Index Portfolios Conservative

of

Dimensional World Allocation 20/80 Fund

SKILLS (20%)

Multistrategy Skills

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund

Arbitrage Skills

Mint Tower Arbitrage Fund
Syquant Capital Helium Fund
Syquant Capital Helium Selection Fund

Trend following skills

Windmill Trend Evolution Fund A
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares

Klik op de links voor meer informatie van Morningstar® over de fondsen en vervolgens op “documenten”om de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie te lezen.

Voor de offensieve belegger

Het offensieve karakter van deze portefeuille komt tot uiting in een vermogenssamenstelling in MARKTEN, die een klein belang (15%) in obligaties  en een wat groter belang (60%) in aandelen kent.  Daarnaast wordt 25% belegd in alternatieve beleggingen (SKILLS), waarbij de offensievere strategieën  (trend following en arbitrage) fors zijn overwogen ten koste van de conservatieve Multi-strategybeleggingen. Deze opbouw kenmerkt zich in een fors hoger risico met kans op een hoger rendement in vergelijking tot de meer defensievere beleggingsportefeuilles. Deze portefeuille is meer geschikt voor de belegger die voor een hoger risico kiest en forse waardeschommelingen van de portefeuille accepteert.

Kosten

Kosten adviseur:
0,5% (incl. BTW) over het beheerd vermogen per jaar

Platformkosten:
0,30% (incl. BTW) over het beheerd vermogen +  EUR 20 (incl. BTW) rekeningkosten per jaar

Kosten vermogensbeheer; keuze uit:

Solid fee:

 • 0,67% (incl. BTW) per jaar tot EUR 250.000
 • 0,54% (incl. BTW) per jaar van EUR 250.000 tot EUR 500.000
 • 0,42% (incl. BTW) per jaar van EUR 500.000 tot EUR 1.000.000
 • 0,30% (incl. BTW) per jaar van EUR 1.00.000 tot EUR 2.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 2.000.000

Target fee:

 • 0,30% (incl. BTW) per jaar tot EUR 1.000.000
 • 0,12% (incl. BTW) per jaar vanaf EUR 1.000.000
  +
 • Target fee (per kwartaal)*: 0,151% (incl. BTW)

Lopende fondskosten: Lopende fondskosten: ca. 1% over het beheerd vermogen per jaar.**

* De unieke OAKK target fee heeft als doel de belangen van de cliënt en OAKK gelijk te laten lopen. Deze fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille. Dit zorgt ervoor dat het doel op een meer gebalanceerde wijze wordt behaald en wij u lagere kosten rekenen als het rendement negatief is of als uw overall risico/rendement verhouding (gemeten als Sharpe ratio) lager is geweest dan die van het Marktengedeelte van de portefeuille alleen.
**Deze kosten zijn al verwerkt in de gepubliceerde koersen van fondsen binnen de modelportefeuilles.

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door hierboven op de naam van ieder fonds te klikken.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor vermogensadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Laatste nieuws
 •  

  Representatiekosten, hoe werkt het.

  Hoe zit dat nu eigenlijk met representatiekosten en wat kan ik nu wel en wat kan ik nu niet aftrekken van de belasting (als ondernemingskosten)? Onze collega's bij Robbie Kompleet merken dat er veel vragen zijn over deze kosten en dat is ook begrijpelijk. Representatie kosten zijn de kosten die je maakt bij het uitvoeren van je onderneming.

  Lees Meer...

 •  

  Prinsjesdag 2018 en de zorg 2019

  De regering heeft op Prinsjesdag 2018 haar plannen bekend gemaakt voor 2019. Zo ook de plannen voor de zorg. Het blijkt dat er onder andere veranderingen zijn in de basisverzekering en de premie. In 2019 gaan we in ieder geval een stuk meer voor onze zorgverzekering betalen.

  Lees Meer...

 •  

  Verzekeringen voor ondernemers in risicovolle beroepen

  In diverse media kom je berichten en artikelen tegen over de problemen die mensen in risicovolle beroepen tegenkomen wanneer ze een aansprakelijkheidsverzekering willen afsluiten. Dat geldt voor bijvoorbeeld dakdekkers maar ook voor verloskundigen. Het zou voor mensen in die risicovolle beroepen praktisch onmogelijk zijn om nog een dergelijke verzekering te regelen. De realiteit is echter dat er niet veel aanbieders zijn, maar ze zijn er wel.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen