Raadgevers Kuijkhoven
uw adviseur voor ondernemen met zorg

Feminisering binnen de diergeneeskunde en de invloed hiervan op het ondernemerschap

Vrouwen willen wel ondernemen!

In ons artikel van 18 maart j.l. heeft u kunnen lezen over onze stagiaire Ilonka Wahl. Inmiddels heeft zij het onderzoek voor haar master afgerond. Hieronder leest u een kort verslag van haar bevindingen.

Onze beroepsgroep is al lange tijd aan het feminiseren. Sinds de jaren ’90 studeren er meer vrouwen dan mannen af en in collegejaar 2017-2018 is 86% van de eerstejaars diergeneeskundestudenten vrouw. Deze feminisering zou voor problemen kunnen zorgen, omdat onder ondernemers de opvatting lijkt te heersen dat vrouwen niet willen ondernemen. Is dat zo?

Ondernemende dierenartsen? Mannenwereld?

Diergeneeskunde blijkt, wat ondernemers betreft, nog een echte mannenwereld. 63% van de ondernemers (praktijkeigenaren en ZZP’ers) is man, terwijl slechts 43% van de werkende dierenartsen mannelijk is. Hier begint al langzaam verandering in te komen; vanuit de afstudeerjaren 2001-2015 zijn er in absolute getallen meer vrouwelijke dan mannelijke ondernemers gestart.

Uit ons onderzoek blijkt dat er ook genoeg vrouwen zijn die willen gaan ondernemen. Ongeveer de helft van de practici die de vragenlijst ingevuld heeft (n=103), wil ondernemen. Hiervan is de helft man en de helft vrouw. Van de helft die niet wil ondernemen, is 90% vrouw.

Mannelijke practici in loondienst hebben andere angsten en verwachtingen bij het ondernemen dan vrouwelijke. Mannen geven als reden om te gaan ondernemen het vaakst een hoger inkomen. Vrouwen willen de praktijk naar eigen idee inrichten en groei en verbetering van de praktijk. Beiden zien zij de werk-privé balans en financierbaarheid het vaakst als obstakels.

De ervaringen van de participerende ondernemers

Deze angsten en verwachtingen blijken af te wijken van de werkelijke ervaringen van ondernemers die onze vragenlijst ingevuld hebben (n=112). Het blijkt dat inkomen minder vaak positief uitvalt en de praktijk naar eigen idee inrichten en groei en verbetering van de praktijk ongeveer even vaak positief uitvallen. Ook worden de werk-privé balans en financiering door ondernemers veel minder vaak als negatief ervaren dan door practici in loondienst wordt verwacht. Ondernemers zijn over het algemeen dan ook erg tevreden; 9 op de 10 ondernemers geeft aan dat zij opnieuw zouden gaan ondernemen, mochten ze de keuze krijgen.

Vrouwen willen wél ondernemen

De opvatting dat vrouwelijke veterinairen niet willen ondernemen, is door de resultaten ontkracht. Er staan genoeg vrouwelijke (en natuurlijk ook mannelijke) potentiële ondernemers klaar. De verwachtingen van vrouwelijke practici in loondienst lijken beter te passen bij de werkelijkheid van het ondernemen. Daarnaast beschikken zij over belangrijke eigenschappen die zij kunnen gebruiken bij het ondernemen of om mannen aan te vullen in een maatschap. Vrouwen kunnen dus een waardevolle rol spelen in de diergeneeskundige ondernemerswereld!

Ilonka WahlDit artikel is geschreven door Ilonka Wahl, masterstudente Diergeneeskunde. De afgelopen drie maanden heeft zij gewerkt aan een onderzoek onder dierenartsen in het kader van haar stage bij Raadgevers Kuijkhoven.Laatste nieuws
 •  

  Feminisering binnen de diergeneeskunde en de invloed hiervan op ondernemerschap

  In een eerder artikel ( 18 maart j.l.) heeft u kunnen lezen over onze stagiaire Ilonka Wahl. Inmiddels heeft zij het onderzoek voor haar master afgerond. In dit artikel leest u een samenvatting van haar bevindingen. Het gehele artikel kunt u via deze pagina inzien of downloaden.

  Lees Meer...

 •  

  Onbezorgd op vakantie

  Onbezorgd op vakantie gaan begint natuurlijk met een topbestemming. Dat is op zich al een hele klus. Maar heeft u uw vakantieplekje gekozen dan is het ook tijd om even na te denken over de bescherming van uw vakantieplezier met een reisverzekering.Veel van onze klanten hebben al een doorlopende reisverzekering. Maar voor wie ( nog ) niet goed verzekerd is vindt u hier wat tips.

  Lees Meer...

 •  

  Sparen? Beleggen? Begin eerst eens met geld opzij zetten

  Als wij praten met jonge cliënten over het opbouwen van vermogen leggen wij altijd uit dat het in de eerste jaren niet uitmaakt wat je doet (sparen, beleggen of aflossen), maar juist dát je wat doet en dat het stelselmatig wordt gedaan.

  Lees Meer...

Gratis kennismakingsgesprek Contact